banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

9. konference Venkov 2017 v Dříteči

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se konala Konference Venkov 2017. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference.
Publikováno: 27. 11. 2017 1:00

V letošním roce se Národní konference VENKOV uskutečnila s podporou Ministerstva zemědělství ČR 1. – 3. listopadu 2017 v obci Dříteč v Pardubickém kraji. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference. Smyslem konference je formulovat problémy českého venkova a výstupem jsou pak závěry, které jsou každoročně předloženy vládě. Sešli se zde zástupci obcí, krajů, ministerstev, neziskového sektoru, církevních organizací, zemědělců a dalších aktérů venkovského prostoru. Katolickou církev zastupoval otec biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, který vystoupil v samém úvodu konference, a Ing. Antonín Nekvinda, který jako zástupce sdružení Neratov přestavil příklad dobré praxe v oblasti sociálního podnikání. Dále vystoupila celá řada zajímavých hostů. Program konference byl rozdělen do několika workshopů a kulatých stolů, kde byly podrobně diskutována konkrétní témata.

Témata letošní konference:
1. Agroturistika a podnikání na venkově

agroturistika, regionální produkty a odbytové řetězce
ostatní podnikání na venkově
základní venkovské služby a infrastruktura

2. Sociální podnikání/zemědělství

sociální podnikání v zemědělských podnicích
pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň
komunitně vedený místní rozvoj a pracovní příležitosti při obnově malých měst

3. Zemědělství, lesní hospodářství a krajiny

podpora malých a rodinných farem, generační obměna
české zemědělství a životní prostředí, výsadba dřevin
šetrné hospodaření v lesích

4. Subsidiarita a veřejná správa

rodina
obec (rozpočtové určení daní)
komunitně vedený místní rozvoj
vzdělávání na venkově
snižování administrativní zátěže

Závěry konference předkládáme v plném znění.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019