Jsme odvážní? Mladí lidé se již potřetí mohli setkat s řeholníky

Minulý týden se v pražském františkánském klášteře setkalo 50 mladých lidí se zástupci z 25 řádů. Nešlo o nábor mladých lidí do řehole, ale o malý náhled do života v řádu, proto se letošní setkání jmenovalo: Jsme odvážní? Na programu večera byla mše, adorace, povídání a také přednáška o rozlišování povolání, která bude k vidění na youtube kanálu Řeholníci Spolu.
Publikováno: 12. 2. 2018 16:15

Foto: Jakub Šerých / Člověk a víra

V úterý 6. února proběhlo v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze už třetí setkání mladých lidí s řeholníky. Letos pod názvem: Jsme odvážní? Tento večer připravil tým řeholníků a řeholnic zejména z Pražské arcidiecéze, aktivně se do příprav zapojilo dvacet řeholníků, samotného večera se zúčastnili zástupci 25 řádů, řeholí a hnutí. Nejde o akci typu „nábor“, ale o způsob, jak mladým lidem představit život zasvěcený Pánu a umožnit jim první kontakt s lidmi, které běžně nepotkávají.

Po mši svaté, kterou celebroval místní františkán bratr Bonaventura, odstartovala program přednáška jezuity o. Františka Hylmara. Na ni po neformálním povídání v ambitech u plných stolů navázalo pásmo svědectví a odpovědí na otázky účastníků (popis k fotce zleva doprava: o. Metoděj OP, o. Vlastimil OMI, s. Maxmiliána OSF, s. Veronika, členka komunity Chemin Neuf, o. Slavomír SAC a br. Bernard OCist.). Večer pak vyústil do ztišení při adoraci s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru.

Programu se zúčastnilo přes padesát mladých lidí, někteří přišli již po třetí. Z ohlasů, kterých se organizátorům dostává, bylo ceněno nejen zaměření programu, ale především autenticita a odvaha řeholníků vystoupit před mladé lidi.

Záznam přednášky o rozlišování povolání a svědectví řeholníků s odpověďmi na otázky bude k vidění na youtube kanále Řeholníci Spolu. Při té příležitosti byla také zavedena facebooková stránka Řeholníci Spolu (pro ty, kdo na FB nejsou, je možné komunikovat s týmem přes formulář na https://reholnici.webnode.cz/).

(Autor textu: Andrea Hýblová)

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020