banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Katolická církev realizuje projekty v oblasti kulturního dědictví

Katolické subjekty díky schváleným dotacím revitalizují řadu kulturních památek. Opravena bude řada významných církevních památek, a to nejen kostely a kláštery, ale například i Kroměřížský zámek. Bude tak obnoveno a zachováno kulturní dědictví nevyčíslitelné historické hodnoty.
Publikováno: 27. 11. 2017 11:00

Významnou podporu směřovanou do oblasti kulturního dědictví přináší Integrovaný regionální operační program (dále IROP) řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). V programu byly prozatím vyhlášeny 4 výzvy.

V první výzvě, která měla číslo 13, bylo podpořeno 21 církevních projektů z celkem 54 schválených. Projekty jsou v různých fázích realizace, nejčastěji příjemci pracují na přípravě zadávacích řízení na stavební a restaurátorské práce. 

Druhá výzva s číslem 52 se stále hodnotí. Vzhledem k počtu předložených projektů a výše alokace výzvy je jasné, že bude podpořeno okolo 50 procent předložených projektů. Prozatím byly schváleny projekty s plným počtem bodů, což představuje 13 projektů včetně 7 církevních. Pokud půjde vše podle předpokladu, bude výzva dohodnocena do konce roku 2017.

Další dvě výzvy byly vyhlášeny pro tzv. integrované nástroje. Tyto nástroje představují specifický systém podpory IROP, jehož cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. Jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Oblast kulturního dědictví si do svých strategií zařadili pouze někteří nositelé integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ. Velmi úspěšná v čerpání projektů z integrovaných nástrojů je olomoucká arcidiecéze, která má v rámci ITI Olomouc již schválené 2 projekty. Jedná se zároveň o první podpořené projekty v rámci ČR. Menší projekty v oblasti kulturního dědictví podporují i některé místní akční skupiny ve svých strategiích (CLLD). 

Celková plánovaná investice do církevních kulturních památek realizovaná prostřednictvím již schválených projektů v rámci IROP přesáhne 1,7 mld. Kč, z toho 95 % tvoří dotace z Evropské unie a státního rozpočtu a 5 % tvoří spolufinancování ze strany vlastníků památky, což je zhruba 85 mil. Kč. V rámci realizace projektů se zachrání kulturní památky na území celé ČR, které jsou nyní mnohdy v havarijním stavu, zlepší se využití historických objektů pro cestovní ruch a vznikne řada nových unikátních expozic. 

(Zdroj dat: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace o čerpání. Seznam operací pro programové obdbí 2014 - 2020. Seznam příjemců 2017-11-01. MS Excel 20.95 MB [cit. 2017-11-28].  Dostupné na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu)

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019