banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Plánované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018

Oproti plánu se mění termín vyhlášení výzvy na sociální bydlení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na rok 2018. U výzvy na sociální služby jsou vzhledem k nižší alokaci omezeny podporované služby.
Publikováno: 27. 11. 2017 1:00

Výzvy na sociální bydlení byly původně plánovány k vyhlášení na listopad 2017, ale vzhledem k jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby udržitelnosti a parametrů veřejné podpory u sociálních bytů financovaných z IROP Řídící orgán rozhodl o posunutí vyhlášení výzev na leden 2018. Kromě doby udržitelnosti probíhají intenzivní práce na novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné podpory. Jednání se účastní i zástupce ČBK.
 
Výzvy na rozvoj sociálních služeb jsou nadále podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 v plánu k vyhlášení v březnu 2018. Ve výzvách na rozvoj sociálních služeb v roce 2018 se podpora zaměří na infrastrukturu těchto sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Osobní asistence
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Azylové domy

Ostatní sociální služby, včetně výše uvedených, bude možné financovat jen v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.  je možné financovat prostřednictvím výzev v tzv. integrovaných nástrojích IROP. 

Přikládáme aktuální harmonogram výzev na rok 2018.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Společná zemědělská politika EU po roce 2020 přináší nové možnosti

Program rozvoje venkova se v novém programovém období po roce 2020 změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Přinášíme shrnutí, co to znamená pro ČR.
16.07.2020

Operační programy po příští programové období dostávají konkrétní podobu

Z důvodu potřeby řešit aktuální otázky okolo pandemie koronaviru je příprava nového programového období oproti plánu zpožděna. I tak ale pokračuje příprava operačních programů.
16.07.2020

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020