Ve čtvrtek se ujme funkce nový děkan pražské katolické teologické fakulty

29. 01. 2018 Rubrika: Domácí
1. února 2018 se funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ujme prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Slavnostní inaugurace e uskuteční již ve středu 31. ledna 2018 v rámci slavnostní bohoslužby v chrámu Panny Marie před Týnem. Nový děkan tak po osmi letech vystřídá ThLic. Prokopa Brože, Th.D.

Foto: archiv Univerzity Karlovy

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. se stane pátým děkanem Katolické teologické fakulty od jejího opětovného začlenění do svazku Univerzity Karlovy v roce 1990. Fakulta podléhá právním předpisům České republiky i církevnímu právu římskokatolické církve.

Inaugurace tak proběhne v rámci slavnostní bohoslužby v chrámu Panny Marie před Týnem, která začne v 15 hodin. Během ní odevzdá dosavadní šéf fakulty dr. Brož děkanské signum do rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy. Samotný akt inaugurace proběhne na konci bohoslužby. Předseda akademického senátu dr. David Vopřada přečte dekret vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu, který potvrzuje zvolení prof. Novotného, a kardinál Dominik Duka OP ho předá novému děkanovi. Vlastní jmenování pak bude vyjádřeno tím, že rektor Zima předá prof. Novotnému děkanské signum. Slavnostní bohoslužba nevyjadřuje pouze dvojdomost fakulty. Je také poděkováním za mnohaletou práci končícího děkana dr. Prokopa Brože a jeho kolegia děkana i prosbou k Duchu svatému za zdárné vedení v letech budoucích. Celou ceremonii bude doprovázet fakultní sbor Acant.

Ze životopisu nového děkana

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. je český teolog, svůj vědecký zájem směřuje na teologickou antropologii a eschatologii a na dějiny české katolické teologie. Studoval v Římě: filosofii na Pontificia Universitas Lateranensis, filosofii a teologii na Accademia Balthasar, licenciát filosofie získal v roce 1997 na Pontificia Universitas Gregoriana. V roce 2006 ukončil na Katolické teologické fakultě UK doktorské studium teologie, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.

Je členem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i místní teologické fakulty. Je členem oborové rady KTF UK a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zastává post vedoucího Centra dějin české teologie při KTF UK a vedoucího redaktora zpravodaje KTF UK Doxa. Patří k redakci Mezinárodní katolické revue Communio. Několik let byl členem akademického senátu Univerzity Karlovy. V roce 2005 získal stříbrnou pamětní medaili UK za vynikající zásluhy o rozvoj KTF UK. Mezi jeho nejnovější monografie patří Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels (Praha 2014), Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante (Milano 2014) a Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967 (Praha 2013).

Prof. Vojtěch Novotný je první děkan Katolické teologické fakulty od založení univerzity v r. 1347–1348, který není knězem. Je ženatý a má 4 děti.

(Zdroj: Marie Opatrná, KTF UK)

Autor článku: František Jemelka