Papež František k Jeruzalému: Ať zůstane zachované status quo

06. 12. 2017 Rubrika: Papež František
Papež František vyzval k zachování statu quo Jeruzaléma v souladu s platnou rezolucí OSN. Svatý otec se k jeruzalémské kauze vyjádřil poté, co americký prezident Donald Trump naznačil, že uzná Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Podle vůdců arabských zemí tento krok vyvolá bouři nevole a násilí.

Foto: aa440/CC BY-NC-ND 2.0

Papež František se k otázce Jeruzaléma vyjádřil dnes po katechezi v rámci generální audience na svatopetrském náměstí. Řekl, že „moje myšlenky se obrací k Jeruzalému a nemůžu nadále skrývat svoje obavy týkající se situace, která vznikla v posledních dnech“.

Současně bych rád z celého srdce vyzval všechny zúčastněné strany, aby se zavázaly dodržovat status quo města v souladu s rezolucí OSN,“ zdůraznil Svatý otec.

Ve své promluvě se vyjádřil o Jeruzalému jako jedinečném městě, které je „svaté pro židy, křesťany a muslimy, kteří uctívají jeho svatá místa spojená s příslušným náboženstvím“. Právě tento fakt z něj činí město, které má zvláštní povolání pro prosazování míru.

Modlím se k Pánu, ať je identita Jeruzaléma zachována a posílena pro dobro Svaté země, Středního východu a celého světa. Doufám, že moudrost a prozíravost zvítězí nad pokusy vytvořit nový zdroj napětí, který v globálním kontextu způsobil už mnoho krutých konfliktů,“ prohlásil papež František.

Ještě před generální audiencí se Svatý otec setkal s palestinskou delegací, kterou do Vatikánu pozvala Papežská rada pro mezináboženský dialog. Papež František během setkání vyzval k dialogu v zájmu respektování práv všech obyvatel Svaté země a vyjádřil naději na „mír a prosperitu“ pro palestinský národ.

Svatý otec zdůraznil, že pro katolickou církev je vždy radostí budovat mosty dialogu s komunitami, jednotlivci a organizacemi. Dodal, že to bylo obzvláštně radostné se členy palestinské delegace.

Papež František poznamenal, že primární podmínkou tohoto dialogu je "vzájemná úcta a odhodlání posílit tento respekt, abychom uznali práva všech lidí, ať se nacházejí kdekoli“.

Podle něj je Svatá země pro křesťany "zemí nejvyššího dialogu mezi Bohem a lidstvem". Zdůraznil také skutečnost, že vyvrcholení tohoto dialogu se uskutečnilo v Nazaretu mezi archandělem Gabrielem a Pannou Marií a „pokračuje jedinečným způsobem mezi Ježíšem a jeho lidem".

Po válce o nezávislost v roce 1948 byl Jeruzalém rozdělen na dvě části. Západní část přešla pod izraelskou správu, zatímco východní část přešla pod jordánskou správu. Po šestidenní válce v roce 1967 byla rozšířena izraelská správa i na východní Jeruzalém. V roce 1980 pak přijal Izrael zákon, který stanovil, že sjednocený Jeruzalém je hlavním městem Izraele.

Na tento krok reagovala Rada bezpečnosti OSN, která přijala rezoluci prohlašující tento zákon „neplatným“, který navíc musí být „okamžitě zrušen“. OSN dále vyzvala své členské státy, aby přesunuly své ambasády z Jeruzaléma. Většina států s ambasádami v Jeruzalémě této rezoluci vyhověla a přesunula svá zastoupení do Tel Avivu.

(Zdroj: Vatican Radio, Wikipedia)

Autor článku: Tomáš Tetiva