Vánoce a konec roku jsou dobrá příležiost k modlitbě s biskupy

21. 12. 2017 téma: Advent a Vánoce Rubrika: Domácí
Přinášíme přehled mší svatých v následujícím svátečním období, které končí přelomem roku 2017 a 2018. Jejich společným rysem je římskokatolický biskup jako hlavní celebrant.

Ilustrační foto: Člověk a víra

Litoměřická diecéze

Vánoční bohoslužby s Janem Baxantem:

Neděle 24. 12. 2017

16.00: Štědrovečerní mše svatá pro rodiny – děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice

Pondělí 25. 12. 2017

10.00: Vánoční bohoslužba – katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Úterý 26. 12. 2017

10.00: Svatoštěpánská poutní slavnost – katedrála sv. Štěpána

Neděle 31. 12. 2017

16.00: Děkovná bohoslužba – katedrála sv. Štěpána

Pondělí 1. 1. 2018

10.00: Novoroční bohoslužba – katedrála sv. Štěpána

Plzeňská diecéze

Vánoční bohoslužby s biskupem Tomášem Holubem:

24. 12. 2017

24.00: Půlnoční bohoslužba – katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

25. 12. 2017

10.30: Pontifikální mše sv. – katedrála sv. Bartoloměje

16.00: Pontifikální nešpory – tamtéž

31. 12. 2017

16.00: Mše na poděkování za uplynulý rok – katedrála sv. Bartoloměje,

Vánoční bohoslužby s biskupem Františekm Radkovským

24. 12. 2017

22.00: „Půlnoční“ bohoslužba – kostel Nanebevzetí Panny Marie (Františkánská ul.), Plzeň

25. 12.

10.30: Pontifikální mše sv. (společně s biskupem Tomášem) – katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

Brněnská diecéze

24. 12. 2017

24.00: V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově bude půlnoční bohoslužbě předsedat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Vánoční bohoslužby s biskupem Pavlem Konzbulem:

24. 12. 2017

24.00: Půlnoční bohoslužba – kostel sv. Augustina, Brno

25. 12.

10.30: Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla 

26. 12.

Na svátek sv. Štěpána oslaví při mši s vietnamskou komunitou.

31. 12.

16.00: Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla 

1. 1. 2018

10.30: Novoroční bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla

Pozn.:

Generální vikář Jiří Mikulášek  bude na Silvestra 31. prosince, který je letos současně  svátkem Svaté rodiny,  slavit  v 8.00 hodin poutní bohoslužbu v kostele Svaté rodiny v Grohově ulici v Brně společně s místními řeholními sestrami františkánkami.

Olomoucká arcidiecéze

24. 12.

Na Štědrý den bude arcibiskup Jan Graubner sloužit mši svatou pro děti od 15.00 v olomouckém kostele sv. Michala a od 21.00 „půlnoční“ mši svatou v katedrále sv. Václava.

Biskup Josef Nuzík bude celebrovat půlnoční mši svatou od 24.00 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

25. 12.

Slavnost Narození Páně prožije arcibiskup Graubner při mši svaté s věřícími v olomoucké katedrále, bohoslužba začíná v 10.00.

30. 12.

V sobotu 30. prosince bude biskup Nuzík od 10.00 slavit tamtéž bohoslužbu spojenou s žehnáním tříkrálovým koledníkům.

31. 1.

Příchod nového roku oslaví arcibiskup Graubner tradičním požehnáním a mší svatou na Svatém Hostýně: Te Deum v poutní bazilice začíná ve 23.45.

1. a 6. 1. 2018

Novoroční mši svatou ze slavnosti Matky Boží Panny Marie pak bude slavit v olomoucké katedrále od 10.00 a ve stejnou hodinu na stejném místě oslaví i mši svatou ze slavnosti Zjevení Páně v sobotu 6. ledna.

Ostravsko-opavská diecéze

Ostravská katedrála

24. 12.

15.00: vánoční mše sv. pro rodiny (při ní děti uvedou pásmo o narození Páně; po mši sv. požehnání svící k štědrovečerní večeři)

24.00: půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

25. 12.

7.30: mše sv.

9.30: pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

19.00: mše sv.

26. 12.

7.30: mše sv.

9.30: mše sv.

31. 12.

7.30 hod.: mše sv. ze svátku Svaté rodiny

15.00 hod.: mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

1. 1.

7.30: mše sv.

9.30: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

19.00 hod.: mše sv.

6. 1.

Tří Králů Doporučený zasvěcený svátek

7.30: mše sv.

18.00: pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

Královéhradecká diecéze

V katedrále Svatého Ducha se s místními biskupy a gen. vikářem můžete potkat následovně:

24. 12.   

24.00: Jan Vokál

25. 12.

9.30: Jan Vokál

31. 12.   

16.00: Josef Socha

1. 1.

9.30: Josef Kajnek

5. 1.       

8.00: Jan Vokál – Mše svatá s požehnáním tříkrálovým koledníkům.

Pražská arcidiecéze

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany:
25. 12. 2017
00.00 - Mše sv. v noci, slouží kard. Dominik Duka

25. 12. 2017
10.00: Mše sv. ve dne , slouží kard. Dominik Duka

17.00: Slavnostní nešpory

31. 12. 2017
16.00: Zpívané nešpory - navazuje děkovná pobožnost

01. 01. 2018
10.00: Mše svatá - slouží kard. Dominik Duka

Více na webech jednotlivých diecézí.

Autor článku: František Jemelka