Nové číslo revue Communio o tradici

12. 01. 2018 Rubrika: Domácí
V těchto dnech vyšlo nové číslo revue Communio, které je věnováno jednomu ze zakládajících členů české verze tohoto periodika, prof. Františku X. Halasovi. Toto číslo je zaměřeno na křesťanskou tradici jako na živý proces spjatý s událostí Božího zjevení.

Foto: Communio

"Tradice je živá víra mrtvých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých.“ Těmito slovy se pokusil vyzdvihnout význam tradice v církvi americký historik dogmatu Jaroslav Pelikan.

Záměrem nového čísla (sv. 84) Mezinárodní katolické revue Communio je představit křesťanskou tradici jako živý proces spjatý s událostí Božího zjevení. Tato událost je přitom ve své podstatě láskyplným sdílením, jímž se trojjediný Bůh sklání k člověku, aby mu dal účast na svém věčném životě. Takové je podle kurátorů svazku společné východisko všech předkládaných článků.

Jako celek je číslo věnováno jednomu ze zakládajících členů české verze tohoto mezinárodního časopisu, prof. Františku X. Halasovi, který si na podzim loňského roku připomenul významné životní jubileum. V pozdravech na něj osobně vzpomínají kardinálové Schönborn a Duka i francouzský kolega Olivier Chaline.

Jednotlivé články se nejprve věnují teologickému vývoji pojmu tradice v dějinách církve (Bernhard Körner) a otázce kritérií, která jsou nezbytná k posouzení její ryzosti (Avery Dulles). Následně je skutečnost tradice ukotvena v trojiční lásce (Jean Duchesne a Jan Hojda). O tom, že v živé tradici pokračují dějiny spásy, hovoří studie o vztahu dějin a dogmatu u Marice Blondela (Peter Henrici).

Hlavní téma čísla pak ještě doplňují dva příspěvky, které se zabývají tématem reformace v teologii J. Ratzingera (Robert Svatoň) a koncilním učení o náboženské svobodě (Jiří Baroš).

Více na http://www.mkrcommunio.cz.

(zdroj: Robert Svatoň)

Autor článku: Nela Fabiánová