banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Katolická církev realizuje projekty v oblasti kulturního dědictví

Katolické subjekty díky schváleným dotacím revitalizují řadu kulturních památek. Opravena bude řada významných církevních památek, a to nejen kostely a kláštery, ale například i Kroměřížský zámek. Bude tak obnoveno a zachováno kulturní dědictví nevyčíslitelné historické hodnoty.
Publikováno: 27. 11. 2017 10:00

Významnou podporu směřovanou do oblasti kulturního dědictví přináší Integrovaný regionální operační program (dále IROP) řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). V programu byly prozatím vyhlášeny 4 výzvy.

V první výzvě, která měla číslo 13, bylo podpořeno 21 církevních projektů z celkem 54 schválených. Projekty jsou v různých fázích realizace, nejčastěji příjemci pracují na přípravě zadávacích řízení na stavební a restaurátorské práce. 

Druhá výzva s číslem 52 se stále hodnotí. Vzhledem k počtu předložených projektů a výše alokace výzvy je jasné, že bude podpořeno okolo 50 procent předložených projektů. Prozatím byly schváleny projekty s plným počtem bodů, což představuje 13 projektů včetně 7 církevních. Pokud půjde vše podle předpokladu, bude výzva dohodnocena do konce roku 2017.

Další dvě výzvy byly vyhlášeny pro tzv. integrované nástroje. Tyto nástroje představují specifický systém podpory IROP, jehož cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. Jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Oblast kulturního dědictví si do svých strategií zařadili pouze někteří nositelé integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ. Velmi úspěšná v čerpání projektů z integrovaných nástrojů je olomoucká arcidiecéze, která má v rámci ITI Olomouc již schválené 2 projekty. Jedná se zároveň o první podpořené projekty v rámci ČR. Menší projekty v oblasti kulturního dědictví podporují i některé místní akční skupiny ve svých strategiích (CLLD). 

Celková plánovaná investice do církevních kulturních památek realizovaná prostřednictvím již schválených projektů v rámci IROP přesáhne 1,7 mld. Kč, z toho 95 % tvoří dotace z Evropské unie a státního rozpočtu a 5 % tvoří spolufinancování ze strany vlastníků památky, což je zhruba 85 mil. Kč. V rámci realizace projektů se zachrání kulturní památky na území celé ČR, které jsou nyní mnohdy v havarijním stavu, zlepší se využití historických objektů pro cestovní ruch a vznikne řada nových unikátních expozic. 

(Zdroj dat: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace o čerpání. Seznam operací pro programové obdbí 2014 - 2020. Seznam příjemců 2017-11-01. MS Excel 20.95 MB [cit. 2017-11-28].  Dostupné na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu)

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021