banner sekce
Sekce

Mládež

Konference o mládeži 2017: Naslouchejme a žijme autenticky

Potřeba lidského a duchovního doprovázení mladých lidí byla tématem 22. konference o mládeži, která se uskutečnila ve dnech 7. – 8. prosince v Češkovicích na Blanensku. Téměř šedesátka zúčastněných z řad zástupců mládeže, doprovázejících a odborníků debatovala o potřebách mladých zejména v období, kdy hledají své hodnoty a volí si životní povolání.
Publikováno: 11. 12. 2017 15:19

Podle provinciála salesiána Petra Vaculíka je darem mít někoho, kdo o nás ví všechno. „Každý má dvě uši - jedno nám slouží k tomu, abychom naslouchali člověku, druhým uchem bychom měli vnímat myšlenky Božího ducha,” vysvětlil. Schopnost naslouchat je podle něj vedle empatie a autentičnosti v doprovázení nejdůležitější.

Potřeba duchovního doprovázení u mladých je důležitá zvláště proto, že si volí povolání a hledají své hodnoty, které dnešnímu světu mnohdy chybí. V dnešní době je darem mít někoho, kdo o nás může vědět všechno.

Cílem konference je vzájemná inspirace a povzbuzení mezi pracujícími s mládeží za přítomnosti delegáta ČBK pro mládež - biskupa Pavla Posáda.

 

Podněty a závěry, které vyplynuly z 22. konference o mládeži 2017

 

-          Každý potřebuje během svého života duchovní doprovázení, u mladých lidí jde zejména o období rozhodování se pro povolání. Doprovázející by se měl řídit čtyřmi kritérii k tomu, aby naplnil smysl služby. Prvním je přijetí daného člověka k doprovázení takového jaký je, dále by s ním měl prohlubovat pohled na sebe sama, dát mu prostor k orientaci a k nalézání odpovědí, které hledá a posledním bodem by měl být um společně se po uplynutí závazku rozejít.

-          Školy jsou v dnešní době jedny z posledních institucí, které mají řád. Církevní školy by měly nahlas oznámit identitu, vyznat, že středobodem je Ježíš, neměly by se bát radikálnosti.

-          Během lidské a křesťanské formace je pro řeholní mládež důležité, aby si uvědomila, že láska začíná doma a v klášteře je nikdo nevychválí do nebe. Přestože se odevzdali Bohu a rozpoznali své povolání, budou opracováni lidskýma rukama. V novém prostředí by proto měli stavět na přirozených věcech a autentičnosti.

-          Jako problém je vnímán návrat mladých tahounů farností z diecézních center mládeže nebo církevních škol zpět do domácích společenství. Tito mladí by mohli oslovit vlažnou mládež a zaktivizovat ji, spíše se ale nevrací a zůstávají ve známém prostředí.

-          Jako bolest u mladých je vnímán fakt, že jsou na sociálních sítích, ale chybí jim navazování a vytváření vztahů v realitě.

-          Diecézní centra pro mládež jsou pro mladé atraktivní. Nechávají se poponést na sociální vlně, díky které vznikají přirozené skupinky, nadšení a generační rovnost. Na centra jezdí stále stejná skupina lidí, otázkou zůstává, jak oslovit ty, kteří by mohli přijet, ale nejezdí.

-          Mladí se ve farnosti mohou cítit v menšině a zaškatulkovaní - například kvůli tomu, že rodič je varhaník, kostelník nebo vedoucí sboru. Z tohoto důvodu je pro některé snazší opustit známé prostředí farnosti a vyhledávat společenství jinde.

-          Mladí potřebují při vytváření vztahů být druhému darem, pořádně se připravit na život s daným člověkem a zdravě pochopit sexualitu. Pokud neví, kdo jsou, může být brzká intimita ve vztazích problémem.

-          V posledních letech mizí ze společnosti hodnoty. Cesta ke zralosti je nám může pomoci přiblížit. Důležité je být svobodným člověkem - k tomu vede vytrvalost, trpělivost a skromnost, dále být služebníkem Pravdy - tedy toužit po poznání, usilovat o získávání pravdivých informací, nespokojit se s názorem, ale ptát se po argumentech, dále dávat přednost realitě před virtualitou, preferovat lidi a vztahy před věcmi a výkonem, umět se soustředit a to i tichem, skrze které promlouvá Bůh, být tvořivý, správně využívat čas, mít zdroj naděje a objevit a žít své poslání.

-          Mladí touží po hodnotách, lze mezi nimi pozorovat různé skupiny, některé stojí o hloubku, jiné se jeví povrchněji. Středoškoláci spíše nepřemýšlejí a přejímají klišé, ale touží po přijetí, které velmi oceňují. Je na nich vidět, že vedou vnitřní boj, touží po podpoře, aby jim někdo řekl, že zastávají hluboké hodnoty, po vrstevnické skupině jsou ale ohroženi závislostmi. Vysokoškoláci se zamýšlejí nad smyslem života a připravují se na ujmutí sebe sama do vlastních rukou. Ti, kteří hledají hlubší hodnoty, řeší například čistotu, život s Bohem v pojetí vztahů a povolání, zodpovědnost, věrnost a oddanost rodině.

-          Hodnoty se ze společnosti vytratily, mladí nemají co vidět. V praxi je předávání hodnot silně vázáno na lidský faktor, kdo mladým hodnoty předkládá, kdo je vede. Jsou věrohodné zejména od toho, kdo je mladými přijatý a získal si jejich vztah.

-          Diecézní centra mládeže a lidé, kteří se věnují mladým, by měli cítit zodpovědnost za to, že jejich životní svědectví má u dospívajících, kteří se od rodičů v pubertě často distancují, velkou váhu.

Autor článku:
Sekce pro mládež

Další aktuality

Tajemství partnerských vztahů

pro zadané i nezadané. Věříme, že to může být přínosné a zajímavé i pro vás, je to stejně jako na podzim online formou, takže se může připojit kdokoliv odkudkoliv. Můžete se těšit na zajímavá témata, jako např. sebepojetí, vztah, dimenze lásky, chození a etapy chození, mužství a ženství, komunikace ve vztahu. Součástí je i možnost využít individuální konzultace s lektorkou. Začíná se v týdnu od 24.5.2021.
11.05.2021

Květnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2021

Sluníčko už nám konečně vykouklo zpoza mraků a my si můžeme jaro užívat plnými doušky. Věříme, že k dobré náladě vám přispěje i květnový IN!
04.05.2021

7D: Rada

Blíží se čas maturit, čas státnic a odevzdávání diplomových prací. S tím se pojí i spousta rozhodnutí, která budeš muset udělat. A jsou to důležitá a dospělá rozhodnutí. Pokračovat, nebo nepokračovat? Práce, nebo studium? A když studium, tak která z těch škol pro mě bude lepší? Co když mě ta práce nebude bavit? A nedám si radši rok pauzu? Rozhodnutí, ať už jsou jakákoliv, vyžadují spoustu rozmýšlení. Ale někdy je taky dobré se s někým poradit a vidět jiný pohled na věc. Kam se ale pro tuto radu obrátit, aby mi ještě víc nezamotala hlavu, ale pomohla mi? Pár myšlenek k tomuto tématu nabízí následující článek, který je dalším ze série textů o darech Ducha Svatého.
04.05.2021

Konference o mládeži 2021

Konference o mládeži proběhne online z důvodů nepříznivé situace pro setkávání a to 6.5.2021. Letošním tématem je Mladí v dnešním světě. Promluví zde odborníci z řad pracovníků s mládeži, specialistů na online prostor a psychologů.
08.04.2021

Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. (AKSM) organizují kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti (s akreditací MŠMT).
31.03.2021