banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

9. konference Venkov 2017 v Dříteči

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se konala Konference Venkov 2017. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference.
Publikováno: 27. 11. 2017 1:00

V letošním roce se Národní konference VENKOV uskutečnila s podporou Ministerstva zemědělství ČR 1. – 3. listopadu 2017 v obci Dříteč v Pardubickém kraji. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference. Smyslem konference je formulovat problémy českého venkova a výstupem jsou pak závěry, které jsou každoročně předloženy vládě. Sešli se zde zástupci obcí, krajů, ministerstev, neziskového sektoru, církevních organizací, zemědělců a dalších aktérů venkovského prostoru. Katolickou církev zastupoval otec biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, který vystoupil v samém úvodu konference, a Ing. Antonín Nekvinda, který jako zástupce sdružení Neratov přestavil příklad dobré praxe v oblasti sociálního podnikání. Dále vystoupila celá řada zajímavých hostů. Program konference byl rozdělen do několika workshopů a kulatých stolů, kde byly podrobně diskutována konkrétní témata.

Témata letošní konference:
1. Agroturistika a podnikání na venkově

agroturistika, regionální produkty a odbytové řetězce
ostatní podnikání na venkově
základní venkovské služby a infrastruktura

2. Sociální podnikání/zemědělství

sociální podnikání v zemědělských podnicích
pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň
komunitně vedený místní rozvoj a pracovní příležitosti při obnově malých měst

3. Zemědělství, lesní hospodářství a krajiny

podpora malých a rodinných farem, generační obměna
české zemědělství a životní prostředí, výsadba dřevin
šetrné hospodaření v lesích

4. Subsidiarita a veřejná správa

rodina
obec (rozpočtové určení daní)
komunitně vedený místní rozvoj
vzdělávání na venkově
snižování administrativní zátěže

Závěry konference předkládáme v plném znění.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019