Odbor evropských fondů

Nové období EHP a Norských fondů v České republice

27. 11. 2017
Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. V novém programovém období obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč).

V novém období 2014 - 2021 získají podporu projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Z pohledu církevních projektů je zajímavý program Vzdělávání a program Kultura. V současné době probíhají vyjednávání podmínek jednotlivých programů.

Z programu Kultura Česká republika získá 28 mil. EUR (cca 712 mil. Kč). K tomuto programu proběhl první kulatý stůl, jehož cílem bylo vydefinovat potřeby České republiky. Diskusí o nastavení programu se účastní i zástupce České biskupské konference. Z dosavadních diskusí vyplývá, že bude podpořeno více menších projektů. Spodní hranice dotace bude cca 20 tis. EUR. V návrzích aktivit se objevila témata jako zabezpečení památek, depozitáře, protipožární opatření atd. Revitalizace nemovitých památek bude také podporována. Podmínky podpory jsou nyní v procesu vyjednávání. V programu bude vyhlášena pravděpodobně jedna výzva, a to v prvním pololetí roku 2019.

V programu Vzdělávání pak ČR získá 6,5 mil. EUR (cca 165 mil. Kč). Program je určen na podporu vzdělávání, stipendií, odborného vzdělávání a přípravu a podnikavost mladých lidí. Konkrétní zameření programu je nyní předmětem vyjednávání a bude známo až po schválení programu donory.

Autor článku: Eva Schönherrová