Papež František: Obnovujme stále svůj křest, abychom žili ponořeni do lásky Nejsvětější Trojice

Papež František pokračoval při pravidelné středeční audienci s další katechezí o křtu na téma: Pramen života. Po vstupním evangeliu, při kterém byl připomenut křest Ježíše v Jordánu, vysvětlil symbolický význam vody, nad kterou je vzýván Duch Svatý, a poté se zaměřil na přípravu srdce před křtem, tj. odřeknutí se zlého a vyznání víry. Mezi přítomnými poutníky pozdravil delegaci polské charity, která svým projektem Bus Young Caritas pomáhá obětem pronásledování v Sýrii.
Publikováno: 2. 5. 2018 17:00

Foto: Vatican Media

Symbolický význam vody

V dnešní katechezi, která je již čtvrtou s tématem o křtu, se přesunul papež František k centrální části křestních obřadů, jež se odehrávají u křtitelnice. Nejprve se zamyslel nad důležitostí vody, nad kterou je vzýván Duch Svatý, aby získala sílu regenerovat a obnovovat. Voda má mnoho symbolických významů, je základem života, bez ní život není, ale zároveň může být i příčinou smrti (např. při povodních), a v neposlední řadě voda má i očistný význam.

V Bibli najdeme mnoho příkladů, kdy Bůh jedná symbolicky skrze znamení vody, např. u proroka Izajáše: „Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou,“ (Iz 44,3) nebo u proroka Ezechiela: „Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.“ (Ez 36,25)

Sv. Ambrož vysvětloval nově pokřtěným, že síla odpuštění hříchů však není ve vodě samotné: “Viděl jsi vodu a ne každá voda uzdravuje: uzdravuje voda, která má Kristovu milost…  Působí voda, účinný je Duch Svatý.“ (De sacramentis 1,15).

Význam vody v Bibli

„Proto církev vzývá Ducha Svatého nad vodou, ´aby ti, kteří v ní budou pokřtěni, byli pohřbeni s Kristem ve smrti a s Ním vstali k životu nesmrtelnému´,“ citoval papež křestní obřady a uvedl, že v žehnací modlitbě je vysvětlen Boží záměr, aby se voda stala znamením křtu připomínkou těchto hlavních biblických obrazů: na počátku se nad vodami vznášel Duch, aby dal vzniknout životu (srov. Gn 1,1-2); voda při potopě označila konec hříchu a začátek nového života (srov. Gn 7,6-8,22); přechodem přes Rudé moře byli synové Abrahama osvobozeni z otroctví v Egyptě (srov. Ex 14,15-31). Ve spojitosti s Ježíšem je v žehnací modlitbě připomínám křest v Jordáně (srov. Mt 3,13-17); krev a voda, které vytryskly z Jeho boku (srov. J 19,31-37) a pověření učedníků, aby křtili všechny národy ve jménu Trojice (srov. Mt 28,19).

Zřeknutí se zlého

Po svěcení křestní vody, do které vstoupila milost Krista mrtvého a zmrtvýchvstalého, je potřeba připravit srdce ke křtu. To se děje skrze zřeknutí se zlého a vyznání víry. Ďábel rozděluje, Bůh stále spojuje společenství v jeden lid,“ řekl papež. Proto je důležité říci návrhům od ďábla „ne“, abychom mohli říci „ano“ Bohu, který nás volá, abychom se mu stále více podobali myšlením i skutky.

„Není možné přilnout ke Kristu a klást si podmínky. Je potřeba se odloučit od určitých vazeb, abychom mohli skutečně přijmout jiné,“ vysvětlil papež, že na nové cestě, kterou je Kristus, není možné být s Bohem jen tak na půl. Proto otázky „Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?“ odpovídáme v první osobě: „Ano, (já se zříkám)“.

Vyznání víry

Stejným způsobem je také vyznána víra, kde odpovídáme „Věřím“. Život věřícího je podrobován různým zkouškám, proto papež připomněl, že křest „je zodpovědná volba, která vyžaduje, aby byla převedena do konkrétních gest důvěry v Boha. Připomeňme si starou moudrost Izraele: ´Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení´ (Sir 2,1)“. Nejedná se tedy o momentální akt limitovaný na okamžik křtu, ale jedná se o postoj, který doprovází růst a zrání křesťanského života.

„Drazí bratři a sestry, když noříme ruku do požehnané vody a křižujeme se, mysleme s radostí a vděčností na křest, který jsme obdrželi, a obnovujme naše ´Amen´, abychom žili ponořeni do lásky Nejsvětější Trojice,“ uzavřel svoji katechezi papež František.

Před požehnáním pozdravil Svatý otec přítomné poutníky, mezi nimiž byla i delegace polské charity, která do Říma dorazila i s několika mladými ze Sýrie speciálním autobusem. Její mise Mobilní ambasáda charity mladých chce povzbudit společnost, aby byla vnímavá k problémům chudých. Mladí dobrovolníci se snaží pomáhat obětem pronásledování v Sýrii, proto se duchovním znamením projektu Bus Young Caritas stal poutní obraz Panny Marie z Aleppa. V závěru vyzval papež přítomné, aby svěřovali během měsíce května Panně Marii, Královně Polska, život církve, svou vlast a své rodiny, a aby se nezapomínali modlit za světový mír, obzvláště pak na Blízkém východě.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019

Papež František: Poctivá kritika je vždy otevřená odpovědi

Během návratu z pastorační návštěvy Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia odpovídal papež František na palubě letadla hodinu a půl na otázky novinářů, kteří jej doprovázeli. Přinášíme odpověď na jednu ze sedmi položených otázek týkající se kritických názorů na jeho pontifikát. Ptal se Jeason Drew Horowitz z deníku The New York Times.
12.09.2019