Betlém a vánoční strom jsou symbolem Božího soucitu, řekl papež

Svatý otec poděkoval všem dárcům, kteří se podíleli na vytvoření vánoční atmosféry na svatopetrském náměstí v Římě. Dárci z celého světa přispěli k vybudování letošní scény Narození Páně a k postavení 28 metrů vysokého vánočního stromu.
Publikováno: 8. 12. 2017 11:00

Foto: Christina/CC BY 2.0

Betlémská scéna představuje místo, kde můžeme rozjímat o Ježíšovi, který se nad námi smiloval a vyzývá nás, abychom udělali to samé prostřednictvím našeho milosrdenství,“ řekl papež František.

Dále řekl, že si přeje, aby se událost narození Páně stala příležitostí k zacílení pozornosti k potřebám chudých a všech těch, kteří stejně jako Ježíš nenašli nikoho, kdo by je přivítal.

Svatý otec se setkal se zhruba 4000 lidí z různých delegací ve vatikánské audienční aule. Byli mezi nimi zástupci jihoitalského benediktinského opatství Montevergine, kteří darovali betlémskou scénu, zástupci polských diecézí, kteří přispěli vánočním stromem a děti s onkologickým onemocněním, které vyrobily různé dekorace.

V souvislosti s vánočním stromem papež František řekl, že je znamením víry polského národa a vyjadřuje jejich věrnost Petrovu stolci. Dále poděkoval dětem a řekl jim, že Ježíšovi sdělily své sny a touhy prostřednictvím dekorací, které budou obdivovat poutníci z celého světa.

Svatý otec prohlásil, že betlémská scéna a vánoční strom se každoročně stávají symbolem soucitu našeho nebeského Otce a jeho účasti a blízkosti s lidmi, aby pocítili, že nejsou opuštění, ale že jim je nablízku navzdory všem potížím kolem nás.

Dále řekl, že strom směřující vzhůru nás vyzývá, abychom se natáhli "směrem k nejvyšším darům" a vystoupali až nad mraky. Tam pocítíme, jak je krásné a radostné se ponořit do světla Kristova. Prostá betlémská scéna je pro nás místem, kde můžeme rozjímat o Boží něze, která se mám vyjevuje v malém Jezulátku.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021