Papež vyzval věřící na Popeleční středu: Zastav se! Pohleď! Vrať se!

Podle starobylé tradice slavil papež František Popeleční středu na jednom ze sedmi vrcholků Říma – Aventinu. Věřící se nejdříve shromáždili v benediktýnském kostele sv. Anselma a odtud pokračovali v kajícím procesí do dominikánské baziliky sv. Sabiny, kde byla sloužena mše svatá. Ve své promluvě papež František shrnul své poselství na počátku postní doby do tří slov: Zastav se! Pohleď! Vrať se!
Publikováno: 16. 2. 2018 14:00

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk/CC BY-NC-SA 2.0

Papež František připomněl ve svém kázání, že postní doba je příhodným časem, kdy můžeme v našich křesťanských životech doladit různé nesrovnalosti, abychom mohli znovu přijmout radostnou zvěst o Pánově Zmrtvýchvstání. A protože Svatý otec má rád jasná a srozumitelná poselství, nabízí k zamyšlení tři slova: Zastav se! Pohleď! Vrať se!

Každý z nás je vystavován různým pokušením a je smutné, že když čelíme každodenním problémům, vyvstávají hlasy, které využívají naši bolest a nejistotu a zasévají v nás nedůvěru. A právě plodem nedůvěry je apatie a rezignace,“ zdůraznil papež. Doba postní je tedy příhodnou dobou, abychom odhalili naše pokušení a umožnili našemu srdci, aby opět začalo bít podle srdce Ježíšova.

Zastav se!

Svatý otec vyzval věřící k pozastavení v této uspěchané době plné nesmyslného shonu, která naplňuje lidskou duši hořkostí a pocitem, že tato cesta nikam nevede. Ve své homilii vybídl, aby se lidé zbavili vnucené povinnosti žít tímto uspěchaným životem, který rozptyluje, rozděluje a ničí rodiny, omezuje čas na přátele a na vděčnost Bohu.

Je důležité, abychom se zbavili pocitu, že musíme být stále viděni a nezapomínali na svoji intimitu a usebrání. Abychom se zastavili před nadřazeným pohledem na druhé a pohrdavým komentářem, kde chybí úcta a respekt k druhým, obzvláště k těm nejzranitelnějším a těm, kteří jsou ponořeni do hříchu a pochybení,“ prohlásil papež František.

Pohleď!

V další části svého rozjímání papež upozornil na tváře blízkých, ve kterých se lidé setkávají se samotným Bohem. Svatý otec vyzval věřící, aby hleděli a rozjímali o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává být nositelkou naděje, podává ruku těm, kteří se cítí být ukřižováni a zažívají ve svých životech pády a zklamání.

Abychom rozjímali o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. Abychom pohlédli do tváře našich rodin, které se i přes všechny těžkosti snaží ze svých domovů vytvořit školou lásky. Abychom pohlédli do tváří těch, kteří litují svých hříchů a snaží se napravit svá pochybení a jít dál. Tento pohled nám pomůže přemoci nedůvěru a apatii a nabádá nás volat: Boží království je možné!“ vyzval papež František.

Vrať se!

Vrať se do domu svého Otce, beze strachu do toužebné a otevřené náruče milosrdného Otce, který tě očekává, povzbudil Svatý otec věřící v závěru své homilie. Papež František vyzval, aby lidé nechali Pána uzdravit rány hříchu, aby tak mohlo být uskutečněno proroctví Ezechiela (Ez 36,26), „dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa".

Tato doba je příhodná na návrat domů k našemu Otci. Je důležité se Jím nechat dotknout a nezůstávat na špatné cestě, která je pouze zdrojem iluze a smutku. Bůh se nikdy neunaví nám podávat ruku, chce, abychom se k němu vrátili beze strachu a zakoušeli jeho hojivou a smírnou něhu,“ zakončil Svatý otec.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce - překlad Radka Terezie Blajdová)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019