V Bratislavě blahořečili mučedníka komunismu Tita Zemana

V Bratislavě v sobotu blahořečili mučedníka Tita Zemana, který byl za komunismu pronásledovaný, strávil několik let v československých věznicích a zemřel v roce 1969. Bohoslužbu pro 25 tisíc věřících a 500 kněží slavil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato. Program probíhal na Slovensku celý víkend. Světce, jehož liturgická památka byla stanovena na 8. leden, připomněl v neděli také papež František.
Publikováno: 2. 10. 2017 12:30

Foto: TK KBS / Peter Zimen

„Blahoslavený Titus Zeman se může definovat jako mučedník za povolání. On miloval své salesiánské a kněžské povolání a toužil, aby i jiní mladí prožívali ve svobodě sen svého zasvěcení se Pánu,“ řekl při mši na prostranství u kostela Svaté rodiny kardinál Amato. Připomenul tak události ze života kněze, které se mu nakonec staly osudnými: v 50. letech pomohl převést dvě skupiny bohoslovců z komunistického Československa do Itálie, aby zde tito mohli vystudovat. Při třetím přechodu hranic byl zatčen a odsouzen k 25letému vězení za údajnou špionáž a velezradu.

Titus Zeman strávil celkem třináct let vězení a nucených prací v Bratislavě, Leopoldově, Ilavě, Mírově, Valdicích a Jáchymově s jeho pověstnou „Věží smrti“. „Z otce Zemana se stal MUKL, tedy muž určený k likvidaci. Silné ozáření, vyčerpání a vědomí, že jste člověkem na odstranění jako nějaký hmyz, dělaly z takzvaného pracovního tábora skutečný vyhlazovací tábor,“ řekl italský kardinál, podle kterého však „křesťané v této atmosféře skutečného pronásledování ukázali, že láska je silnější než nenávist a pravda nakonec zvítězí nad lží“. Kardinál také během homilie zdůraznil salesiánské povolání světce.  

„Je to poselství pro nás všechny. Nově nabytá svoboda, často spojena s určitou diktaturou blahobytu, a porušování pravidel nikdy neuhasí ideály toho, kdo chce žít v plnosti rozhodnutí se pro dobro. Svatí a mučedníci jsou nejkrásnějším bohatstvím národa,“ uzavřel Amato.

Papež František: Ať nám světec pomáhá rozpoznat Boží přítomnost ve zkouškách

Podle bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského je Titus Zeman vzorem správného a věrného života. Hlavní představitel Salesiánů Dona Bosca Ángel Fernndez Artime během mše uvedl: „Dostali jsme život, abychom ho darovali. Toto byl i program života našeho spolubratra salesiána. To nás nutí a vyzývá nás, zasvěcené kněze, abychom žili a darovali svůj život pro povolání,“ řekl.

Tita Zemana připomněl také papež František. Během nedělní pastorační návštěvy italské Bologně jej zmínil jako pomocníka ve zkouškách: „Včera byl na Slovensku v Bratislavě blahořečen Titus Zeman, salesiánský kněz. Patří ke dlouhé řadě mučedníků 20. století, protože zemřel roku 1969 po dlouholetém věznění kvůli svojí víře a své pastorační službě. Jeho svědectví ať je nám oporou v nejtěžších chvílích života a pomáhá nám rozpoznat Pánovu přítomnost i ve chvíli zkoušky,“ řekl papež.

Beatifikační oslavy probíhaly na Slovensku celý víkend. Již v pátek se v bratislavské katedrále sv. Martina konala modlitební vigílie. V HANT Aréně proběhl v sobotu odpoledne slavnostní ceremoniál po blahořečení. Ostatky umučeného kněze byly převezeny do jeho rodných Vajnor, kde budou uloženy natrvalo.

Více informací naleznete na stránkách věnovaných Titu Zemanovi.

(zdtoj: TKKBS, Radio Vaticana, SDB)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
16.09.2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
16.09.2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
16.09.2021