Mládež

Lidské a duchovní doprovázení mladých lidí a vedení k volbě povolání

06. 11. 2017
Letošní konference o mládeži 7. - 8. 12. 2017 v Češkovicích u Blanska bude zaměřena na Lidské a duchovní doprovázení mládeže.

Úvodní příspěvek přednese provinciál SDB - P. Petr Vaculík.

Své zkušenosti s doprovázením věřící i nevěřící mládeže ve školním prostředí bude prezentovat Mgr. Jan Košárek – ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a formování k řeholnímu životu zazní od S. Vilmy Venkrbcové z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Dalšími hosty budou P. Roman Dvořák – bývalý ředitel DCM a DCŽM v Českých Budějovicích, současný farář ve Strakonicích, MUDr. Maria Fridrichová – vedoucí programů střediska Rodina Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě , Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog, terapeut a lektor a Ing. Václav Vacek – zodpovědný za web.signaly.cz.

Mgr. Jiří Zajíc, skaut, katolický pedagog a publicista bude hovořit o „Budování lidsko-duchovních hodnot v dozrávání mladého člověka“.

Konferenci organizuje Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Soubory ke stažení

KOM_2017_program.pdf velikost: 377,9 KB Stáhnout
Autor článku: Vojtěch Orlík