Matka Tereza se stane spolupatronkou kalkatské arcidiecéze

Matka Tereza se stane spolupatronkou kalkatské arcidiecéze. U příležitosti 20. výročí úmrtí světice (5. září 1997) a prvního výročí svatořečení to uvedl tamější arcibiskup Thomas D’Souza. V kosovské Prištině má být dnes matce chudých zasvěcena katedrála a poutní místo.
Publikováno: 5. 9. 2017 13:30

Foto: Manfredo Ferrari, CC BY-SA 4.0

5. září 1997 přešla na věčnost Agnesë Gonxhe Bojaxhiuová, známá jako Matka Tereza. O devatenáct let později, 4. září 2016, ji papež František ve Vatikánu zařadil do seznamu svatých. „Celým svým životem štědře rozdělovala Boží milosrdenství. Byla všem k dispozici tak, že přijímala a bránila lidský život, nenarozený, opuštěný a skartovaný. Nasadila se pro obranu života tím, že bez ustání hlásala, že ten, kdo se ještě nenarodil, je tím nejslabším, nejmenším, nejubožejším,“ řekl během kanonizační mše papež František.

Dvacáté výročí úmrtí světice se rozhodla připomenout církev v Kalkatě mimořádným krokem: Matka Tereza se stane spolupatronkou diecéze. Připojí se tak k hlavnímu patronu sv. Františkovi Xaverskému, který na jihovýchod Asie přinesl křesťanství. Oficiální vyhlášení se uskuteční během večerní mše svaté ve středu 6. září.

5. září 2017 má být Matce Tereze také zasvěcena katedrála v kosovské Prištině. Bohoslužbu bude slavit vyslanec papeže Františka a albánský kardinál Ernest Simoni, který byl během komunistického pronásledování po desítky let vystaven věznění, mučení a nuceným pracím.

Právě prištinská oblast je se životem Matky Terezy úzce spojena. Na nedalekém mariánském poutním místě Letnica přijala jako dítě svátosti. Později zde pocítila povolání sloužit chudým. Nový chrám v Prištině, kam budou směřovat poutníci nejen z Kosova, má podle zdejší apoštolské administratury „vtělit do myslí i do srdcí život a poselství Matky Terezy“, především „kulturu života a civilizaci lásky“, a „přímluvu světice za naší církev a náš lid“.

Agnesë Gonxhe Bojaxhiuová se narodila 26. srpna 1910 ve Skopje v rodině kosovských albánců. V 18 letech odešla do kláštera Kongregace naší Paní z Loreta v irském Dublinu, kde byla přijata jako postulantka a přijala jméno Tereza podle své patronky sv. Terezie z Lisieux. Po šesti týdnech odjela do Indie, kde po noviciátu složila věčné řeholní sliby a začala učit na střední škole v Kalkatě.

Povolení k založení náboženského institutu Misionářek Lásky pro arcidiecézi Kalkata obdržela Matka Tereza v roce 1950. Během 50. a 60. let se činnost Misionářek Lásky šířila nejen v Kalkatě, ale i po celé Indii. Roku 1965 uznal papež Pavel VI. Misionářky Lásky za kongregaci papežského práva.

V roce 1979 obdržela Matka Tereza Nobelovu cenu míru. I přes vážné zdravotní problémy cestovala v 80. a 90. letech po celém světě, aby otevírala nové řeholní domy a přijímala sliby řeholnic své kongregace. Zemřela 5. září 1997 v Kalkatě, kde je také pohřbena. Na jejím jednoduchém hrobě je napsaný verš z Janova evangelia: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“

Naši zemi navštívila Matka Tereza poprvé ještě za komunistického režimu 9. listopadu 1984, kdy se s ní veřejnost mohla setkat v kostele sv. Ignáce v Praze. Podruhé přijela v květnu 1990.

(zdroj: AsiaNews, Avvenire, L’Osservatore Romano)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021

Školení copywritingu

Víme, co a komu chceme sdělit, ale jak na to? Jednodenní školení, jehož cílem je zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou je připraveno na míru zaměstnancům z církevních institucí a z Charit.
15.06.2021

Katolický týdeník: Libuše Šafránková se vrací domů

Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
15.06.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021