Odbor evropských fondů

9. setkání projektových manažerů diecézí

21. 02. 2018
8. února 2018 se už po deváté uskutečnilo setkání diecézních projektových manažerů. Kromě sdílení dobré praxe a výměny zkušeností bylo hlavním tématem možnost obrany proti krácení dotace.

Diecézní projektoví manažeři se tentokrát setkali v krásném prostřední Arcibiskupského paláce v Praze. Na úvod setkání všechny přivítal generální vikář Arcibiskupství pražského Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D., který již brzy přijme biskupské svěcení.

Pracovní část pak zahájila prezentace Ing. Jiřího Horáka z lesní správy arcibiskupství na téma možnosti čerpání dotací v oblasti lesnictví, která byla doplněna představením zajímavých projektů, které realizuje Arcibiskupství pražské. Dopolední blok pak pokračoval přednáškou JUDr. Ondřeje Musila, který představil možnosti obrany příjemce dotace proti jejímu krácení z pohledu platné legislativy. Součástí prezentace byly i doporučení, jak správně sestavit smlouvu s poradenskými společnostmi, které zajišťují administraci dotace a realizaci zadávacích řízení.

Odpoledne zahájila krátká prezentace a diskuse o možnostech pojištění v oblasti čerpání dotací jak z pohledu příjemce, tak z pohledu poradenských společností. Program pak pokračoval shrnutím aktuálního vývoje v čerpání evropských dotací z pohledu ČR i katolické církve a aktuálními informacemi o přípravě nového programového období 2021+. Na závěr pracovní části pak proběhla diskuse o realizovaných a připravovaných projektech jednotlivým biskupství. 

Závěr celého setkání patřil prohlídce Arcibiskupského paláce.

Autor článku: Eva Schönherrová