V brněnské diecézi funguje Fond na podporu kněží a pastorace

29. 09. 2017 téma: Majetkové narovnání Rubrika: Domácí
Nový Fond na podporu kněží a pastorace, zřízený loni v srpnu brněnským biskupstvím, nese název PULS. Jedná se o první písmena ze slov posvěcovat, učit a sloužit, která značí poselství kněžské služby. Fond bude shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace v brněnské diecézi. Jedná se o jednu z prvních ukázek takovéhoto prvku samostatného diecézního hospodaření.

Brněnská diecéze se prakticky připravuje na dobu, kdy církev nebude z důvodu tzv. církevních restitucí dostávat žádné příspěvky od státu na platy, a proto již loni v srpnu zřídila Fond na podporu kněží a pastorace. Do povědomí veřejnosti se dostal uplynulou neděli 24. září, kdy proběhla první účelová sbírka a seznámení se s ním.

Podle správce fondu P. Pavla Kafky půjde zhruba 70 % výdajů z PULSu na platy kněží a výdaje spojené s jejich formací či vzděláváním, dalších 20 % na technické a ekonomické zajištění farností a zbylých 10 % na projekt diecéze.

Příspěvky do Fondu budou putovat ze tří různých zdrojů. Původní příspěvek farností, tzv. desátek, byl v diecézi zrušen a tyto peníze budou putovat právě do PULSu. Další cestou jsou účelové sbírky ve farnostech a třetím a nejdůležitějším zdrojem jsou dary jednotlivců.

Dárcům bude poskytnuta každoroční výroční zpráva, ve které budou uveřejněny veškeré výdaje.

Na webových stránkách www.fond.biskupstvi.cz jsou k dispozici podrobné informace. Dění ale můžete sledovat i prostřednictvím videa.

(Zdroj: Biskupství brněnské)

Autor článku: František Jemelka