Ve čtvrtek se ujme funkce nový děkan pražské katolické teologické fakulty

1. února 2018 se funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ujme prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Slavnostní inaugurace e uskuteční již ve středu 31. ledna 2018 v rámci slavnostní bohoslužby v chrámu Panny Marie před Týnem. Nový děkan tak po osmi letech vystřídá ThLic. Prokopa Brože, Th.D.
Publikováno: 29. 1. 2018 16:45

Foto: archiv Univerzity Karlovy

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. se stane pátým děkanem Katolické teologické fakulty od jejího opětovného začlenění do svazku Univerzity Karlovy v roce 1990. Fakulta podléhá právním předpisům České republiky i církevnímu právu římskokatolické církve.

Inaugurace tak proběhne v rámci slavnostní bohoslužby v chrámu Panny Marie před Týnem, která začne v 15 hodin. Během ní odevzdá dosavadní šéf fakulty dr. Brož děkanské signum do rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy. Samotný akt inaugurace proběhne na konci bohoslužby. Předseda akademického senátu dr. David Vopřada přečte dekret vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu, který potvrzuje zvolení prof. Novotného, a kardinál Dominik Duka OP ho předá novému děkanovi. Vlastní jmenování pak bude vyjádřeno tím, že rektor Zima předá prof. Novotnému děkanské signum. Slavnostní bohoslužba nevyjadřuje pouze dvojdomost fakulty. Je také poděkováním za mnohaletou práci končícího děkana dr. Prokopa Brože a jeho kolegia děkana i prosbou k Duchu svatému za zdárné vedení v letech budoucích. Celou ceremonii bude doprovázet fakultní sbor Acant.

Ze životopisu nového děkana

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. je český teolog, svůj vědecký zájem směřuje na teologickou antropologii a eschatologii a na dějiny české katolické teologie. Studoval v Římě: filosofii na Pontificia Universitas Lateranensis, filosofii a teologii na Accademia Balthasar, licenciát filosofie získal v roce 1997 na Pontificia Universitas Gregoriana. V roce 2006 ukončil na Katolické teologické fakultě UK doktorské studium teologie, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.

Je členem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i místní teologické fakulty. Je členem oborové rady KTF UK a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zastává post vedoucího Centra dějin české teologie při KTF UK a vedoucího redaktora zpravodaje KTF UK Doxa. Patří k redakci Mezinárodní katolické revue Communio. Několik let byl členem akademického senátu Univerzity Karlovy. V roce 2005 získal stříbrnou pamětní medaili UK za vynikající zásluhy o rozvoj KTF UK. Mezi jeho nejnovější monografie patří Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels (Praha 2014), Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante (Milano 2014) a Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967 (Praha 2013).

Prof. Vojtěch Novotný je první děkan Katolické teologické fakulty od založení univerzity v r. 1347–1348, který není knězem. Je ženatý a má 4 děti.

(Zdroj: Marie Opatrná, KTF UK)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019