Tomáš Holub padesátiletý: Hospodin umí překvapit

Plzeňský biskup Tomáš Holub se narodil 16. srpna 1967, dnes tedy slaví své padesátiny. Chcete mu popřát? 24. srpna bude od 16.30 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje při mši svaté ta správná příležitost. Vyprošujme mu moudrost, sílu a odvahu v jeho službě.
Publikováno: 16. 8. 2017 11:30

Foto: Markéta Jírů / ČBK

Tomáš Holub pochází z Červeného Kostelce. Narodil se 16. srpna 1967 v jaroměřské porodnici. O dráze kněze uvažoval již jeho otec, doba komunistického režimu tomu ale nepřála. Po maturitě a vojenské službě studoval Tomáš Holub na tehdejší Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, později prošel teologickými fakultami v Salzburgu, v Praze a Římě. Kněz, kterého v roce 1993 vysvětil biskup Karel Otčenášek, začínal své působení v Kutné Hoře. Následně byl prvním vojenským kaplanem v ČR a později hlavní kaplan Armády České Republiky (1996–2006); Po odchodu z armády působil v Hradci Králové (2008 až 2001), poté byl až do biskupského jmenování generálním sekretářem České biskupské konference a děkanem vyšehradské kapituly.

Při ohlédnutí se za uplynulým půlstoletím druhý plzeňský biskup říká: "Myslím, že heslo, které shrnuje můj dosavadní život, zní: Hospodin umí překvapit. Jestliže bych měl říct jedno slovo, tak je to vděčnost. Jsem opravdu vděčný za cestu, kterou mě Hospodin vedl a vede."

Biskup Tomáš Holub při příležitosti svého životního jubilea všechny srdečně zve na 24. srpna v 16.30 do plzeňské katedrály sv. Bartoloměje na poutní mši svatou spojenou s poděkováním za dar života.

Krátký rozhovor s oslavencem si můžete přečíst na webu plzeňské diecéze.

(Zdroj: www.bip.cz, ČTK)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020