banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Katolická církev realizuje projekty v oblasti kulturního dědictví

Katolické subjekty díky schváleným dotacím revitalizují řadu kulturních památek. Opravena bude řada významných církevních památek, a to nejen kostely a kláštery, ale například i Kroměřížský zámek. Bude tak obnoveno a zachováno kulturní dědictví nevyčíslitelné historické hodnoty.
Publikováno: 27. 11. 2017 10:00

Významnou podporu směřovanou do oblasti kulturního dědictví přináší Integrovaný regionální operační program (dále IROP) řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). V programu byly prozatím vyhlášeny 4 výzvy.

V první výzvě, která měla číslo 13, bylo podpořeno 21 církevních projektů z celkem 54 schválených. Projekty jsou v různých fázích realizace, nejčastěji příjemci pracují na přípravě zadávacích řízení na stavební a restaurátorské práce. 

Druhá výzva s číslem 52 se stále hodnotí. Vzhledem k počtu předložených projektů a výše alokace výzvy je jasné, že bude podpořeno okolo 50 procent předložených projektů. Prozatím byly schváleny projekty s plným počtem bodů, což představuje 13 projektů včetně 7 církevních. Pokud půjde vše podle předpokladu, bude výzva dohodnocena do konce roku 2017.

Další dvě výzvy byly vyhlášeny pro tzv. integrované nástroje. Tyto nástroje představují specifický systém podpory IROP, jehož cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. Jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Oblast kulturního dědictví si do svých strategií zařadili pouze někteří nositelé integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ. Velmi úspěšná v čerpání projektů z integrovaných nástrojů je olomoucká arcidiecéze, která má v rámci ITI Olomouc již schválené 2 projekty. Jedná se zároveň o první podpořené projekty v rámci ČR. Menší projekty v oblasti kulturního dědictví podporují i některé místní akční skupiny ve svých strategiích (CLLD). 

Celková plánovaná investice do církevních kulturních památek realizovaná prostřednictvím již schválených projektů v rámci IROP přesáhne 1,7 mld. Kč, z toho 95 % tvoří dotace z Evropské unie a státního rozpočtu a 5 % tvoří spolufinancování ze strany vlastníků památky, což je zhruba 85 mil. Kč. V rámci realizace projektů se zachrání kulturní památky na území celé ČR, které jsou nyní mnohdy v havarijním stavu, zlepší se využití historických objektů pro cestovní ruch a vznikne řada nových unikátních expozic. 

(Zdroj dat: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace o čerpání. Seznam operací pro programové obdbí 2014 - 2020. Seznam příjemců 2017-11-01. MS Excel 20.95 MB [cit. 2017-11-28].  Dostupné na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu)

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021

Výzva REACT pro oblast sociálních služeb

31. 5. 2021 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu oblast sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností.
28.05.2021

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Pravidla spolufinancování EU projektů 2021 - 2027

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU s sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Jejich znění schválila 12. dubna 2021 vláda.
21.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021