Odbor evropských fondů

Plánované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018

27. 11. 2017
Oproti plánu se mění termín vyhlášení výzvy na sociální bydlení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na rok 2018. U výzvy na sociální služby jsou vzhledem k nižší alokaci omezeny podporované služby.

Výzvy na sociální bydlení byly původně plánovány k vyhlášení na listopad 2017, ale vzhledem k jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby udržitelnosti a parametrů veřejné podpory u sociálních bytů financovaných z IROP Řídící orgán rozhodl o posunutí vyhlášení výzev na leden 2018. Kromě doby udržitelnosti probíhají intenzivní práce na novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné podpory. Jednání se účastní i zástupce ČBK.
 
Výzvy na rozvoj sociálních služeb jsou nadále podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 v plánu k vyhlášení v březnu 2018. Ve výzvách na rozvoj sociálních služeb v roce 2018 se podpora zaměří na infrastrukturu těchto sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Osobní asistence
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Azylové domy

Ostatní sociální služby, včetně výše uvedených, bude možné financovat jen v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.  je možné financovat prostřednictvím výzev v tzv. integrovaných nástrojích IROP. 

Přikládáme aktuální harmonogram výzev na rok 2018.

Soubory ke stažení

IROP harmonogram výzev 2018 velikost: 18,3 KB Stáhnout
Autor článku: Eva Schönherrová