V Bratislavě blahořečili mučedníka komunismu Tita Zemana

02. 10. 2017 téma: Pronásledování křesťanů Rubrika: Pro média
V Bratislavě v sobotu blahořečili mučedníka Tita Zemana, který byl za komunismu pronásledovaný, strávil několik let v československých věznicích a zemřel v roce 1969. Bohoslužbu pro 25 tisíc věřících a 500 kněží slavil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato. Program probíhal na Slovensku celý víkend. Světce, jehož liturgická památka byla stanovena na 8. leden, připomněl v neděli také papež František.

Foto: TK KBS / Peter Zimen

„Blahoslavený Titus Zeman se může definovat jako mučedník za povolání. On miloval své salesiánské a kněžské povolání a toužil, aby i jiní mladí prožívali ve svobodě sen svého zasvěcení se Pánu,“ řekl při mši na prostranství u kostela Svaté rodiny kardinál Amato. Připomenul tak události ze života kněze, které se mu nakonec staly osudnými: v 50. letech pomohl převést dvě skupiny bohoslovců z komunistického Československa do Itálie, aby zde tito mohli vystudovat. Při třetím přechodu hranic byl zatčen a odsouzen k 25letému vězení za údajnou špionáž a velezradu.

Titus Zeman strávil celkem třináct let vězení a nucených prací v Bratislavě, Leopoldově, Ilavě, Mírově, Valdicích a Jáchymově s jeho pověstnou „Věží smrti“. „Z otce Zemana se stal MUKL, tedy muž určený k likvidaci. Silné ozáření, vyčerpání a vědomí, že jste člověkem na odstranění jako nějaký hmyz, dělaly z takzvaného pracovního tábora skutečný vyhlazovací tábor,“ řekl italský kardinál, podle kterého však „křesťané v této atmosféře skutečného pronásledování ukázali, že láska je silnější než nenávist a pravda nakonec zvítězí nad lží“. Kardinál také během homilie zdůraznil salesiánské povolání světce.  

„Je to poselství pro nás všechny. Nově nabytá svoboda, často spojena s určitou diktaturou blahobytu, a porušování pravidel nikdy neuhasí ideály toho, kdo chce žít v plnosti rozhodnutí se pro dobro. Svatí a mučedníci jsou nejkrásnějším bohatstvím národa,“ uzavřel Amato.

Papež František: Ať nám světec pomáhá rozpoznat Boží přítomnost ve zkouškách

Podle bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského je Titus Zeman vzorem správného a věrného života. Hlavní představitel Salesiánů Dona Bosca Ángel Fernndez Artime během mše uvedl: „Dostali jsme život, abychom ho darovali. Toto byl i program života našeho spolubratra salesiána. To nás nutí a vyzývá nás, zasvěcené kněze, abychom žili a darovali svůj život pro povolání,“ řekl.

Tita Zemana připomněl také papež František. Během nedělní pastorační návštěvy italské Bologně jej zmínil jako pomocníka ve zkouškách: „Včera byl na Slovensku v Bratislavě blahořečen Titus Zeman, salesiánský kněz. Patří ke dlouhé řadě mučedníků 20. století, protože zemřel roku 1969 po dlouholetém věznění kvůli svojí víře a své pastorační službě. Jeho svědectví ať je nám oporou v nejtěžších chvílích života a pomáhá nám rozpoznat Pánovu přítomnost i ve chvíli zkoušky,“ řekl papež.

Beatifikační oslavy probíhaly na Slovensku celý víkend. Již v pátek se v bratislavské katedrále sv. Martina konala modlitební vigílie. V HANT Aréně proběhl v sobotu odpoledne slavnostní ceremoniál po blahořečení. Ostatky umučeného kněze byly převezeny do jeho rodných Vajnor, kde budou uloženy natrvalo.

Více informací naleznete na stránkách věnovaných Titu Zemanovi.

(zdtoj: TKKBS, Radio Vaticana, SDB)

Autor článku: Ondřej Mléčka