CCEE: Vzdělání je cesta ke kultuře setkávání

Zhruba 50 zástupců Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kteří mají na starost pastorační péči migrantů, se sešlo v Římě na dvoudenním jednání. Pravidelné výroční setkání uspořádala sekce pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
Publikováno: 25. 9. 2017 17:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Zástupci milánské univerzity na něm prezentovali výsledky průzkumu, který se prováděl v rámci jednotlivých evropských biskupských konferencí s cílem zjistit, jak veřejnost vnímá situaci migrantů.

Národní ředitelé migračních sekcí pak debatovali o různých problémech týkající se lidské mobility a jejího dopadu na Evropu a křesťanské společenství. Z debaty vyplynulo, že všude v Evropě existuje pozornost k tomuto tématu a přívětivý postoj vůči současnému fenoménu migrace, ze kterého se stala bezprecedentní, komplexní a mnohostranná záležitost – skutečný exodus těch nejzoufalejších, kteří bojují o svoji vlastní budoucnost.

Podle národních ředitelů migračních sekcí současné společenské klima reprezentují dva protichůdné pocity – solidarita a strach. Ačkoliv existuje mnoho evidencí a svědectví, které ukazují velkou solidaritu lidí v Evropě vůči migrantům, tak zároveň je široce rozšířený strach a určitá zmatenost mezi lidmi, které jsou založené na předsudcích a falešných stereotypech

Papež František vyjádřil své obavy ohledně negativních projevů ve společnosti v souvilosti s migrační krizí. „Drazí bratři a sestry, neukrývám své obavy z projevů netolerance, diskriminace a xenofobie, s nimiž se setkáváme v různých oblastech Evropy. Motivovány jsou často nedůvěřivostí a obavou z jiného, odlišného a cizího. Ještě více mne znepokojuje smutné konstatování, že naše katolické komunity v Evropě nejsou prosty těchto obranných a odmítavých reakcí, které jsou ospravedlňovány blíže nespecifikovanou „morální povinností“ zachovat původní kulturní a náboženskou identitu,“ uvedl papež František.

Církev musí obnovit svojí sebedůvěru a odhodlání a pokračovat s ještě větším nasazením ve své pastorační práci, pokud se chce vyrovnat se současnou situací. Jak ve své zdravici uvedl prezident CCEE kardinál Angelo Bagnasco: „Nevzdávejme se. Jestliže je Ježíš s námi, tak my budeme se všemi.“


(Zdroj: Tisková zpráva CCEE, Radio Vaticana)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019