Papež o Kolumbii: Vrcholem bylo blahořečení dvou mučedníků

14. 09. 2017 Rubrika: Papež František
Papež František promluvil na pravidelné středeční generální audienci o své nedávné apoštolské cestě do Kolumbie. Podle něj cesta vyvrcholila blahořečením dvou kolumbijských mučedníků a následnou liturgií za smíření. Dále zmínil, že velmi působivé pro něj bylo, jak mnoho rodičů přinášelo na setkání své děti, aby jim požehnal.

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Svatý otec poznamenal, že jeho cesta navazovala na návštěvy jeho dvou předchůdců, kterými byli blahoslavený Pavel VI. a svatý Jan Pavel II. „Návaznost byla řízena Duchem svatým, který doprovází kroky lidí po stezkách historie,“ řekl papež František.

S odkazem na motto jeho pastorační cesty „Udělejme první krok“ řekl, že proces smíření po ukončení vleklého konfliktu, který trval více než půlstoletí, právě začal. „Na své návštěvě jsem chtěl požehnat úsilí všech lidí, utvrdit je ve víře a naději a slyšet jejich svědectví, která jsou tak důležitá pro mne i pro celou církev,“ uvedl Svatý otec.

Kolumbie podobně jako většina zemí Latinské Ameriky má silné křesťanské kořeny. Papež František řekl, že je zjevné, že „Duch zla chtěl rozdělit národ, aby zničil Boží dílo, ale zrovna tak je zřejmé, že Kristova láska, Jeho nekonečné milosrdenství, je silnější než hřích a smrt“.

Papež poté připomněl nejvýznamnější momenty jeho cesty, jako např. setkání s mladými lidmi v Bogotě nebo setkání s kněžími a řeholníky v Medellínu. V Kartageně, ve městě sv. Petra Clavera, byla zase hlavním tématem důstojnost člověka a jeho základní práva.

Svatý Petr odevzdal svůj život ve službě těm nejchudším a nejvíce odstrčeným, a tím ukázal opravdovost Zjevení evangelijním způsobem, nikoliv ideologicky. To skutečně vysvobozuje lidi a společnosti z otroctví minulosti a bohužel i dneška,“ prohlásil Svatý otec.

Vrcholným momentem celé cesty byla ale návštěva města Villavicencio, kde papež František blahořečil dva kolumbijské mučedníky, a pak následně slavil speciální liturgie smíření. „Smíření“ bylo tématem dne a společně s blahořečením ilustrovalo myšlenku, že „pokoj tkví také - a snad úplně nejvíc - v krvi mnoha svědků lásky, pravdy, spravedlnosti a také opravdových mučedníků“.

Večerní liturgie byla inspirována prorockými slovy Žalmu: „Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.“ Podle papeže jsou tato slova „vtělena“ do životních příběhů mnoha lidí, kteří o svém svědectví promluvili během bohoslužby a kteří byli schopni se oprostit od svých zranění a otevřít se vzájemnému setkání, odpuštění a smíření.

Svatý otec pak uzavřel svojí promluvu na audienci tím, že svěřil Kolumbii její patronce Naší Paní z Chinquinquirá. „S pomocí Panny Marie může každý Kolumbijec udělat každý den první krok ke svým bratřím a sestrám, a tak společně den po dni budovat pokoj v lásce, spravedlnosti a pravdě,“ dodal František.

Autor článku: Tomáš Tetiva