banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhl Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova (PRV), kde byl mimo jiné projednán plán výzev na rok 2018 a preferenční kritéria pro jarní kolo příjmu žádostí o dotace.
Publikováno: 1. 12. 2017 13:30

Program rozvoje venkova (PRV) je operační program zaměřený na zemědělská a lesnická opatření. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR.

Jarní kolo příjmu žádostí PRV, které je v pořadí páté, bude probíhat od 3. dubna do 23. dubna 2018. Pro církevní subjekty jsou zajímavé zejména lesnická opatření, a to operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura (alokace 250 mil. Kč), 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (alokace 20 mil. Kč)  a 8.5.3 Přeměna  porostů náhradních dřevin (alokace 150 mil. Kč). Monitorovací výbor projednal znění preferenční kritérií, pravidla příjmu žádostí by měla být vydána v únoru 2018. Nově bylo do jarního kola přesunuto opatření 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (alokace 100 mil. Kč). Toto opatření bylo zařazeno v reakci na nutnost řešit následky nedávného orkánu, který v lesích způsobil mnohamilionové škody.

Připravuje se 5. modifikace programového dokumentu, v rámci které je navrženo i přesunutí alokace z méně čerpaných opatření. Do opatření Lesnické infrastruktury by mělo být přesunuto 250 mil. Kč, do opatření Dřevozpracující provozovny 50 mil. Kč a do opatření Technika pro lesní hospodářství 100 mil. Kč. Změny budou předloženy Evropské komisi v březnu 2018.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019