Vatikán zveřejnil papežovo poselství k Světovému dni míru 2018

Poselství Svatého otce k Světovému dni míru, který si budeme připomínat 1. ledna 2018, bylo zveřejněno dnes na tiskové konferenci ve Vatikánu. Dokument nazvaný „Migranti a uprchlíci: Muži a ženy hledající mír“ je rozdělený do šesti sekcí a vyzývá všechny lidi dobré vůle k ochotě přijmout uprchlíky před válkou, hladem a pronásledováním.
Publikováno: 24. 11. 2017 14:00

Foto: michael_swan/CC BY-ND 2.0
Poselství také otvírá otázku, proč je tolik migrantů a uprchlíků? Podle papeže Františka je to tím, že mnoho válečných konfliktů nutí lidi opouštět svoje domovy a že důvodem je také touha po lepším životě.

Svatý otec říká, že někteří lidé považují nárůst migrace za hrozbu. „Sám za sebe bych vás rád požádal, abyste na migraci nahlíželi s důvěrou jako na příležitost k budování míru,“ uvedl papež František.

Ve čtvrté sekci poselství v rámci tématu „čtyři akční milníky“ Svatý otec zdůrazňuje, co je třeba učinit k tomu, aby migranti a uprchlíci nalezli mír, který hledají. Podle něj správná strategie musí kombinovat čtyři hlavní aktivity: přijetí, ochranu, podporu a integraci.

Papež František také v souvislosti s mezinárodním kontextem vyjádřil naději, že duch přijetí a integrace „bude doprovázet proces, který v roce 2018 vyústí v sepsání a schválení dvou zásadních dokumentů OSN, jeden týkající se bezpečnosti migrantů a druhý pro uprchlíky“.

V závěru poselství se Svatý otec odvolává na inspiraci sv. Janem Pavlem II.: „Kdyby ´sen´ mírumilovného světa sdíleli všichni lidé, kdyby přínos ´uprchlíků a migrantů´ byl řádně doceněn, potom by se lidstvo mohlo stát více univerzální rodinou a naše planeta opravdovým, ´společným domovem´,“ napsal papež František.

(Zdroj: Radio Vaticana)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020