Připomínáme si 35 let od úmrtí Antonína Šuránka

02. 11. 2017 Rubrika: Domácí
Před pětatřiceti lety, 3. listopadu 1982, se slovy „žehnám všem kněžím“ naposledy vydechl P. Antonín Šuránek, služebník Boží, který vychoval několik generací kněží a sebe označoval za brigádníka Ducha Svatého.

Foto: Farnost Ostrožská Lhota

Na připomínku tohoto významného muže naší církve se již příští týden uskuteční vzpomínková bohoslužba obětovaná za svatost kněží a nová povolání. Uskuteční se 7. listopadu 2017 od 16.00 v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře.

Můžete si naladit i TV Noe, která v sobotu 4. listopadu od 17.25 vysílá dokument o P. Šuránkovi.

Vzpomínky

P. Antonín Šuránek vychoval několik generací moravských kněží. Arcibiskup František Vaňák na něj vzpomínal: „silně a šťastně ovlivnil mnoho kněžských ročníků, a tím celou arcidiecézi. A veškeré působení podložil modlitbou a utrpením." (Z celého srdce, CMD, Vrchoslavice 1990)

Arcibiskup Jan Graubner v něm vidí člověka pevného, který je otevřený božímu vedení. Biskup Josef Hrdlička o něm svědčí jako o muži silné pokory, který žil s vědomím, že vše, co děláme jako Boží služebníci, je vlastně málo. Jako bohoslovec jej v kupletu na mikulášský večírek olomouckého semináře vystihl: „spirituál, duše zlatá“.

P. Pavel Uhřík OFMcap jej popsal v aktuálním čísle Poutníka svatoantonínského jako vychovatele generací moravských kněží, proroka naší doby, který uměl mluvit, ale ještě více naslou­chat.

Paní Marie Pochylá z Uherského Hradiště jej znala nejen ze mší a poutí, ale i z občasných setkání ve vlaku, když se na samém začátku sedmdesátých let ještě mohla věnovat svému učitelskému povolání. Po jeho smrti z něj učinila „patrona“ celé rodiny a uchovávala jeho odkaz v hluboké úctě. Její dcery vzpomínají na setkání s ním u Sv. Antonínka v době, kdy tam nuceně končil a jak ho v posledních letech života vídaly v černém zimním kabátě sedávat ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uh. Hradišti.

Dílo  

P. Antonín Šuránek je autorem mnoha publikací, které mohly být vydány až po roce 1990. Odráží se v nich jeho osobní svědectví víry, ať už formou autobiografických vzpomínek, rozjímaní nad Písmem či životopisy lidí, co život zasvětili Bohu. O jeho dílo pečoval zejména P. Alois Kotek (+2013).

Založil Matici svatoantonínskou, která se jeho odkazu a zvelebování poutního místa a kaple sv. Antonína nad Blatnicí pod Svatým Antonínkem věnuje dodnes.

Stručný životopis

P. ThDr. Antonín Šuránek (29. května 1902 – 3. listopadu 1982) se narodil v Ostrožské Lhotě na Slovácku, kněžské svěcení přijal v roce 1926. Již v roce 1929 byl ustanoven spirituálem kněžského semináře v Olomouci a působil v něm až do roku 1948, kdy odmítl přejít na státem kontrolovaný seminář v Praze (později v Litoměřicích). Přednášel na Cyrilometodějské teologické fakultě až do jejího zrušení v roce 1950, krátce působil jako kaplan ve Velkém Ořechově u Uherského Brodu a v roce 1951 byl z nemocnice v Kroměříži, kde byl hospitalizován se zápalem plic, odvezen Státní bezpečností do internačního kláštera v Želivě, kde byl společně s biskupy Tomáškem a Otčenáškem držen v přísné izolaci od ostatních duchovních. Odtud byl v roce 1955 propuštěn a až do odchodu do penze v roce 1962 pracoval jako dělník ve vápence ve Štramberku. V letech 1968 – 1970 mu bylo dovoleno se opět ujmout výchovy bohoslovců v obnoveném kněžském semináři v Olomouci. Pak vedl duchovní správu v Blatničce, pod poutním místem sv. Antonína, o které pečoval až do zbavení státního souhlasu k výkonu kněžské služby v roce 1975. Po zbytek svého života žil u svého synovce P. Antonína Dominika a zemřel v nemocnici v Ostravě-Petřkovicích. Pochován je ve svém rodišti.

Diecézní proces blahořečení probíhal v letech 1996–1999 a vatikánská kongregace potvrdila jeho správnost roku 2000.

Zdroje:

http://www.rodinaonline.cz/article.php?clanek=1354

https://www.cirkev.cz/archiv/121101-pred-30-lety-zemrel-p-antonin-suranek

http://www.antoninsuranek.estranky.cz/

http://www.pastoracnicentrum.wz.cz/zivotopis.php

http://www.antoninek.cz/?page=matice-svatoantoninska/p-a-suranek-zakladatel

http://www.antoninsuranek.estranky.cz/clanky/knihy/z-celeho-srdce.html

Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi, KNA 2001

Ze života P. Antonína Šuránka, Matice cyrilometodějská 2002

http://www.bihk.cz/repository/files/_ke-stazeni/Archiv/karel-otcenasek/20100523_Zivotopis-Karel-Otcenasek.pdf

(Autor: Daniel Chytil, ČBK)

Autor článku: František Jemelka