Odbor evropských fondů

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova

01. 12. 2017
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhl Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova (PRV), kde byl mimo jiné projednán plán výzev na rok 2018 a preferenční kritéria pro jarní kolo příjmu žádostí o dotace.

Program rozvoje venkova (PRV) je operační program zaměřený na zemědělská a lesnická opatření. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR.

Jarní kolo příjmu žádostí PRV, které je v pořadí páté, bude probíhat od 3. dubna do 23. dubna 2018. Pro církevní subjekty jsou zajímavé zejména lesnická opatření, a to operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura (alokace 250 mil. Kč), 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (alokace 20 mil. Kč)  a 8.5.3 Přeměna  porostů náhradních dřevin (alokace 150 mil. Kč). Monitorovací výbor projednal znění preferenční kritérií, pravidla příjmu žádostí by měla být vydána v únoru 2018. Nově bylo do jarního kola přesunuto opatření 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (alokace 100 mil. Kč). Toto opatření bylo zařazeno v reakci na nutnost řešit následky nedávného orkánu, který v lesích způsobil mnohamilionové škody.

Připravuje se 5. modifikace programového dokumentu, v rámci které je navrženo i přesunutí alokace z méně čerpaných opatření. Do opatření Lesnické infrastruktury by mělo být přesunuto 250 mil. Kč, do opatření Dřevozpracující provozovny 50 mil. Kč a do opatření Technika pro lesní hospodářství 100 mil. Kč. Změny budou předloženy Evropské komisi v březnu 2018.

Autor článku: Eva Schönherrová