Bojovník proti fašismu Teresio Olivelli byl blahořečen

Italský voják a účastník odboje proti fašismu Teresio Olivelli byl v sobotu 3. února 2018 prohlášen v severoitalském městě Vigevano za blahoslaveného. Kvůli svému postoji proti nenávisti a šíření hodnot křesťanského humanismu byl pronásledován a vězněn v koncentračních táborech. Tam zemřel v pouhých 29 letech poté, co se dobrovolně rozhodl následovat odsouzené do vyhlazovacího tábora v Hersbrucku.
Publikováno: 9. 2. 2018 13:00

Foto: www.teresioolivelli.com

Včera byl ve Vigevano blahořečen mladík Teresio Olivelli, zabitý pro svoji křesťanskou víru v roce 1945 v Hersbruckém lágru. Vydal svědectví Kristu láskou k těm nejslabším a zařadil se k dlouhému zástupu mučedníků minulého století. Jeho heroická oběť ať je setbou naděje a bratrství zejména pro mládež,“ řekl papež František minulou neděli při pravidelné promluvě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Jeho blahořečení předsedal kardinál Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, a dále koncelebrovalo 18 biskupů.  Při slavnostní mši svaté, která se odehrávala ve sportovním paláci za účasti asi 4 tisících věřících, přečetl kardinál Amato apoštolský dopis, ve kterém papež František zapsal mezi blahoslavené „laického mučedníka“ Olivelliho.

Kardinál Amato vyzdvihl v homilii osobnost Olivelliho, kterému se přezdívalo „rebel pro lásku“. Již během studia práv na univerzitě v Pavii se stal členem Katolické akce a pomáhal především těm nejchudším. Na začátku druhé světové války nesouhlasil s tím, že by na frontu  měli odejít pouze chlapci z nižších sociálních vrstev, a proto se k nim přidal jako dobrovolník a odjel na frontu do Ruska.

Po návratu do Itálie pokračoval v boji proti fašismu a účastnil se katolického odboje. Jeho boj byl morální a duchovní, ne politický. Bojoval myšlenkami a gesty solidarity jako je láska k bližnímu a obětování sebe samého. Založil noviny „Rebel“ a složil modlitbu „Pane, osvoboď nás“, známou jako „modlitba rebela za lásku“.

Kvůli svému postoji byl pronásledován fašisty a uvězněn nejprve v koncentračním táboře Fossoli, poté v Bolzanu, Flossenbürgu a nakonec v Hersbrucku. Se slovy „nemůžu je nechat samotné, jdu s nimi“ se dobrovolně rozhodl následovat odsouzené do vyhlazovacího tábora v Hersbrucku, kde se i přes všechnu hrůzu stal svědkem víry a lásky k bližním. Mezi jeho jediné zbraně patřilo evangelium, modlitba a láska. V koncentračním táboře Hersbruck zemřel 17. ledna 1945.

Nový blahoslavený Teresio Olivelli, jehož liturgická památka byla stanovena na 19.ledna, den jeho křtu, je velkým vzorem především pro mládež. Jak zdůraznil Mons. Gervasoni „zvláště mladí jsou dědici odkazu nového blahoslaveného“. Vzpomněl tak výzvu papeže Františka, který nechce tzv. „gaučovou mládež“, která se uzavírá sama do sebe a hledá jen snadná řešení, ale mládež, která je „stále v pohybu“, neustává hledat Boží vůli a je připravena ke službě druhým.

(Zdroj: Vatican News, Radio Vaticana, Avvenire - překlad Radka Terezie Blajdová)

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020