S kardinálem Beranem se do katedrály vrátí i nové sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly

Po sedmdesáti letech se do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha vrací sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly. Slavnostní odhalení sousoší tak konečně šťastně ukončí odyseu uměleckého díla, které mělo podobný osud jako kardinál Beran. Podle realizátorů projektu není tedy náhoda, že nové sousoší odlité z 320 kilogramů stříbra vstoupí do katedrály ve stejný den, kdy budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky.
Publikováno: 16. 4. 2018 14:00

Realizaci dokončení projektu inicioval kardinál Dominik Duka v roce 2010, kdy ho navštívil syn sochařky Karly Vobišové a seznámil s návrhem sousoší, které vzniklo na podnět Spolku pro dostavbu katedrály. Ten v roce 1936 vypsal v souvislosti s úsilím o dokončení katedrály konkurs na náhrobek a oltář sv. Vojtěcha, aby se tak navázalo na ideu stavitelů katedrály, kteří ji zbudovali v ose kříže mezi hroby sv. Víta, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda.

Podle Jiřího Kotalíka z AVU vzhledem ke komplexnosti projektu vznikla celá řada variant. Soutěž byla bohatě obeslaná a celkem se sešlo 39 návrhů. Odborná porota složená z osobností typu Max Švabinský nebo Zdeněk Wirth nakonec první první cenu neudělila a druhou získala Karla Vobišová společně s architektem Štěpánkem. Tento návrh byl poté uvažován k realizaci.

Karla Vobišová přišla na brilantní věc, když znázornila svatého Vojtěcha v momentu, kdy vstává z hrobu věčně živý a svědky tohoto úžasu jsou Radla, jeho učitel a vychovatel, a svatý Radim, jeho mladší bratr. V momentě, kdy umírající svatý Vojtěch pouští berlu, tak ji svatý Radim zachycuje, neboť se později stal prvním polským arcibiskupem. Radla se v údivu dívá, jak svatý Vojtěch směřuje vzhůru a vznešené žehnání zůstává zachyceno jako symbol věčného života,“ přiblížila koncepci díla sestra Dominika z Arcibiskupství pražského.

Celé sousoší je nádherně zkomponováno. Z čelního pohledu vidíme, že jsou to dva zaklenuté trojúhelníky, Vojtěch a mitra vytváří jeden trojúhelník a hlavy Radima a Radly tvoří vrcholy druhého trojúhelníku. Radla má v postavě pohyb zezadu dopředu, jako když se chce podívat na sv. Vojtěcha a tento pohyb vytváří spirálu,“ popsala kompozici sousoší sestra Dominika.

Sádrový model vznikal v různých rozměrových variantách více než deset let a v roce 1947 byl konečně umístěn do katedrály, avšak stejně jako byl kardinál Beran po nástupu komunistického režimu internován, tak musel být model sousoší v roce 1948 odstraněn.

Karla Vobišová dostala zprávu, že se skupina lidí chystá sochu rozbít kladivy. V noci teda odvezla sochu domů, kde ji rozřezala a ukryla a kde model přežíval až do doby po revoluci. A to také souzní s poselstvím díla – nebát se a být svědkem, to je to co nám chce socha říci. Není to náhoda, že se socha vrací do katedrály v souvislosti s translací ostatků kardinála Berana,“ uzavřela příběh vzniku sousoší sestra Dominika.

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Dnes, 1. června 2020, byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David jmenován apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze dekretem Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na biskupa – apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctae Sedis Martina Davida.
01.06.2020

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2020

Slunce, šaty a zmrzlina. To jsou pro nás indicie začátku léta. Co na tom, že oficiálně ještě nezačalo. Pro mě už je tu. A navíc oslavujeme narozeniny celé naší církve. Slavnost seslání Ducha Svatého a tak si můžeme užívat dvojnásob. A když je důvod slavit, proč toho nevyužít a nepřečíst si IN!
01.06.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. června 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
01.06.2020

Papež František: My, lidé, jsme chrámem Ducha Svatého, nikoli ekonomik

Naposledy a zároveň poprvé v této velikonoční době zazněla mariánská modlitba Regina caeli na Svatopetrském náměstí za přítomnosti několika set věřících, které papež František v poslední den tohoto liturgického období oslovil z okna ve třetím patře Apoštolského paláce.
31.05.2020