V Praze proběhlo 112. plenární zasedání ČBK

23. a 24. ledna 2018 se na pražském arcibiskupství uskutečnilo 112. plenární zasedání ČBK, setkání biskupů českých i moravských diecézí a zástupců řádů. Celý program zahájila pondělní ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Publikováno: 24. 1. 2018 16:40

Foto mobielm: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Účastníci setkání  se seznámili s aktuálním děním v církvi, potvrdili stanovisko církví, že zdanění restitučních náhrad není možné a připomněli nutnost opakování stále platných faktů svědčících o výhodnosti současné podoby tzv. církevních restitucí pro naši společnost. Kardinál Dominik Duka informoval o církevních oslavách sto let Československa, které by měly proběhnout v rámci podzimních svatováclavských oslav ve Staré Boleslavi či dubnovém převozu ostatků kardinála Berana do České republiky.

V rámci dnes skončeného zasedání byl taktéž zvolen zástupce České biskupské konference pro Synodu o mladých lidech, která se uskuteční v Římě v říjnu letošního roku. Delegátem nominovaným za ČR se stal plzeňský biskup Tomáš Holub, náhradníkem pak českobudějovický biskup Pavel Posád. Volili se i noví členové komisí a rad ČBK, kteří nahradí některé stávající členy a do práce těchto institucí se zapojí i nově jmenovaní biskupové. Liturgickou komisi doplnil ostravsko-opavský biskup Martin David, plzeňský biskup Tomáš Holub povede Radu pro ekumenismus, kde nahradí biskupa Františka Radkovského. V Radě pro rodinu nahradil biskupa Vojtěcha Cikrleho olomoucký světící biskup Josef Nuzík. Rady pro pastoraci Romů, menšin a migrantů se na místo biskupa Ladislava Hučka ujal světící biskup Martin David. Radu pro kulturu a památky bude mít na starosti biskup Antonín Basler a Radu pro zdravotnictví nově jmenovaný pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer. Agenda Rady pro bioetiku přejde pod Radu pro zdravotnictví.

Biskupové schválili vyhlášení sbírky na podporu repatriace migrantů v zemích Blízkého východu; proběhne 15. dubna 2018 ve spolupráci s Charitou ČR. Cílem je pomoci potřebným přímo v místě konfliktu. K tomuto záměru bude připravena krátká výzva biskupů.

112. plenární zasedání navštívil tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, který upozornil na projevy nového antisemitismu v Evropě. Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR dnes hovořili o šetrném a dlouhodobě udržitelném hospodaření v lesích. P. Jan Balík informoval o průběhu příprav souvisejících s kandidaturou ČR na pořádání Světového dne mládeže v roce 2022; biskup Posád pak vyzval zájemce o Světový den mládeže v Panamě, aby využili blížící se možnosti přihlásit se.

Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl informoval o průběhu příprav na zavedení GDPR v rámci římskokatolické církve u nás. Uvedl, že běží příprava vzorových dokumentů pro nakládání s osobními údaji, a příprava technických prostředků nutných k zavedení této evropské směrnice do praxe. Tyto nástroje pak budou představeny diecézím i řádům a budou sloužit k vlastnímu zavedení v diecézích, farnostech, charitách, školách aj.

Příští, 113., plenární zasedání ČBK proběhne ve dnech 9. – 11. dubna 2018 v Nitře.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019