V neděli proběhne první Světový den chudých

V neděli 19. listopadu si církev připomene první Světový den chudých. Papež v něm i v předcházejících dnech vybízí věřící k setkávání s chudými a ke společné účasti s chudými na mši svaté a u stolu. Chudoba je podle Františka srdcem evangelia. Mottem události je věta: Nemilujme slovy, nýbrž činy.
Publikováno: 15. 11. 2017 12:00

„V tento den má celé křesťanské společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost je příliš často pošlapávána,“ píše k nedělní připomínce Papežská rada pro novou evangelizaci.

V neděli 19. listopadu i během předcházejícího týdne jsou farnosti vyzvány, aby vytvářely „mnoho příležitostí k setkáním přátelství, solidarity a konkrétní pomoci“. Mohou pozvat v neděli chudé na mši svatou i ke stolu. Podobně učiní i papež František, který ve Vatikánu přivítá 5 tisíc chudých lidí, pro které bude sloužit mši a následně s nimi poobědvá. Podobná setkání se mohou stát dlouhodobým životním stylem křesťanů.

„Pro Kristovy učedníky je chudoba především povoláním k následování chudého Ježíše,“ píše k připomínce František v poselství (celý text zde). Podle pořadatelů lidé z bohatších společností stojí před výzvou opustit lhostejnost a pohodlnost a postavit se chudobě čelem. „Láska nedovoluje žádné alibi; kdo má v úmyslu milovat tak, jako miloval Ježíš, musí se řídit jeho příkladem, a to především tehdy, když jsme voláni k lásce k chudým,“ dodává papež. Podoby chudoby jsou pak různé, František v poselství uvádí některé z nich.

“Chudí nejsou problémem, ale jsou zdrojem, z něhož máme čerpat, abychom přijímali a žili podstatu evangelia.”

Papež též vyzývá biskupy, kněze, jáhny, zasvěcené osoby, dobrovolníky, hnutí i další věřící, aby se nasadili pro to, aby se ze Světového dne chudých stala tradice, jež pomůže víře ve světě.

„Kéž tento nový Světový den se stane silným apelem na naše svědomí věřících, abychom byli stále přesvědčenější, že sdílení s chudými nám umožní chápat evangelium v jeho stále větší hloubce. Chudí nejsou problémem, ale jsou zdrojem, z něhož máme čerpat, abychom přijímali a žili podstatu evangelia,“ dodává.

Světový den chudých zavedl papež v závěru Svatého roku milosrdenství. Jeho datum stanovil na 33. neděli v mezidobí. „Bude to ta nejdůstojnější příprava na slavnost našeho Pána Ježíše Krista Krále vesmíru, který se ztotožnil s maličkými a chudými a který nás bude soudit podle skutků milosrdenství. Bude to den, který pomůže společenstvím i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou jakožto srdcem evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu, nikdy nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír. Tento den rovněž bude představovat ryzí podobu nové evangelizace, která má obnovit tvář církve,“ napsal v závěru Svatého roku milosrdenství papež.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021