Světový den nemocných si u nás připomeneme již tento týden

06. 02. 2018 Rubrika: Domácí
V neděli 11. února 2018, na den liturgické památky Panny Marie Lurdské, si připomínáme Světový den nemocných. Různých akcí v následujících dnech se můžete zúčastnit i vy. Připomeňme také, že u příležitosti letošního dvacátého šestého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají.

Nad tématem pomoci lidem v nesnázích se letos můžeme zamýšlet prostřednictvím slov Ježíše Krista na kříži a nad úkonem svěření Matky Boží Panny Marie apoštolu Janovi: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě." (Jan 19,26-27)

Jak můžeme také pamatovat na nemocné?

Arcidiecézi olomoucké proběhne během února několik akcí k připomenutí tohoto dne:

Ve středu 7. února 2018 odpoledne zavítá biskup Antonín Basler do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví zde nemocné. Téhož dne v 18 hodin se setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i diskuze nad vybranými tématy z etiky a komunikace ve zdravotnictví.

Dne 8. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 19.30 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slováckého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U Lisu.

V pátek 9. února odpoledne navštíví Vojenskou nemocnici v Olomouci biskup Josef Nuzík. Pozdraví se s managementem zdravotnického zařízení a poté se vydá na návštěvy pacientů na vybraných odděleních. V 16.45 bude sloužit mši sv. v přilehlém kostele sv. Štěpána za všechny nemocné a zaměstnance této nemocnice.

Ve Vsetínské nemocnici se uskuteční mše sv. v neděli 11. února v 16.00 hod. Bude obětována za pacienty a personál v nemocnici. K účasti na ní jsou zváni rovněž příbuzní nemocných. Večer v 19 hod. pak proběhne v pastoračním centru setkání lékařů, zdravotníků, akolytů, kteří přinášejí sv. přijímání nemocným, nemocničních kaplanů s panem děkanem Fr. Králem a P. Františkem Pěnčíkem. V rámci duchovní přípravy na 26. Světový den nemocných se od 2. února každý den po mši sv. ve farním kostele modlí novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské.

Možnost prožít společně mši svatou budou mít pracovníci ve zdravotnictví a pacienti také v dalších nemocnicích:

13. února, 15.30 hod.: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
14. února, 14.30 hod.: Nemocnice Přerov
15. února, 15.00 hod.: Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod

Diecézi královéhradecké zavítá v pondělí 12. února 2018 do Fakultní nemocnice Hradec Králové královéhradecký biskup Jan Vokál. Navštíví dětskou kliniku, na které se setká s pacienty i personálem. V 15.45 hod. zde bude sloužit mši sv. pro nemocné i zaměstnance nemocnice. Po jejím skončení proběhne setkání lékařů a zdravotníků s ředitelem FN, při kterém Mgr. Pavlína Chmelíková představí Středisko rané péče Sluníčko.

Diecézi brněnské v sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin proběhne pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně (Pekařská ulice). Bohoslužbu při příležitosti letošního Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma, farní vikář z Římskokatolické farnosti u sv. Tomáše v Brně. Bohoslužbu doprovodí zpěvem sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa.

Arcidiecézi pražské se ke Světovému dni nemocných uskuteční mimo jiné tyto akce:

Neděle 11. února 2018 v 10.00 hod. Psychiatrická nemocnice Bohnice, kostel sv. Václava: mši svatou slouží biskup Karel Herbst, připomene také čtvrtstoletí od znovuvysvěcení kostela.

Neděle 11. února 2018 v 15.00 hod. Fakultní nemocnice Motol, Prostor ticha  - Modrý pavilón, část pro dospělé: mši svatou slouží generální vikář Zdenek Wasserbauer, koncelebrovat bude nemocniční kaplan o. Štěpán Faber. Po mši se uskuteční setkání s nemocnými a personálem.  

Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Nemocnice pod Petřínem Praha Malá Strana: mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského celebruje biskup Karel Herbst.

Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice: mši svatou celebruje Michael Slavík. Následuje návštěva oddělení válečných veteránů.

Pondělí 12. února 2018 v 15.00 hod. Thomayerova nemocnice v Praze: mši svatou bude v nemocniční kapli sloužit strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Při bohoslužbě mohou nemocní i senioři přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni ať se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se Mgr. Doubravce Vokáčové do 9. února na telefon: 775 137 869 nebo e-mail: duchovnipece@ftn.cz. Po mši následuje neformální setkání v prostorách nemocniční kavárny. Srdečně zve doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice.

Pondělí 12. února 2018 od 13.00 hod. Oblastní nemocnice Příbram, v Areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram: setkání s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským, za účasti Ing. Gabriela Kovácse, náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů, a JUDr. Roberta Bezděka, člena rady Středočeského kraje. Srdečně zve MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram. Program: 13.00 – setkání s vedením nemocnice 13.30 – setkání se zaměstnanci nemocnice 14.00 – požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči 14.30 – mše svatá v přednáškovém sále nemocnice sloužená kardinálem Dominikem Dukou

Světový den nemocných ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II.

(Zdroj: Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice)

Autor článku: František Jemelka