banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Nové období EHP a Norských fondů v České republice

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. V novém programovém období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč).
Publikováno: 27. 11. 2017 1:00

V novém období 2014 - 2021 získají podporu projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Z pohledu církevních projektů je zajímavý program Vzdělávání a program Kultura. V současné době probíhají vyjednávání podmínek jednotlivých programů.

Z programu Kultura Česká republika získá 28 mil. EUR (cca 712 mil. Kč). K tomuto programu proběhl první kulatý stůl, jehož cílem bylo vydefinovat potřeby České republiky. Diskusí o nastavení programu se účastní i zástupce České biskupské konference. Z dosavadních diskusí vyplývá, že bude podpořeno více menších projektů. Spodní hranice dotace bude cca 20 tis. EUR. V návrzích aktivit se objevila témata jako zabezpečení památek, depozitáře, protipožární opatření atd. Revitalizace nemovitých památek bude také podporována. Podmínky podpory jsou nyní v procesu vyjednávání. V programu bude vyhlášena pravděpodobně jedna výzva, a to v prvním pololetí roku 2019.

V programu Vzdělávání pak ČR získá 6,5 mil. EUR (cca 165 mil. Kč). Program je určen na podporu vzdělávání, stipendií, odborného vzdělávání a přípravu a podnikavost mladých lidí. Konkrétní zameření programu je nyní předmětem vyjednávání a bude známo až po schválení programu donory.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019