CCEE: Vzdělání je cesta ke kultuře setkávání

Zhruba 50 zástupců Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kteří mají na starost pastorační péči migrantů, se sešlo v Římě na dvoudenním jednání. Pravidelné výroční setkání uspořádala sekce pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
Publikováno: 25. 9. 2017 17:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Zástupci milánské univerzity na něm prezentovali výsledky průzkumu, který se prováděl v rámci jednotlivých evropských biskupských konferencí s cílem zjistit, jak veřejnost vnímá situaci migrantů.

Národní ředitelé migračních sekcí pak debatovali o různých problémech týkající se lidské mobility a jejího dopadu na Evropu a křesťanské společenství. Z debaty vyplynulo, že všude v Evropě existuje pozornost k tomuto tématu a přívětivý postoj vůči současnému fenoménu migrace, ze kterého se stala bezprecedentní, komplexní a mnohostranná záležitost – skutečný exodus těch nejzoufalejších, kteří bojují o svoji vlastní budoucnost.

Podle národních ředitelů migračních sekcí současné společenské klima reprezentují dva protichůdné pocity – solidarita a strach. Ačkoliv existuje mnoho evidencí a svědectví, které ukazují velkou solidaritu lidí v Evropě vůči migrantům, tak zároveň je široce rozšířený strach a určitá zmatenost mezi lidmi, které jsou založené na předsudcích a falešných stereotypech

Papež František vyjádřil své obavy ohledně negativních projevů ve společnosti v souvilosti s migrační krizí. „Drazí bratři a sestry, neukrývám své obavy z projevů netolerance, diskriminace a xenofobie, s nimiž se setkáváme v různých oblastech Evropy. Motivovány jsou často nedůvěřivostí a obavou z jiného, odlišného a cizího. Ještě více mne znepokojuje smutné konstatování, že naše katolické komunity v Evropě nejsou prosty těchto obranných a odmítavých reakcí, které jsou ospravedlňovány blíže nespecifikovanou „morální povinností“ zachovat původní kulturní a náboženskou identitu,“ uvedl papež František.

Církev musí obnovit svojí sebedůvěru a odhodlání a pokračovat s ještě větším nasazením ve své pastorační práci, pokud se chce vyrovnat se současnou situací. Jak ve své zdravici uvedl prezident CCEE kardinál Angelo Bagnasco: „Nevzdávejme se. Jestliže je Ježíš s námi, tak my budeme se všemi.“


(Zdroj: Tisková zpráva CCEE, Radio Vaticana)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020