111. plenární zasedání ČBK v Praze: Hledáme cesty šíření radostné zvěsti a ochrany člověka

25. 10. 2017 téma: Charita Rubrika: Domácí
(Aktualizováno 26. 10.) Pražské arcibiskupství hostilo ve dnech 23.-25. října 2017 111. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK). Čeští a moravští biskupové i zástupci řádů projednali body týkající se života církve, setkali se řediteli diecézních Charit z celé ČR a v rámci studijního dne věnovali dnešní den problematice katolického církevního školství, výuky náboženství na školách a farní katecheze.

Foto: Franitšek Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Římskokatolická církev je jedním z mnoha subjektů v ČR, které budou aplikovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Účastníci jednání se seznámili s průběhem příprav na aplikaci a zdůraznili potřebu zastřešení i koordinovaného postupu všech subjektů, které jsou církví zřizovány. „K otázce aplikace GDPR se stavíme čelem a na situaci počínající květnem 2018 se připravujeme. Toto nařízení, jehož uvedení do praxe znamená velké množství práce, vnímáme jako snahu ochránit člověka žijícího ve světě využívání velkého objemu dat o životech lidí, což považuji za naše poslání,“ říká k jednomu z projednávaných bodů generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

Potřebu koordinovaného postupu zdůraznili biskupové a zástupci řeholních řádů i v oblasti tzv. církevní turistiky. Mimo podpory jednotného přístupu diecézí a řádů pro rok 2018 koordinovaného brněnským biskupstvím se seznámili s podstatou této odnože turistiky, s vizemi do budoucna, úspěšnými projekty a postupným zapojením řádů prostřednictvím tzv. klášterní turistiky. „Církevní turistiku vnímáme jako velkou příležitost k představení křesťanství zájemcům, kteří by se k němu mimo čas a místo svého volna jinak dostávali jen stěží. Lidé také mohou více vnímat krásu, což je jedno z hledisek, které je pro tento způsob trávení volného času důležitý,“ přiblížila význam tohoto působení církve Zlata Keprtová, která má projekt na starosti.

Důležitou součástí bezmála třídenního programu bylo setkání se členy Rady ředitelů Charity ČR. Zástupci největšího nestátního poskytovatele soc. služeb v ČR prezentovali poslední novinky ve své činnosti, hovořili o rozvoji v oblasti metodiky či řízení nebo trendech v pomoci potřebným (potravinové banky, advokační činnost, zadluženost). Tématem setkání bylo i představení pomoci Charity ČR umírajícím pacientům v domácím prostředí s ohledem na aktuální vývoj v této oblasti péče. Biskupové apelovali na vzájemný dialog mezi zástupci různých směrů ve sféře poskytování paliativní péče, který bude východiskem ze současné debaty na odborném či mediálním poli.

Účastníci zasedání byli dále informováni o přípravě kompletního překladu Bible pro liturgické účely a schválili podobu nových matric pro sběr širokého spektra údajů vycházejících ze života diecézí (tzv. duchovní úkony).

Středeční program byl vyhrazen pro studijní den ČBK na témata katolického církevního školství a katecheze.

Zástupci ředitelů škol a jejich zřizovatelů představili fungování katolcké školy v různě religiózním prostředi a věnovali se i úloze školního kaplana v katolické škole, kdy mj. zdůraznili potřebu dobrého prvního kontaktu s lidmi, kteří se díky nim mnohdy poprvé setkají s vírou a církví.

Tématem katechetického bloku pak byla podobnost versus odlišnost výuky náboženství ve školách a katecheze na farách. A právě rozvoj výuky náboženství a katecheze označil předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP za prioritní úkol české církve do budoucna. Biskupové se usnesli na tom, že je nyní nutné věnovat větší pozornost výuce náboženství na školách a vnímají potřebnost kvalitnější odborné přípravy kněží, katechetů a učitelů náboženství. Pověření biskupové a vysokoškolská subkomise Komise pro katolickou výchovu ČBK  proto zahájí jednání s děkany teologických fakult v ČR ohledně profilu absolventa (posílení jeho pedagogické a katechetické kompetence), aby byli vycházející studenti dobře odborně připraveni nejen pro katechezi na farách, ale i výuku náboženství ve školách.

Účastníkům studijního dne byl rovněž představen portál Katecheze.cz, který se od prosince letošního roku má stát místem pro soustředění materiálů z diecézí pro sdílení s dalšími zájemci z jiných míst republiky.

Studijní den vyvrcholil odpolední debatou nad nastavením minimálního standardu v oblasti školství, katecheze a výuky náboženství.

112. plenární zasedání se uskuteční v lednu 2018 opět v Praze.

Autor článku: František Jemelka