V Bratislavě blahořečili mučedníka komunismu Tita Zemana

V Bratislavě v sobotu blahořečili mučedníka Tita Zemana, který byl za komunismu pronásledovaný, strávil několik let v československých věznicích a zemřel v roce 1969. Bohoslužbu pro 25 tisíc věřících a 500 kněží slavil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato. Program probíhal na Slovensku celý víkend. Světce, jehož liturgická památka byla stanovena na 8. leden, připomněl v neděli také papež František.
Publikováno: 2. 10. 2017 14:30

Foto: TK KBS / Peter Zimen

„Blahoslavený Titus Zeman se může definovat jako mučedník za povolání. On miloval své salesiánské a kněžské povolání a toužil, aby i jiní mladí prožívali ve svobodě sen svého zasvěcení se Pánu,“ řekl při mši na prostranství u kostela Svaté rodiny kardinál Amato. Připomenul tak události ze života kněze, které se mu nakonec staly osudnými: v 50. letech pomohl převést dvě skupiny bohoslovců z komunistického Československa do Itálie, aby zde tito mohli vystudovat. Při třetím přechodu hranic byl zatčen a odsouzen k 25letému vězení za údajnou špionáž a velezradu.

Titus Zeman strávil celkem třináct let vězení a nucených prací v Bratislavě, Leopoldově, Ilavě, Mírově, Valdicích a Jáchymově s jeho pověstnou „Věží smrti“. „Z otce Zemana se stal MUKL, tedy muž určený k likvidaci. Silné ozáření, vyčerpání a vědomí, že jste člověkem na odstranění jako nějaký hmyz, dělaly z takzvaného pracovního tábora skutečný vyhlazovací tábor,“ řekl italský kardinál, podle kterého však „křesťané v této atmosféře skutečného pronásledování ukázali, že láska je silnější než nenávist a pravda nakonec zvítězí nad lží“. Kardinál také během homilie zdůraznil salesiánské povolání světce.  

„Je to poselství pro nás všechny. Nově nabytá svoboda, často spojena s určitou diktaturou blahobytu, a porušování pravidel nikdy neuhasí ideály toho, kdo chce žít v plnosti rozhodnutí se pro dobro. Svatí a mučedníci jsou nejkrásnějším bohatstvím národa,“ uzavřel Amato.

Papež František: Ať nám světec pomáhá rozpoznat Boží přítomnost ve zkouškách

Podle bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského je Titus Zeman vzorem správného a věrného života. Hlavní představitel Salesiánů Dona Bosca Ángel Fernndez Artime během mše uvedl: „Dostali jsme život, abychom ho darovali. Toto byl i program života našeho spolubratra salesiána. To nás nutí a vyzývá nás, zasvěcené kněze, abychom žili a darovali svůj život pro povolání,“ řekl.

Tita Zemana připomněl také papež František. Během nedělní pastorační návštěvy italské Bologně jej zmínil jako pomocníka ve zkouškách: „Včera byl na Slovensku v Bratislavě blahořečen Titus Zeman, salesiánský kněz. Patří ke dlouhé řadě mučedníků 20. století, protože zemřel roku 1969 po dlouholetém věznění kvůli svojí víře a své pastorační službě. Jeho svědectví ať je nám oporou v nejtěžších chvílích života a pomáhá nám rozpoznat Pánovu přítomnost i ve chvíli zkoušky,“ řekl papež.

Beatifikační oslavy probíhaly na Slovensku celý víkend. Již v pátek se v bratislavské katedrále sv. Martina konala modlitební vigílie. V HANT Aréně proběhl v sobotu odpoledne slavnostní ceremoniál po blahořečení. Ostatky umučeného kněze byly převezeny do jeho rodných Vajnor, kde budou uloženy natrvalo.

Více informací naleznete na stránkách věnovaných Titu Zemanovi.

(zdtoj: TKKBS, Radio Vaticana, SDB)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019