banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Plánované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018

Oproti plánu se mění termín vyhlášení výzvy na sociální bydlení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na rok 2018. U výzvy na sociální služby jsou vzhledem k nižší alokaci omezeny podporované služby.
Publikováno: 27. 11. 2017 1:00

Výzvy na sociální bydlení byly původně plánovány k vyhlášení na listopad 2017, ale vzhledem k jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby udržitelnosti a parametrů veřejné podpory u sociálních bytů financovaných z IROP Řídící orgán rozhodl o posunutí vyhlášení výzev na leden 2018. Kromě doby udržitelnosti probíhají intenzivní práce na novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné podpory. Jednání se účastní i zástupce ČBK.
 
Výzvy na rozvoj sociálních služeb jsou nadále podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 v plánu k vyhlášení v březnu 2018. Ve výzvách na rozvoj sociálních služeb v roce 2018 se podpora zaměří na infrastrukturu těchto sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Osobní asistence
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Azylové domy

Ostatní sociální služby, včetně výše uvedených, bude možné financovat jen v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.  je možné financovat prostřednictvím výzev v tzv. integrovaných nástrojích IROP. 

Přikládáme aktuální harmonogram výzev na rok 2018.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019