Vatikán přivítal návrh globální dohody o migraci

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Ivan Jurkovič přivítal návrh globální dohody o migraci (Global Compact for Migration), která představuje první mezivládní dohodu zabývající se všemi aspekty migrace. Jurkovič vyzval, aby dohoda obsahovala odkaz na duchovní dimenzi člověka jako jedno ze základních lidských práv migrantů.
Publikováno: 21. 2. 2018 15:00

Foto: Tom Albinson/CC BY-ND 2.0

V návrhu dohody byla zdůrazněna velkorysá a obdivuhodná pomoc ze strany rodin a místních komunit, které navzdory tvrdým životním podmínkám ponechaly svoje srdce a hranice otevřené uprchlíkům. Právě tyto komunity by si zasloužily rychlou materiální pomoc mezinárodního společenství,“ prohlásil arcibiskup Jurkovič.

Ve svém projevu dále poděkoval zástupcům Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) za přípravu a prezentaci návrhu dohody. Podle něj to byl úkol, který vyžadoval „více než jen dobrou vůli všech zúčastněných zemí a který byl výzvou k flexibilitě, soudržnosti a spolupráci v rámci mezinárodního společenství“.

Návrh dohody lze podle Jurkoviče považovat za historickou událost a příležitost najít trvalé řešení, které bude odpovídat „principům solidarity a soucítění“ a bude představovat „soustředěnější a spravedlivější globální opatření“.

Připomněl slova papeže Františka, že „je povinností všech chránit nezadatelná práva uprchlíků, zajistit jejich základní svobody a respektovat jejich důstojnost“. Zdůraznil, že se jednotlivé státy musí zasadit o ochranu obyvatel, aby se zabránilo tragédiím vynuceného přesídlení.

Podle Jurkoviče je ochrana základních práv všech lidí je klíčem ke změně situace uprchlíků a vysídlených osob a vyzval k zahrnutí odkazu na "lidskou duchovní dimenzi a právo na náboženskou svobodu".

Svoje vystoupení uzavřel návrhem na dodatečnou klauzuli, která by vyzdvihla potřebu komplexního přístupu k potřebám migrantů. To je podle něj důležitější než pouhý seznam nesourodých osvědčených postupů, ze kterých lze brát podle různých národních priorit.

(Zdroj: Vatican News)

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články