Papež František: Všichni můžeme zvítězit silou, kterou nám dává Ježíš

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František s 3. katechezí o křtu, kterou tentokrát zaměřil na téma: Síla překonat zlo. Celý křesťanský život je bojem, a jak tento boj vyhrát zaznělo v úvodním čtení z listu Filipským: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Flp 4,13) V boji proti zlu nám pomáhá modlitba celé církve, která je vždy na místě a do které je potřeba vstoupit. V závěru audience obrátil papež svoji pozornost k chystanému summitu mezi Jižní a Severní Koreou a vyzval zodpovědné politiky, aby měli odvahu se stát tvůrci pokoje.
Publikováno: 25. 4. 2018 17:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Evangelium má sílu nás vytrhnout z nadvlády zla

Křest je svátostným vstupem do života víry, která je „odevzdáním sebe samého Ježíši, kterého uznáme za křestní pramen pro život věčný, světlo světa, život a vzkříšení,“ řekl na začátku své katecheze papež František. Katechumeni, kteří uslyšeli Ježíšův hlas, tak znovu prožívají zkušenost samařské ženy, která žízní po vodě živé, zkušenost slepého od narození, který otevře oči světlu, či zkušenost Lazara, který vyjde z hrobu. Dále papež pokračoval: Evangelium má v sobě sílu proměnit ty, kteří ho přijmou s vírou, vytrhnout je z nadvlády zla, aby se naučili sloužit Pánu s radostí a novým životem.“

Modleme se za sebe navzájem

Ke křtitelnici nejdeme nikdy sami, ale doprovázeni modlitbou celé církve, jak je připomínáno v litaniích ke svatým, které předcházejí modlitbě exorcismu a pomazání olejem katechumenů,“ řekl papež a poté zdůraznil, jak je důležitá modlitba církve v boji proti zlu: „Církev se modlí, modlíme se za sebe navzájem, modlíme se za druhé, je to pěkné, modlit se za druhé. I když se nám třeba zdá, že nemáme potřebu se za někoho modlit, je důležité modlit se za potřebné, za ty, kteří nevěří, modlit se společně s církví za druhé.“  

Cesta dospělých katechumenů je doprovázena opakovanými exorcismy, modlitbami, které osvobozují od všeho, co odděluje od Krista a zabraňuje spojení s Ním. U dětí prosíme, aby je Bůh osvobodil od dědičného hříchu a učinil v nich příbytek Ducha Svatého. „Modlit se za duchovní a tělesné zdraví dětí je způsob, jak je ochraňovat modlitbou,“ pokračoval papež.

Křesťanský život je ve stálém pokušení být oddělen od Boha

„Křest není magickou formulí, křest je darem Ducha Svatého, který uschopňuje k boji proti duchu zla… Věříme, že Bůh poslal svého Syna, aby zničil moc ďábla a vyvedl člověka z temnoty do svého království nekonečného světla,“ připomněl papež František z křestních obřadů. Jako křesťané jsme stále ohroženi pokušením být odděleni od Boha, od Jeho vůle, od spojení s Ním…

„A křest nás připravuje, dává nám sílu pro tento každodenní boj, a také pro boj proti ďáblovi, který, jak říká svatý Petr, jako lev se nás pokouší pohltit a zničit,“ řekl papež, který dále pokračoval vysvětlením, proč jsou katechumeni pomazáni olejem katechumenů na hruď. Symbolika mazání olejem spadá do historie, kdy se starověcí bojovníci mazali před bojem olejem, aby posílili svaly a mohli lépe uniknout protivníkovi. Křesťané v prvních stoletích převzali tuto symboliku ve smyslu, aby je moc Krista Spasitele posílila v boji proti zlu a pomohla jim ho překonat.

Křesťanský život je boj

„Je namáhavé bojovat proti zlu, uniknout jeho léčkám a znovu najít sílu po vyčerpávajícím boji, musíme mít stále na paměti, že celý křesťanský život je boj,“ upozornil papež František, ale vzápětí dodal, že v tomto boji nejsme sami, protože je to Matka církev, která se modlí za své děti obnovené křtem, aby nepodlehly zlu, ale zvítězily nad ním silou Zmrtvýchvstalého Krista. Neboť, jak zaznělo v úvodním čtení z listu Filipským: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Flp 4,13)

Nebojte se být tvůrci pokoje

V závěru audience před požehnáním připomenul papež František summit mezi Jižní a Severní Koreou, který se bude konat již tento pátek 27. dubna ve městě Panmunjeom. Jednání označil za příležitost k obnovení transparentního dialogu a konkrétní cestu ke smíření a znovunalezení bratrství, aby mohl být zajištěn mír na Korejském poloostrově a v celém světě. Papež František povzbudil zodpovědné politiky, aby měli odvahu se stát tvůrci pokoje, slíbil osobní modlitbu a vyzval přítomné k modlitbě Otčenáš za oba korejské národy.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020