banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

9. setkání projektových manažerů diecézí

8. února 2018 se už po deváté uskutečnilo setkání diecézních projektových manažerů. Kromě sdílení dobré praxe a výměny zkušeností bylo hlavním tématem možnost obrany proti krácení dotace.
Publikováno: 21. 2. 2018 10:15

Diecézní projektoví manažeři se tentokrát setkali v krásném prostřední Arcibiskupského paláce v Praze. Na úvod setkání všechny přivítal generální vikář Arcibiskupství pražského Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D., který již brzy přijme biskupské svěcení.

Pracovní část pak zahájila prezentace Ing. Jiřího Horáka z lesní správy arcibiskupství na téma možnosti čerpání dotací v oblasti lesnictví, která byla doplněna představením zajímavých projektů, které realizuje Arcibiskupství pražské. Dopolední blok pak pokračoval přednáškou JUDr. Ondřeje Musila, který představil možnosti obrany příjemce dotace proti jejímu krácení z pohledu platné legislativy. Součástí prezentace byly i doporučení, jak správně sestavit smlouvu s poradenskými společnostmi, které zajišťují administraci dotace a realizaci zadávacích řízení.

Odpoledne zahájila krátká prezentace a diskuse o možnostech pojištění v oblasti čerpání dotací jak z pohledu příjemce, tak z pohledu poradenských společností. Program pak pokračoval shrnutím aktuálního vývoje v čerpání evropských dotací z pohledu ČR i katolické církve a aktuálními informacemi o přípravě nového programového období 2021+. Na závěr pracovní části pak proběhla diskuse o realizovaných a připravovaných projektech jednotlivým biskupství. 

Závěr celého setkání patřil prohlídce Arcibiskupského paláce.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019