Bojovník proti fašismu Teresio Olivelli byl blahořečen

09. 02. 2018 téma: Světci dneška Rubrika: Papež František
Italský voják a účastník odboje proti fašismu Teresio Olivelli byl v sobotu 3. února 2018 prohlášen v severoitalském městě Vigevano za blahoslaveného. Kvůli svému postoji proti nenávisti a šíření hodnot křesťanského humanismu byl pronásledován a vězněn v koncentračních táborech. Tam zemřel v pouhých 29 letech poté, co se dobrovolně rozhodl následovat odsouzené do vyhlazovacího tábora v Hersbrucku.

Foto: www.teresioolivelli.com

Včera byl ve Vigevano blahořečen mladík Teresio Olivelli, zabitý pro svoji křesťanskou víru v roce 1945 v Hersbruckém lágru. Vydal svědectví Kristu láskou k těm nejslabším a zařadil se k dlouhému zástupu mučedníků minulého století. Jeho heroická oběť ať je setbou naděje a bratrství zejména pro mládež,“ řekl papež František minulou neděli při pravidelné promluvě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Jeho blahořečení předsedal kardinál Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, a dále koncelebrovalo 18 biskupů.  Při slavnostní mši svaté, která se odehrávala ve sportovním paláci za účasti asi 4 tisících věřících, přečetl kardinál Amato apoštolský dopis, ve kterém papež František zapsal mezi blahoslavené „laického mučedníka“ Olivelliho.

Kardinál Amato vyzdvihl v homilii osobnost Olivelliho, kterému se přezdívalo „rebel pro lásku“. Již během studia práv na univerzitě v Pavii se stal členem Katolické akce a pomáhal především těm nejchudším. Na začátku druhé světové války nesouhlasil s tím, že by na frontu  měli odejít pouze chlapci z nižších sociálních vrstev, a proto se k nim přidal jako dobrovolník a odjel na frontu do Ruska.

Po návratu do Itálie pokračoval v boji proti fašismu a účastnil se katolického odboje. Jeho boj byl morální a duchovní, ne politický. Bojoval myšlenkami a gesty solidarity jako je láska k bližnímu a obětování sebe samého. Založil noviny „Rebel“ a složil modlitbu „Pane, osvoboď nás“, známou jako „modlitba rebela za lásku“.

Kvůli svému postoji byl pronásledován fašisty a uvězněn nejprve v koncentračním táboře Fossoli, poté v Bolzanu, Flossenbürgu a nakonec v Hersbrucku. Se slovy „nemůžu je nechat samotné, jdu s nimi“ se dobrovolně rozhodl následovat odsouzené do vyhlazovacího tábora v Hersbrucku, kde se i přes všechnu hrůzu stal svědkem víry a lásky k bližním. Mezi jeho jediné zbraně patřilo evangelium, modlitba a láska. V koncentračním táboře Hersbruck zemřel 17. ledna 1945.

Nový blahoslavený Teresio Olivelli, jehož liturgická památka byla stanovena na 19.ledna, den jeho křtu, je velkým vzorem především pro mládež. Jak zdůraznil Mons. Gervasoni „zvláště mladí jsou dědici odkazu nového blahoslaveného“. Vzpomněl tak výzvu papeže Františka, který nechce tzv. „gaučovou mládež“, která se uzavírá sama do sebe a hledá jen snadná řešení, ale mládež, která je „stále v pohybu“, neustává hledat Boží vůli a je připravena ke službě druhým.

(Zdroj: Vatican News, Radio Vaticana, Avvenire - překlad Radka Terezie Blajdová)

 

Autor článku: Tomáš Tetiva