V Praze proběhlo 112. plenární zasedání ČBK

23. a 24. ledna 2018 se na pražském arcibiskupství uskutečnilo 112. plenární zasedání ČBK, setkání biskupů českých i moravských diecézí a zástupců řádů. Celý program zahájila pondělní ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Publikováno: 24. 1. 2018 16:40

Foto mobielm: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Účastníci setkání  se seznámili s aktuálním děním v církvi, potvrdili stanovisko církví, že zdanění restitučních náhrad není možné a připomněli nutnost opakování stále platných faktů svědčících o výhodnosti současné podoby tzv. církevních restitucí pro naši společnost. Kardinál Dominik Duka informoval o církevních oslavách sto let Československa, které by měly proběhnout v rámci podzimních svatováclavských oslav ve Staré Boleslavi či dubnovém převozu ostatků kardinála Berana do České republiky.

V rámci dnes skončeného zasedání byl taktéž zvolen zástupce České biskupské konference pro Synodu o mladých lidech, která se uskuteční v Římě v říjnu letošního roku. Delegátem nominovaným za ČR se stal plzeňský biskup Tomáš Holub, náhradníkem pak českobudějovický biskup Pavel Posád. Volili se i noví členové komisí a rad ČBK, kteří nahradí některé stávající členy a do práce těchto institucí se zapojí i nově jmenovaní biskupové. Liturgickou komisi doplnil ostravsko-opavský biskup Martin David, plzeňský biskup Tomáš Holub povede Radu pro ekumenismus, kde nahradí biskupa Františka Radkovského. V Radě pro rodinu nahradil biskupa Vojtěcha Cikrleho olomoucký světící biskup Josef Nuzík. Rady pro pastoraci Romů, menšin a migrantů se na místo biskupa Ladislava Hučka ujal světící biskup Martin David. Radu pro kulturu a památky bude mít na starosti biskup Antonín Basler a Radu pro zdravotnictví nově jmenovaný pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer. Agenda Rady pro bioetiku přejde pod Radu pro zdravotnictví.

Biskupové schválili vyhlášení sbírky na podporu repatriace migrantů v zemích Blízkého východu; proběhne 15. dubna 2018 ve spolupráci s Charitou ČR. Cílem je pomoci potřebným přímo v místě konfliktu. K tomuto záměru bude připravena krátká výzva biskupů.

112. plenární zasedání navštívil tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, který upozornil na projevy nového antisemitismu v Evropě. Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR dnes hovořili o šetrném a dlouhodobě udržitelném hospodaření v lesích. P. Jan Balík informoval o průběhu příprav souvisejících s kandidaturou ČR na pořádání Světového dne mládeže v roce 2022; biskup Posád pak vyzval zájemce o Světový den mládeže v Panamě, aby využili blížící se možnosti přihlásit se.

Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl informoval o průběhu příprav na zavedení GDPR v rámci římskokatolické církve u nás. Uvedl, že běží příprava vzorových dokumentů pro nakládání s osobními údaji, a příprava technických prostředků nutných k zavedení této evropské směrnice do praxe. Tyto nástroje pak budou představeny diecézím i řádům a budou sloužit k vlastnímu zavedení v diecézích, farnostech, charitách, školách aj.

Příští, 113., plenární zasedání ČBK proběhne ve dnech 9. – 11. dubna 2018 v Nitře.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019