Jsme odvážní? Mladí lidé se již potřetí mohli setkat s řeholníky

12. 02. 2018 Rubrika: Domácí
Minulý týden se v pražském františkánském klášteře setkalo 50 mladých lidí se zástupci z 25 řádů. Nešlo o nábor mladých lidí do řehole, ale o malý náhled do života v řádu, proto se letošní setkání jmenovalo: Jsme odvážní? Na programu večera byla mše, adorace, povídání a také přednáška o rozlišování povolání, která bude k vidění na youtube kanálu Řeholníci Spolu.

Foto: Jakub Šerých / Člověk a víra

V úterý 6. února proběhlo v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze už třetí setkání mladých lidí s řeholníky. Letos pod názvem: Jsme odvážní? Tento večer připravil tým řeholníků a řeholnic zejména z Pražské arcidiecéze, aktivně se do příprav zapojilo dvacet řeholníků, samotného večera se zúčastnili zástupci 25 řádů, řeholí a hnutí. Nejde o akci typu „nábor“, ale o způsob, jak mladým lidem představit život zasvěcený Pánu a umožnit jim první kontakt s lidmi, které běžně nepotkávají.

Po mši svaté, kterou celebroval místní františkán bratr Bonaventura, odstartovala program přednáška jezuity o. Františka Hylmara. Na ni po neformálním povídání v ambitech u plných stolů navázalo pásmo svědectví a odpovědí na otázky účastníků (popis k fotce zleva doprava: o. Metoděj OP, o. Vlastimil OMI, s. Maxmiliána OSF, s. Veronika, členka komunity Chemin Neuf, o. Slavomír SAC a br. Bernard OCist.). Večer pak vyústil do ztišení při adoraci s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru.

Programu se zúčastnilo přes padesát mladých lidí, někteří přišli již po třetí. Z ohlasů, kterých se organizátorům dostává, bylo ceněno nejen zaměření programu, ale především autenticita a odvaha řeholníků vystoupit před mladé lidi.

Záznam přednášky o rozlišování povolání a svědectví řeholníků s odpověďmi na otázky bude k vidění na youtube kanále Řeholníci Spolu. Při té příležitosti byla také zavedena facebooková stránka Řeholníci Spolu (pro ty, kdo na FB nejsou, je možné komunikovat s týmem přes formulář na https://reholnici.webnode.cz/).

(Autor textu: Andrea Hýblová)

Autor článku: Nela Fabiánová