banner sekce
Sekce

Katecheze

Doporučujeme knihu - Ježíš nás zve ke svému stolu

Nakladatelství Paulínky nabízejí podnětnou knihu pro katechety, rodiče a také pro děti, které se připravuji k prvnímu svatému přijímání Tonina Lasconiho „Ježíš nás zve ke svému stolu“.
Publikováno: 27. 2. 2018 16:02

Jedná se o průvodce pro děti na cestě k prvnímu svatému přijímání. Kniha vede malé čtenáře k hlubšímu pochopení velké životní události, na kterou se připravují. Nejprve se poukazuje na význam důvěrného setkávání s Ježíšem v eucharistii, poté se na některých biblických příbězích představuje Ježíšovo jednání, dává do souvislosti Velikonoce, mši svatou a slavení neděle a v neposlední řadě odpovídá na některé otázky, jež si kladou nejen děti, ale také mnozí dospělí. Nechybí zde ani jednoduchý návod, jak přistupovat ke zpytování svědomí. Tento titul doplňuje publikaci Já se taky zpovídám! od téhož autora, která je přípravou ke slavení svátosti smíření. Kniha přináší podněty také pro katechety a rodiče dětí.

Autorem je kněz, pedagog a spisovatel, a také generální vikář italské diecéze Fabriano-Matelica.  Mons. Lasconi už vydal řadu publikaci v oblasti katecheze děti a mládež. Autor tedy inspiruje k zamyšlení nad vírou nejen italské katechety.

Další kniha z dílny stejného autora doplňuje didaktické materiály a proto mohou mít naši katecheté komplexnější a kvalitní podklady pro přípravu děti k prvnímu svatému přijímání a pro přípravu na slavnost svátosti smíření.

Kniha, která též obdržela církevní schválení, je dostupná na webu nakladatelství Paulínky

Autor článku:
Tereza Myslilová