Bojovník proti fašismu Teresio Olivelli byl blahořečen

Italský voják a účastník odboje proti fašismu Teresio Olivelli byl v sobotu 3. února 2018 prohlášen v severoitalském městě Vigevano za blahoslaveného. Kvůli svému postoji proti nenávisti a šíření hodnot křesťanského humanismu byl pronásledován a vězněn v koncentračních táborech. Tam zemřel v pouhých 29 letech poté, co se dobrovolně rozhodl následovat odsouzené do vyhlazovacího tábora v Hersbrucku.
Publikováno: 9. 2. 2018 13:00

Foto: www.teresioolivelli.com

Včera byl ve Vigevano blahořečen mladík Teresio Olivelli, zabitý pro svoji křesťanskou víru v roce 1945 v Hersbruckém lágru. Vydal svědectví Kristu láskou k těm nejslabším a zařadil se k dlouhému zástupu mučedníků minulého století. Jeho heroická oběť ať je setbou naděje a bratrství zejména pro mládež,“ řekl papež František minulou neděli při pravidelné promluvě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Jeho blahořečení předsedal kardinál Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, a dále koncelebrovalo 18 biskupů.  Při slavnostní mši svaté, která se odehrávala ve sportovním paláci za účasti asi 4 tisících věřících, přečetl kardinál Amato apoštolský dopis, ve kterém papež František zapsal mezi blahoslavené „laického mučedníka“ Olivelliho.

Kardinál Amato vyzdvihl v homilii osobnost Olivelliho, kterému se přezdívalo „rebel pro lásku“. Již během studia práv na univerzitě v Pavii se stal členem Katolické akce a pomáhal především těm nejchudším. Na začátku druhé světové války nesouhlasil s tím, že by na frontu  měli odejít pouze chlapci z nižších sociálních vrstev, a proto se k nim přidal jako dobrovolník a odjel na frontu do Ruska.

Po návratu do Itálie pokračoval v boji proti fašismu a účastnil se katolického odboje. Jeho boj byl morální a duchovní, ne politický. Bojoval myšlenkami a gesty solidarity jako je láska k bližnímu a obětování sebe samého. Založil noviny „Rebel“ a složil modlitbu „Pane, osvoboď nás“, známou jako „modlitba rebela za lásku“.

Kvůli svému postoji byl pronásledován fašisty a uvězněn nejprve v koncentračním táboře Fossoli, poté v Bolzanu, Flossenbürgu a nakonec v Hersbrucku. Se slovy „nemůžu je nechat samotné, jdu s nimi“ se dobrovolně rozhodl následovat odsouzené do vyhlazovacího tábora v Hersbrucku, kde se i přes všechnu hrůzu stal svědkem víry a lásky k bližním. Mezi jeho jediné zbraně patřilo evangelium, modlitba a láska. V koncentračním táboře Hersbruck zemřel 17. ledna 1945.

Nový blahoslavený Teresio Olivelli, jehož liturgická památka byla stanovena na 19.ledna, den jeho křtu, je velkým vzorem především pro mládež. Jak zdůraznil Mons. Gervasoni „zvláště mladí jsou dědici odkazu nového blahoslaveného“. Vzpomněl tak výzvu papeže Františka, který nechce tzv. „gaučovou mládež“, která se uzavírá sama do sebe a hledá jen snadná řešení, ale mládež, která je „stále v pohybu“, neustává hledat Boží vůli a je připravena ke službě druhým.

(Zdroj: Vatican News, Radio Vaticana, Avvenire - překlad Radka Terezie Blajdová)

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019