banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Jak vypadají přípravy na kohezní politiku po roce 2020?

V současné době probíhají intenzivní jednání o podobě kohezní politiky v novém programovém období (PO), tedy po roce 2020. Přípravy nové kohezní politiky musí reagovat na současný stav Evropské unie, jenž se potýká s celou řadou výzev. Patří sem např. vystoupení Velké Británie z Evropské unie a nutnost zaměřit se více na problematiku bezpečnosti EU a migrace. Základní dokumenty na evropské úrovni (strategie EU, ze které bude vycházet Dohoda o partnerství a Víceletý finanční rámec) tak budou schváleny zřejmě až v průběhu roku 2019. Na úrovni České republiky nyní probíhá tvorba národních dokumentů a strategií, jež mají být základním vyjednávacím materiálem s Evropskou komisí.
Publikováno: 20. 12. 2017 16:30

Příprava programového období na evropské úrovni

Jednání o podobě a směřování politiky soudržnosti po roce 2020 jsou na začátku, proto není známo mnoho konkrétních informací, jak bude nové programové období vypadat. Již nyní jasné, že rozpočet příštího PO bude pro ČR minimálně o 30 % nižší než v současném PO. Ze strany Evropské komise budou pravděpodobně preferovány státy, které mají euro. Diskuze nad různými scénáři je vzhledem ke stávající situaci otevřena různým možnostem. Je možné, že přijde rozhodnutí o přenastavení celé struktury rozpočtu a jednotlivých kapitol. Může se tak změnit struktura operačních programů v ČR i podporované regiony, tzn. že např. Praha, které patří mezi hospodářsky vyspělé regiony, bude mít mnohem nižší podporu. První konkrétnější informace by měly být v polovině 2018, kdy by mohl být připraven návrh Víceletého finančního rámce kohezní politiky EU, což je de facto rozpočet programového období. Pak bude teprve připravována legislativa celého programového období, kde budu stanoveny podmínky pro jednotlivé členské státy EU.

Příprava programového období na národní úrovni

Vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti kohezní politiky na evropské úrovni, je připravována řada materiálů na národní úrovni, které mají za úkol připravit zemi na další debatu a stanovení národních priorit.

První akcí k přípravě nového PO na národní úrovni byl kulatý stůl pořádaný dne 18. července 2017 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. I za účasti zástupkyně ČBK se diskutovala budoucnost a další směřování podpory z fondů EU po roce 2020. Byl zde také představen materiál Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti, který byl dne 11. září 2017 schválen Vládou ČR, a naleznete ho v přiložených dokumentech.

Současně také probíhají intenzivní práce na analytické části dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (NKR) v ČR po roce 2020. Strategická a návrhová část dokumentu se bude tvořit v příštím roce. První návrh by měl být předložen Vládě České republiky v polovině roku 2018, finální návrh pak v průběhu roku 2019. Cílem materiálu je především určit oblasti pro financování po roce 2020, tj. identifikovat hlavní priority a cíle ČR, a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí.

Zástupci ČBK se účastní jednání platforem, které se podílejí na přípravě nového programového období. Zároveň probíhá diskuse nad prioritami katolické církve pro další programové období a setkání s dalšími zástupci územních partnerů.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019