Odbor evropských fondů

9. konference Venkov 2017 v Dříteči

27. 11. 2017
Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se konala Konference Venkov 2017. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference.

V letošním roce se Národní konference VENKOV uskutečnila s podporou Ministerstva zemědělství ČR 1. – 3. listopadu 2017 v obci Dříteč v Pardubickém kraji. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference. Smyslem konference je formulovat problémy českého venkova a výstupem jsou pak závěry, které jsou každoročně předloženy vládě. Sešli se zde zástupci obcí, krajů, ministerstev, neziskového sektoru, církevních organizací, zemědělců a dalších aktérů venkovského prostoru. Katolickou církev zastupoval otec biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, který vystoupil v samém úvodu konference, a Ing. Antonín Nekvinda, který jako zástupce sdružení Neratov přestavil příklad dobré praxe v oblasti sociálního podnikání. Dále vystoupila celá řada zajímavých hostů. Program konference byl rozdělen do několika workshopů a kulatých stolů, kde byly podrobně diskutována konkrétní témata.

Témata letošní konference:
1. Agroturistika a podnikání na venkově

agroturistika, regionální produkty a odbytové řetězce
ostatní podnikání na venkově
základní venkovské služby a infrastruktura

2. Sociální podnikání/zemědělství

sociální podnikání v zemědělských podnicích
pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň
komunitně vedený místní rozvoj a pracovní příležitosti při obnově malých měst

3. Zemědělství, lesní hospodářství a krajiny

podpora malých a rodinných farem, generační obměna
české zemědělství a životní prostředí, výsadba dřevin
šetrné hospodaření v lesích

4. Subsidiarita a veřejná správa

rodina
obec (rozpočtové určení daní)
komunitně vedený místní rozvoj
vzdělávání na venkově
snižování administrativní zátěže

Závěry konference předkládáme v plném znění.

Soubory ke stažení

zavery-konference-VENKOV-2017.pdf velikost: 1,1 MB Stáhnout
Autor článku: Eva Schönherrová