Církev slaví Světový den zasvěcených osob

02. 02. 2018 Rubrika: Domácí
V pátek 2. února si církev připomíná už 22. Světový den zasvěcených osob, který ustanovil v roce 1997 papež sv. Jan Pavel II. a stvrdil tak již mnohaletou církevní tradici. Při této příležitosti se řeholníci a řeholnice tradičně setkávají se svými biskupy.

Foto: Lucie Horníková / Člověk a Víra

Dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu. Papež sv. Jan Pavel II. spojil tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu.

Při této příležitosti diecézní biskupové po domluvě s Konferencemi vyšších řeholních představených zvou k setkání všechny řeholnice a řeholníky, kteří působí v jejich diecézích. Členky a členové různých řeholních společenství i sekulárních institutů děkují se svými diecézními biskupy při společné bohoslužbě Bohu za dar svého povolání a vzájemně se povzbuzují k věrnosti církvi a horlivosti ve svém poslání.

Například v pražské arcidiecézi se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP v sobotu 3. února, den po svátku Uvedení Páně do chrámu. Slavnost začíná v 10 hodin bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Z kostela Všech svatých vyjde průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou zde bude slavit kardinál Dominik Duka OP. Poté bude pro řeholníky a řeholnice následovat diskuse na pražském arcibiskupství a společná modlitba.

Ve Vatikánu bude papež František dnes sloužit mši v bazilice svatého Petra za účasti tisíců řeholníků a řeholnic. Jak řekl Svatý otec: „Povolání je dar, který jsme dostali od Pána, který na nás upřel zrak a povolal nás, abychom ho následovali v zasvěceném životě.“

Prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz řekl,  že "současné lidské dějiny potřebují povolání, která dává životu smysl. Potřebujeme projekt, zdroj existenciálního smyslu, který bude plný radosti a naděje. Jako zasvěcené osoby skrze křest a jako součást Božího života a církve nám bylo odkázáno povolání a charisma církve. To nás činí šťastnými a máme za povinnost ho chránit a prosazovat."

V České republice působí přes tři desítky řádů a kongregací, k nejznámějším patří cisterciáci, klarisky, boromejky, dominikáni, trapisté, františkáni, premonstráti, benediktini nebo voršilky, mnohé z nich mají mnohasetletou tradici. Mužských řeholníků je nyní v ČR 669, sester je skoro dvakrát více, 1138. Nejstarší mužský klášter v českých zemích je ten v Praze na Břevnově, od jeho založení 14. ledna uplynulo 1025 let.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko arcibiskupství pražského)

Autor článku: Tomáš Tetiva