(D)ocenění současné sakrální architektury v ČR?

(AKTUALIZOVÁNO) Podzim je obdobím naplněným oceňováním všeho druhu. Věnujme se jedné oblasti lidské tvořivosti, na kterou není upřená taková pozornost, i když by měla. Jaké církevní (sakrální) stavby se letos dočkaly, nebo ještě možná dočkají, uznání?
Publikováno: 6. 10. 2017 16:45

Foto kaple sv. Františka z Asissi: Zdeňek Porcal

Trafo za jiným účelem

Přestavět nevyužívanou trafostanici na něco, co má pro lidi užitek, není nápad ani nový (vzpomeňme např. na známý orloj v Kryštofově Údolí), ani nijak převratný. Udělat ze dvou trafostanic jednu kapli a zapojit do společné tvorby odborníky na straně jedné i zapálené nadšence na té straně druhé je už věc, o které v médiích nečteme každý den. V Deblově na Chrudimsku se výše uvedené nejen podařilo, ale díky soutěži Stavba roku 2017 Pardubického kraje se k tématu přitáhla také pozornost širší veřejnosti. Díky tomu všemu tu máme vítěze části založené na internetovém hlasování.

"O občanech své obce jsme se díky stavbě kapličky dozvěděla, že když o něco jde, jsou ochotni přiložit ruku k dílu a zároveň přispět i nemalou částkou. A také to, že nejsme takoví ateisté, jak se o nás říká, a že každý z nás věří aspoň ve strážného anděla. Kaple je totiž zasvěcena strážným andělům a krásné na tom je, že ty máme úplně všichni," řekla pro Katolický týdeník starostka Deblova Ivana Blahová.

Architekt: Jan Klimeš

Investor: obec Deblov

Zvon: dílna rodiny L. Vránové-Dytrychové v Brodku u Přerova

Více v KT 40/2017 či na webu Mladoňovic.

Úspěch poctivosti

Trochu větší sousto si pak vzaly olomoucké sestry františkánky, které se rozhodly projít procesem nejednoduchého hledání odpovědi na výzvu proměnit nekvalitně zařízený novorománský prostor své klášterní kaple v soudobé místo pro soustředěnou modlitbu a slavení liturgie ve sdíleném společenství kolem oltáře. K patrociniu (kaple zasvěcená sv. Františkovi z Asissi) dostaly již s předstihem dárek v podobě Ceny Rudolfa Eitelbergera, kterou uděluje spolek Za krásnou Olomouc. Současné pojetí mladého týmu architektů a výtvarníků tak uspělo v ceně pojmenované po otci památkové péče a muzejnictví v Rakousku-Uhersku, kterou uděluje porota teoretiků i praktiků jednou za dva roky.

"Máme z ceny upřímnou radost, protože byli oceněni tvůrci, kteří si ji bezesporu zaslouží - mladí, neohrožení, nadějní... Bylo pro nás důležité, aby díky své vlastní zkušenosti skupina tvůrců správně pochopila využití prostoru klášterní kaple a abychom se kamarádsky naladili na jednu vlnu. Rodina Jemelků patří už mnoho let mezi naše přátele, což umožnilo rozvoj celého díla: od mého prvotního přání dát kapli nová vitrážová okna Jana Jemelky až po výslednou radikální proměnu celého prostoru za účasti širšího týmu. Trvalo to více než 20 let, ale stálo to za to," přibližuje projitou cestu sestra Marta Lucie Cincialová. A na otázku, co bylo v celém procesu to nejdůležitější, se smíchem odpovídá: "Chce to odvahu investora a důvěru v to, že architekti vědí, co dělají."

Tvůrčí tým: architekti Vojtěch Jemelka, Jiří Marek a Jan Mléčka; výtvarníci: sochař Peter Demek a malíř Jan Jemelka

Investor: Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci 

Podrobnosti o architektonicko-výtvarném řešení hledejte na webu architekt. studia M2AI, internet. stránkách soutěže, nebo archiwebu.

A co bude dál?

V listopadu bude udělovat své výroční ceny Česká komora architektů. V soutěži Česká cena za architekturu 2017 jsou i tři zástupci z oblastí architektury pro katolickou církev. Věřme, že se i zde bude dařit a naváže se na předchozí ročníky soutěže. Uspěje kaple Nejsvětějšího Srdce Páně u Příbrazu od Studia 91, adaptace františkánského kláštera v Plzni na Muzeum církevního umění plzeňské diecéze od Atelieru Soukup OPL Švehla nebo kostel sv. Václava v Sazovicích od M. Štěpána? Budeme to sledovat.

Více na webu ČKA.

Daří se i na poli oprav historických církevních objektů, takže navazující téma na sebe nenechá dlouho čekat.

(Zdroj: Katolický týdeník, spolek Za krásnou Olomouc, Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci, Česká komora architektů, aktuálně.cz, Echo24.cz)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020