Církev má nové blahoslavené

Učitel, zdravotní sestra nebo kněz, každý má šanci stát se svatým. Od chvíle, kdy papež František vydal apoštolskou exhortaci Gaudete et exsultate, která vybízí ke svatosti, byli v církvi blahoslaveni již dva laici a jeden kněz. Jedná se o „mistra dobrého života“, františkánského terciáře Luciena Botovasoa z Madagaskaru, polskou apoštolku nemocných Hannu Chrzanowskou a mučedníka komunismu P. Jánose Brennera, nazývaného „maďarským Tarsiciem“.
Publikováno: 3. 5. 2018 17:00

Foto: P. János Brenner

Lucien Botovasoa (1908-1947)

Dne 15. dubna 2018 byl ve městě Vohipeno na Madagaskaru blahořečen Lucien Botovaso, mučedník, laik, otec rodiny a člen třetího františkánského řádu. Papež František ho označil za příklad lásky a síly ve víře.

Lucien Botovasoa pochází z jihovýchodního pobřeží Madagaskaru, kam v roce 1899 přišli misionáři, a proto mohl také navštěvovat katolickou školu a získat náboženské vzdělání. Prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato, SDB přiblížil nového blahoslaveného Rádiu Vaticana: „Jako žák svého božského Mistra učil, aby lidé konali dobro, žili v pokoji se svými bližními a utvářeli bratrské, laskavé a uctivé společenství. Na nenávist odpovídal láskou, na rozdělení snahou o společenství, na lež a zlo dobrem. Byl skutečným mistrem dobrého života – dobrý občan, laskavý otec a pečlivý manžel.

Lucien Botovasoa se stal po studiích farním učitelem ve Vohipenu a jeho motto znělo Ad maiorem Dei gloriam. „Byl přesvědčeným a nadšeným křesťanem a chtěl v manželském životě dosáhnout svatosti. Poté, co objevil příručku františkánských terciářů, založil první bratrstvo a 8. prosince 1944 složil řeholní slib. Od onoho dne si zvolil mimořádnou zbožnost a chudobu – vzdal se krásných šatů a oblékl jednoduché sandály, košili a kalhoty. Ve středu a pátek se postil. O půlnoci vstával k modlitbě na kolenou a kolem čtvrté hodiny ráno odcházel do kostela, aby tam adoroval, než začne mše svatá. V duši byl stále radostným františkánem a vytrvale se modlil, vždy chodil s růžencem v rukou,“ uvedl dále kardinál Amato.

Během povstání za nezávislost 30. března 1947 na Květnou neděli byl Lucien zatčen a odsouzen k smrti za svou křesťanskou víru. Lucien se modlil slovy: „Bože můj, odpusť mým bratřím, ať je má krev prolita za spásu mé vlasti.“ Byl popraven a jeho tělo bylo vhozeno do proudu řeky. Zemřel jako mučedník po vzoru svého božského Mistra.

(Zdroj: Vatican news, Radio Vaticana)

Hanna Chrzanowska (1902-1973)

Minulou sobotu 28. dubna 2018 byla v polském Krakově blahořečena Hanna Chrzanowska, která věnovala svůj život péči o nemocné, ve kterých viděla tvář trpícího Ježíše. „Děkujme Bohu za svědectví této apoštolky nemocných a snažme se následovat její příklad,“ vyzval v neděli papež František věřící při pravidelně promluvě Regina Caeli.

Hanna Chrzanowska prožila před druhou světovou válkou hlubokou konverzi a kolem roku 1957 se začala věnovat nemocným přímo v jejich domovech a stala se tak průkopnicí hospiců v Polsku.  Do tohoto inovativního systému domácí péče o chudé a nemocné zapojila Chrzanowska nejen profesionální zdravotní sestry, ale podporu získala i u řádových sester, studentů, příbuzných a blízkých nemocných a v neposlední řadě zapojila také farnosti. Starali se nejen o fyzické ale i o duchovní zdraví pacientů, často i těch nevyléčitelně nemocných. Poté, co se stala členkou benediktýnských oblátů, dařilo se jí zajistit pro tyto nemocné i slavení mše svaté přímo v jejich domovech a dokonce pro ně organizovala i duchovní cvičení.

Jedním z jejích prvních spolupracovníků se stal i budoucí papež sv. Jan Pavel II., který ji označil za „plod druhého vatikánského koncilu: laička, profesionálka, která čerpala z hloubky křesťanské spirituality a žila v úzkém vztahu s Kristem, kterého nacházela ve službě nemocným.“ Hanna Chrzanowska zemřela na následky rakoviny, a když sv. Jan Pavel II jako krakovský arcibiskup sloužil její pohřeb, řekl o ní: „Hanna byla vtělením Kristových blahoslavenství, především toho, která říká: ´blahoslaveni milosrdní´.“ Byl to také on, který v roce 1998 otevřel proces jejího blahořečení a v loňském červenci papež František schválil dekret k blahořečení na základě zázraku, který se uskutečnil na její přímluvu. V historii církve je to první blahoslavená laická zdravotní sestra.

Zde můžete najít fotogalerii

(Zdroj: Vatican Insider, Vatican News)

P. János Brenner (1931-1957)

Posledním z trojice nově blahořečených je P. János Brenner, mučedník komunismu, který byl prohlášen za blahoslaveného 1. května 2018 v maďarském městě Szombathely.

Citát z listu Římanům „Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Řím 8,28) stál v centru jeho první homilie a provázel ho také celým jeho krátkým kněžským životem až k mučednické smrti, protože jeho krev pomohla vzklíčit „semenu křesťanství“ v komunistickém Maďarsku.

Mladý János vstoupil do noviciátu v cistericiáckém klášteře v Zircu a po zrušení řeholních řádů komunistickým režimem dokončil studia v diecézním semináři ve svém rodném městě. Po vysvěcení na kněze se věnoval především výuce náboženství pro děti a mládež. V padesátých letech vládl v Maďarsku podobně jako v naší zemi komunistický režim, který se snažil zabránit katolické výchově nové generace.

Kardinál Amato uvedl o mladém učedníkovi, že „vedl mladé k dobrému životu z evangelia, učil je respektovat druhé, pomáhat potřebným, snažit se o souznění v rodinách, byl milovaný všemi, velkými i malými pro průzračný pohled a mladistvý vzhled a veselé vystupování.“  A právě tyto jeho vlastnosti a oblíbenost dráždily komunistickou stranu, která si nárokovala monopol ve své ateistické a protikřesťanské výchově.

Po dvou a půl letech jeho kněžské služby se komunisti rozhodli o jeho odstranění léčkou: „V noci 14. prosince 1957 zavolal P. Jánosovi mladík, který byl dříve jeho ministrantem, aby přinesl svátost pomazání nemocných jeho umírajícímu strýci. Mladý kaplan se ihned vydal na cestu s eucharistií v pouzdru zavěšeném na krku. Byla to však léčka. Jeho tělo nalezené ráno druhého dne na okraji vesnice Zsida neslo známky po 32 ranách dýkou. Levou ruku měl přitisknutou na hrudi, aby chránil eucharistii, stejně jako raně křesťanský mučedník Tarsicius. Jeho vrazi nebyli nikdy identifikováni a odsouzeni,“ uvedl kardinál Amato.

Zavražděnému Jánosi Brennerovi, kterému začali přezdívat „maďarský Tarsicius“, bylo pouhých 26 let. Do svých deníků si zapsal: „To je vrchol mých přání: být svatý, být požehnaný a žehnat také druhým!“

Zde můžete najít fotogalerii.

(Zdroj: Vatican News, Radio Vaticana)

Papež František vyzývá ke svatosti všechny a předkládá věřícím stále nové vzory. Na konci tohoto týdne bude v německých Cáchách blahořečena řeholní sestra Clara Feyová, zakladatelka Sester Chudého Dítěte Ježíše, a v září bude mít novou blahoslavenou i Slovensko – Annu Kolesárovou, mladou mučednici čistoty a oběť válečného zločinu. Podrobnosti zveřejníme v příštích dnech.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019