banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Katolická církev realizuje projekty v oblasti kulturního dědictví

Katolické subjekty díky schváleným dotacím revitalizují řadu kulturních památek. Opravena bude řada významných církevních památek, a to nejen kostely a kláštery, ale například i Kroměřížský zámek. Bude tak obnoveno a zachováno kulturní dědictví nevyčíslitelné historické hodnoty.
Publikováno: 27. 11. 2017 11:00

Významnou podporu směřovanou do oblasti kulturního dědictví přináší Integrovaný regionální operační program (dále IROP) řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). V programu byly prozatím vyhlášeny 4 výzvy.

V první výzvě, která měla číslo 13, bylo podpořeno 21 církevních projektů z celkem 54 schválených. Projekty jsou v různých fázích realizace, nejčastěji příjemci pracují na přípravě zadávacích řízení na stavební a restaurátorské práce. 

Druhá výzva s číslem 52 se stále hodnotí. Vzhledem k počtu předložených projektů a výše alokace výzvy je jasné, že bude podpořeno okolo 50 procent předložených projektů. Prozatím byly schváleny projekty s plným počtem bodů, což představuje 13 projektů včetně 7 církevních. Pokud půjde vše podle předpokladu, bude výzva dohodnocena do konce roku 2017.

Další dvě výzvy byly vyhlášeny pro tzv. integrované nástroje. Tyto nástroje představují specifický systém podpory IROP, jehož cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. Jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Oblast kulturního dědictví si do svých strategií zařadili pouze někteří nositelé integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ. Velmi úspěšná v čerpání projektů z integrovaných nástrojů je olomoucká arcidiecéze, která má v rámci ITI Olomouc již schválené 2 projekty. Jedná se zároveň o první podpořené projekty v rámci ČR. Menší projekty v oblasti kulturního dědictví podporují i některé místní akční skupiny ve svých strategiích (CLLD). 

Celková plánovaná investice do církevních kulturních památek realizovaná prostřednictvím již schválených projektů v rámci IROP přesáhne 1,7 mld. Kč, z toho 95 % tvoří dotace z Evropské unie a státního rozpočtu a 5 % tvoří spolufinancování ze strany vlastníků památky, což je zhruba 85 mil. Kč. V rámci realizace projektů se zachrání kulturní památky na území celé ČR, které jsou nyní mnohdy v havarijním stavu, zlepší se využití historických objektů pro cestovní ruch a vznikne řada nových unikátních expozic. 

(Zdroj dat: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace o čerpání. Seznam operací pro programové obdbí 2014 - 2020. Seznam příjemců 2017-11-01. MS Excel 20.95 MB [cit. 2017-11-28].  Dostupné na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu)

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019