Velikonoční svátky ve znamení naděje: Již koncem týdne

27. 03. 2018 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Domácí
V průběhu tohoto týdne budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů na celém světě. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle Vzkříšení si připomeneme umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Přinášíme program oslav v římskokatolických diecézích u nás; připojit se dle svých možností můžete i vy.

Ilustrační foto: Pavel Ingr, Člověk a víra

Pražská arcidiecéze

Zelený čtvrtek 29. března

9.30 – Missa chrismatis – celebruje kardinál Dominik Duka

18.00 – Mše svatá na památku Večeře Páně – celebruje kardinál Dominik Duka

 

Velký pátek 30. března

8.00 – Denní modlitba církve

15.00 – Křížová cesta v kostele Všech svatých

18.00 – Památka Umučení Páně – celebruje kardinál Dominik Duka

 

Bílá sobota 31. března

8.00 – Denní modlitba církve

Příležitost ke svátosti smíření je v kostele Všech svatých od 9.00–16.00. Tamtéž celodenní možnost tiché modlitby u Božího hrobu.

20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE – celebruje kardinál Dominik Duka

 

Neděle velikonoční 1. dubna

10.00 – Mše svatá – celebruje kardinál Dominik Duka

15.30 – Mše svatá v kostele Všech svatých

17.00 – Nešpory

Královéhradecká diecéze

Hlavním celebrantem velikonočních bohoslužeb a obřadů Svatého týdne v katedrále Svatého Ducha bude sídelní biskup Jan Vokál.

Květná neděle 25. března

9.30 – mše svatá

 

Zelený čtvrtek 29. března

9.30 – Missa Chrismatis   

18.30 – Mše na památku Večeře Páně

 

Velký pátek 30. března

15.00 – Obřady Velkého pátku    

                                         

Bílá sobota 31. března

20.00 – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně     

                               

Neděle velikonoční 1. dubna

9.30 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                

  

Plzeňská diecéze

 

Zelený čtvrtek 29. března

9.30 – mše se svěcením olejů

18.00 – mše na památku poslední večeře

 

Velký pátek 30. března

8.00 – ranní chvály a čtení              

16.30 – obřady Velkého pátku          

           

Bílá sobota 31. března

8.00 – ranní chvály a čtení

8.45 – obřad katechumenů

21.00 – velikonoční vigilie

 

Neděle velikonoční 1. dubna

10.30 – mše sv. s apoštolským požehnáním

16.30 – pontifikální nešpory

 Litoměřická diecéze

Velikonoce 2018: program biskupa Jana Baxanta.

  

Zelený čtvrtek 29. března

9.00 – Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

18.00 – Památka poslední večeře Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Velký pátek 30. března

10.00 – Pobožnost křížové cesty v poutním areálu Kalvárie, Ostré u Úštěka

18.00 – Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Bílá sobota 31. března

20.00 – Velikonoční vigilie, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Neděle velikonoční 1. dubna

10.00 – Hod Boží velikonoční, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Českobudějovická diecéze

Biskup Vlastimil Kročil v katedrále sv. Mikuláše. Biskup Pavel Posád - farnosti spravované z Jindřichova Hradce.

 

Zelený čtvrtek 29. března

9.30 – Mše při svěcení olejů

17.00 – Mše na památku Večeře Páně

18.00 – Jindřichův Hradec

 

Velký pátek 30. března

17.00 – Památka umučení Páně

16.30 – Kostelní Radouň

18.00 – Nová Včelnice

 

Bílá sobota 31. března

20.00 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie

19.30 – Kunžak

 

Neděle velikonoční 1. dubna

9.00 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – V den slavnosti

9.30 – J. Hradec

11.00 – Kostelní Radouň

Olomoucká arcidiecéze

Během Svatého týdne, který začal Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, budou olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pomocný biskup Antonín Basler slavit několik bohoslužeb – převážně v katedrále, ale také na Svatém Kopečku.

  

Zelený čtvrtek 29. března

O Zeleném čtvrtku se vždy dopoledne koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, které se kromě arcibiskupa Graubnera zúčastní i množství kněží z celé olomoucké arcidiecéze. Tzv. missa chrismatis začíná v katedrále v 9.30. Večerní mše na památku Večeře Páně za přítomnosti olomouckého arcibiskupa pak tamtéž začne v 18.00.

 

Velký pátek 30. Března

Na Velký pátek v 18.00 bude arcibiskup Graubner v katedrále slavit velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

 

Bílá sobota 31. března

Velikonoční vigilii se křtem dospělých bude arcibiskup Jan Graubner slavit v katedrále sv. Václava v sobotu od 21.00. Biskup Antonín Basler bude tutéž vigilii celebrovat již od 20.30 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

 

Neděle velikonoční 1. dubna

Neděli velikonoční, největší slavnost liturgického roku, potom arcibiskup Graubner oslaví od 10.00 v katedrále sv. Václava. Tuto bohoslužbu v přímém přenosu odvysílá Česká televize. 

 

Ostravsko-opavská diecéze

Hlavním celebrantem velikonočních bohoslužeb a obřadů Svatého týdne bude sídelní biskup František Václav Lobkowicz. Společně s ním bude bohoslužby v katedrále Božského Spasitele celebrovat také pomocný biskup Martin David. 

Bohoslužby ve Svatém týdnu v katedrále Božského Spasitele

 

Zelený čtvrtek 29. března

9.00 – Missa Chrismatis, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů. Hlavním celebrantem biskup František Václav Lobkowicz.

18.00 – Mše svatá na památku poslední večeře Páně za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“, adorace do 20.00. Hlavním celebrantem biskup František Václav Lobkowicz.

 

Velký pátek 30. března

10.00 – pobožnost křížové cesty, vede biskup František Václav Lobkowicz

11.00 –15.00 – možnost adorace a modlitby v katedrále

15.00 – velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání). Hlavním celebrantem biskup František Václav Lobkowicz.

 

Bílá sobota 31. března

8.00 – 20.00 – možnost soukromé adorace u Božího hrobu

9.00 – modlitba ranních chval, vede biskup František Václav Lobkowicz

20.00 – velikonoční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením svátosti křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost). Hlavním celebrantem biskup František Václav Lobkowicz.

 

Neděle velikonoční 1. dubna

7.30 – mše svatá

9.30 – pontifikální mše svatá s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků). Hlavním celebrantem biskup František Václav Lobkowicz. Po mši svaté požehnání pokrmů. 

19.00 – mše svatá

 

Pondělí velikonoční 2. dubna

7.30 – mše svatá

9.30 – mše svatá

 

Konkatedrála Panny Marie v Opavě

 

Pondělí velikonoční 2. dubna

8.30 – mše svatá, hlavním celebrantem bude pomocný biskup Martin David

Brněnská diecéze

Velikonočním obřadům v katedrále sv. Petra a Pavla bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

 

Zelený čtvrtek 29. března

 

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne od 9.00 hodin tzv. Missa chrismatis - bohoslužbě se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků, a v 17.30 hodin večerní mši na památku Večeře Páně.

 

Velký pátek 30. března

Na Velký pátek bude biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v 15.00 hodin předsedat Velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně. Pašije podle sv. Jana zaznějí v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, kterou řídí Josef Gerbrich.

 

Bílá sobota 31. března

Večerní vigilii se křtem dospělých katechumenů na Bílou sobotu bude brněnský biskup slavit v katedrále od 21.00 hodin. Slavnost začíná na prostranství před katedrálou žehnáním ohně a velikonoční svíce - paškálu. V brněnské diecézi přijme na Bílou sobotu křest přes  stovku katechumenů.

 

Neděle velikonoční 1. dubna

Na Boží hod velikonoční bude biskup Vojtěch Cikrle slavit bohoslužbu od 10.30 hodin. Mše budou v tento den slaveny také v 7.30 a 9.00 hodin.

 

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul  prožije obřady Zeleného čtvrtku v 18.00 hodin s mladými v Osové Bítýšce, další dny bude předsedat obřadům v kostele sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice):  Velký pátek v 18.00 hodin, Bílá sobota v 19.30 hodin, Hod Boží Velikonoční v 8.30 hodin.

 

Další program:

Také letos zve biskup Vojtěch Cikrle během letošního velikonočního třídenní na pravidelné ranní modlitby do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se zde každoročně se svým biskupem setkávají kněží a věřící z Brna a nejbližšího okolí ke společné denní modlitbě církve. Modlitba se čtením a ranní chvály začínají v tyto dny v 7.00 hodin.

Ve dnech 25. března až 8. dubna 2018 proběhne v jihomoravské metropoli již 27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, který je letos inspirován tématem „Zahrada, vinice“ a jeho koncerty tradičně zazní v brněnských chrámech ve dvou týdnech mezi Květnou a „Bílou“ nedělí. Konkrétní koncertní program je možné najít na webových stránkách http://www.filharmonie-brno.cz.

Chvíle modlitby a ztišení je možné prožít také v Diecézním muzeu na Petrově v jedinečné expozici Vita Christi – Život Kristův, která prostřednictvím výtvarných a sochařských děl z farností a klášterů brněnské diecéze mapuje život Ježíše Krista od narození přes ukřižování až po zmrtvýchvstání.

(zdroj: tiskoví mluvčí diecézí)

Soubory ke stažení

krestanske-velikonoce-2018.doc velikost: 81,5 KB Stáhnout
Autor článku: František Jemelka