Koncepce rodinné politiky schválena - je to dobře?

19. 09. 2017 Rubrika: Domácí
Již v srpnu jsme se věnovali tzv. Koncepci rodinné politiky, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dokument byl včera schválen vládou a je již dostupný na webu ministerstva. Přidáváme několik aktuálních postřehů Národního centra pro rodinu.

Velmi těsné přijetí Koncepce vystihuje její rozporuplnost. Nereflektuje skutečné potřeby společnosti a z nich vyplývající očekávání od rodiny, totiž stabilitu soužití a kvalitní výchovu mladé generace. Neoceňuje skutečnost, že většina rodin tato očekávání naplňuje.

Snaha o zvyšování výdajů na mladé rodiny je na jedné straně pochopitelná, ale nelze ji pochopit při pohledu na reálné příjmy rodin, kdy rodiny s malými dětmi mají v porovnání s rodinami se staršími dětmi nejvyšší příjmy.

Potěšující je, že žádné z problematických navržených opatření se nestalo dosud zákonnou normou a v tomto volebním období se již tak nestane.

Více o postoji katolické církve se dozvíte v srpnovém komentáři, s textem Koncepce se můžete seznámit na webu ministerstva.

(Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu; zvýraznění redakční)

Autor článku: František Jemelka