V Praze proběhlo 112. plenární zasedání ČBK

24. 01. 2018 téma: Majetkové narovnání Rubrika: Domácí
23. a 24. ledna 2018 se na pražském arcibiskupství uskutečnilo 112. plenární zasedání ČBK, setkání biskupů českých i moravských diecézí a zástupců řádů. Celý program zahájila pondělní ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Foto mobielm: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Účastníci setkání  se seznámili s aktuálním děním v církvi, potvrdili stanovisko církví, že zdanění restitučních náhrad není možné a připomněli nutnost opakování stále platných faktů svědčících o výhodnosti současné podoby tzv. církevních restitucí pro naši společnost. Kardinál Dominik Duka informoval o církevních oslavách sto let Československa, které by měly proběhnout v rámci podzimních svatováclavských oslav ve Staré Boleslavi či dubnovém převozu ostatků kardinála Berana do České republiky.

V rámci dnes skončeného zasedání byl taktéž zvolen zástupce České biskupské konference pro Synodu o mladých lidech, která se uskuteční v Římě v říjnu letošního roku. Delegátem nominovaným za ČR se stal plzeňský biskup Tomáš Holub, náhradníkem pak českobudějovický biskup Pavel Posád. Volili se i noví členové komisí a rad ČBK, kteří nahradí některé stávající členy a do práce těchto institucí se zapojí i nově jmenovaní biskupové. Liturgickou komisi doplnil ostravsko-opavský biskup Martin David, plzeňský biskup Tomáš Holub povede Radu pro ekumenismus, kde nahradí biskupa Františka Radkovského. V Radě pro rodinu nahradil biskupa Vojtěcha Cikrleho olomoucký světící biskup Josef Nuzík. Rady pro pastoraci Romů, menšin a migrantů se na místo biskupa Ladislava Hučka ujal světící biskup Martin David. Radu pro kulturu a památky bude mít na starosti biskup Antonín Basler a Radu pro zdravotnictví nově jmenovaný pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer. Agenda Rady pro bioetiku přejde pod Radu pro zdravotnictví.

Biskupové schválili vyhlášení sbírky na podporu repatriace migrantů v zemích Blízkého východu; proběhne 15. dubna 2018 ve spolupráci s Charitou ČR. Cílem je pomoci potřebným přímo v místě konfliktu. K tomuto záměru bude připravena krátká výzva biskupů.

112. plenární zasedání navštívil tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, který upozornil na projevy nového antisemitismu v Evropě. Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR dnes hovořili o šetrném a dlouhodobě udržitelném hospodaření v lesích. P. Jan Balík informoval o průběhu příprav souvisejících s kandidaturou ČR na pořádání Světového dne mládeže v roce 2022; biskup Posád pak vyzval zájemce o Světový den mládeže v Panamě, aby využili blížící se možnosti přihlásit se.

Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl informoval o průběhu příprav na zavedení GDPR v rámci římskokatolické církve u nás. Uvedl, že běží příprava vzorových dokumentů pro nakládání s osobními údaji, a příprava technických prostředků nutných k zavedení této evropské směrnice do praxe. Tyto nástroje pak budou představeny diecézím i řádům a budou sloužit k vlastnímu zavedení v diecézích, farnostech, charitách, školách aj.

Příští, 113., plenární zasedání ČBK proběhne ve dnech 9. – 11. dubna 2018 v Nitře.

Autor článku: František Jemelka