Jsme odvážní? Mladí lidé se již potřetí mohli setkat s řeholníky

Minulý týden se v pražském františkánském klášteře setkalo 50 mladých lidí se zástupci z 25 řádů. Nešlo o nábor mladých lidí do řehole, ale o malý náhled do života v řádu, proto se letošní setkání jmenovalo: Jsme odvážní? Na programu večera byla mše, adorace, povídání a také přednáška o rozlišování povolání, která bude k vidění na youtube kanálu Řeholníci Spolu.
Publikováno: 12. 2. 2018 16:15

Foto: Jakub Šerých / Člověk a víra

V úterý 6. února proběhlo v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze už třetí setkání mladých lidí s řeholníky. Letos pod názvem: Jsme odvážní? Tento večer připravil tým řeholníků a řeholnic zejména z Pražské arcidiecéze, aktivně se do příprav zapojilo dvacet řeholníků, samotného večera se zúčastnili zástupci 25 řádů, řeholí a hnutí. Nejde o akci typu „nábor“, ale o způsob, jak mladým lidem představit život zasvěcený Pánu a umožnit jim první kontakt s lidmi, které běžně nepotkávají.

Po mši svaté, kterou celebroval místní františkán bratr Bonaventura, odstartovala program přednáška jezuity o. Františka Hylmara. Na ni po neformálním povídání v ambitech u plných stolů navázalo pásmo svědectví a odpovědí na otázky účastníků (popis k fotce zleva doprava: o. Metoděj OP, o. Vlastimil OMI, s. Maxmiliána OSF, s. Veronika, členka komunity Chemin Neuf, o. Slavomír SAC a br. Bernard OCist.). Večer pak vyústil do ztišení při adoraci s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru.

Programu se zúčastnilo přes padesát mladých lidí, někteří přišli již po třetí. Z ohlasů, kterých se organizátorům dostává, bylo ceněno nejen zaměření programu, ale především autenticita a odvaha řeholníků vystoupit před mladé lidi.

Záznam přednášky o rozlišování povolání a svědectví řeholníků s odpověďmi na otázky bude k vidění na youtube kanále Řeholníci Spolu. Při té příležitosti byla také zavedena facebooková stránka Řeholníci Spolu (pro ty, kdo na FB nejsou, je možné komunikovat s týmem přes formulář na https://reholnici.webnode.cz/).

(Autor textu: Andrea Hýblová)

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019