V Praze proběhlo 112. plenární zasedání ČBK

23. a 24. ledna 2018 se na pražském arcibiskupství uskutečnilo 112. plenární zasedání ČBK, setkání biskupů českých i moravských diecézí a zástupců řádů. Celý program zahájila pondělní ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Publikováno: 24. 1. 2018 15:40

Foto mobielm: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Účastníci setkání  se seznámili s aktuálním děním v církvi, potvrdili stanovisko církví, že zdanění restitučních náhrad není možné a připomněli nutnost opakování stále platných faktů svědčících o výhodnosti současné podoby tzv. církevních restitucí pro naši společnost. Kardinál Dominik Duka informoval o církevních oslavách sto let Československa, které by měly proběhnout v rámci podzimních svatováclavských oslav ve Staré Boleslavi či dubnovém převozu ostatků kardinála Berana do České republiky.

V rámci dnes skončeného zasedání byl taktéž zvolen zástupce České biskupské konference pro Synodu o mladých lidech, která se uskuteční v Římě v říjnu letošního roku. Delegátem nominovaným za ČR se stal plzeňský biskup Tomáš Holub, náhradníkem pak českobudějovický biskup Pavel Posád. Volili se i noví členové komisí a rad ČBK, kteří nahradí některé stávající členy a do práce těchto institucí se zapojí i nově jmenovaní biskupové. Liturgickou komisi doplnil ostravsko-opavský biskup Martin David, plzeňský biskup Tomáš Holub povede Radu pro ekumenismus, kde nahradí biskupa Františka Radkovského. V Radě pro rodinu nahradil biskupa Vojtěcha Cikrleho olomoucký světící biskup Josef Nuzík. Rady pro pastoraci Romů, menšin a migrantů se na místo biskupa Ladislava Hučka ujal světící biskup Martin David. Radu pro kulturu a památky bude mít na starosti biskup Antonín Basler a Radu pro zdravotnictví nově jmenovaný pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer. Agenda Rady pro bioetiku přejde pod Radu pro zdravotnictví.

Biskupové schválili vyhlášení sbírky na podporu repatriace migrantů v zemích Blízkého východu; proběhne 15. dubna 2018 ve spolupráci s Charitou ČR. Cílem je pomoci potřebným přímo v místě konfliktu. K tomuto záměru bude připravena krátká výzva biskupů.

112. plenární zasedání navštívil tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, který upozornil na projevy nového antisemitismu v Evropě. Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR dnes hovořili o šetrném a dlouhodobě udržitelném hospodaření v lesích. P. Jan Balík informoval o průběhu příprav souvisejících s kandidaturou ČR na pořádání Světového dne mládeže v roce 2022; biskup Posád pak vyzval zájemce o Světový den mládeže v Panamě, aby využili blížící se možnosti přihlásit se.

Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl informoval o průběhu příprav na zavedení GDPR v rámci římskokatolické církve u nás. Uvedl, že běží příprava vzorových dokumentů pro nakládání s osobními údaji, a příprava technických prostředků nutných k zavedení této evropské směrnice do praxe. Tyto nástroje pak budou představeny diecézím i řádům a budou sloužit k vlastnímu zavedení v diecézích, farnostech, charitách, školách aj.

Příští, 113., plenární zasedání ČBK proběhne ve dnech 9. – 11. dubna 2018 v Nitře.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022