Německo bude mít novou blahoslavenu – řeholnici Claru Feyovou

V sobotu 5. května bude v německých Cáchách blahořečena řeholní sestra Clara Feyová, zakladatelka kongregace Sester Chudého Dítěte Ježíše zaměřené na vzdělávání chudých dětí. Žena, jejíž pohled byl stále upřený na Krista a pomoc potřebným, byla označena za jednu z nejstatečnějších žen biskupství Cáchy.
Publikováno: 4. 5. 2018 14:00

Foto: www.clara-fey.de

Dekret o blahořečení řeholnice Clary Feyové (1815-1894) byl podepsán papežem Františkem před rokem a biskup Cách Dr. Helmut Dieser k tomu dodal: „Tímto rozhodnutím bude oceněna zakladatelka kongregace Sester Chudého Dítěte Ježíše pro svoji víru, spiritualitu a svou aktivní službu v lásce k bližnímu.“

Pontifikální mše svatá, při které bude Clara Feyová blahořečena, začne tuto sobotu 5. května v 10.00 v Dómu v německých Cáchách a předsedat jí bude Kardinál Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregace pro svatořečení. Mše svatá proběhne v jejím duchu, neboť mešní sbírka bude věnována na charitativní projekt JutE (tj. Mladí získávají zkušenosti). Odpoledne bude v Dómu také možnost uctít ostatky bl. Clary Feyové, které budou v neděli přeneseny v procesí do kaple Dítěte Ježíše. Přestože Clara bude blahořečena až tuto sobotu, již na začátku letošního roku ji označil biskup Cách Dr. Helmut Dieser za jednu ze spolupatronek synodální diskuze o procesu změn v diecézi.

Duchovní zrání Clary Feyové

Město Cáchy, ve kterém se Clara Feyová v roce 1815 narodila a kde strávila většinu svého života, zažívalo v první polovině 19. století na začátku industrializace hospodářskou krizi a s ní spojené prohlubování sociální bídy.

Clara pocházela z velmi dobře situované rodiny, ve které se často scházeli lidé z církevního prostředí spolu s laiky, aby diskutovali o znamení této těžké doby a snažili se na ní pohlížet ve světle evangelia a mobilizovali své katolické síly za spravedlivý a humánní řád společnosti a pomoc potřebným. Toto ovzduší, ve kterém se rodil nový duch katolicismu v Cáchách, ovlivnilo Claru natolik, že v ní probudil touhu pomáhat těm nejslabším – dětem z chudých poměrů.

Další okolnost, která vedla k jejímu povolání a životu, ve kterém se nasazovala především za chudé děti, byla její učitelka Luise Henselová. Ta pozvala dívky, aby spolu s ní navštěvovaly chudé rodiny, kde se staraly o nemocné a přinášely jim potraviny.

Když bylo Claře 11 let, měla sen, který ovlivnil celý její další život. V tomto snu viděla sebe, jak jde po svatojakubské cestě v Cáchách a proti ní šel velmi prostě oblečený mladík. Clara mu chtěla pomoct a nabídla mu almužnu a mladík jí řekl: „Mám ještě mnoho chudých sourozenců v tomto městě.“ Na otázku, odkud pochází, ukázal mladík nahoru. Když se ptala Clara po jeho jménu, odpověděl jí: „Já jsem chudé dítě Ježíš.“

Nasazení pro chudé

Ve 22 letech založila s několika přítelkyněmi z farnosti sv. Pavla školu pro chudé. V roce 1844 otevřela Clara Feyová pomocí svého jmění první sirotčinec a ve stejném roce založila se třemi společnicemi kongregaci Sester Chudého Dítěte Ježíše, jejímž mottem se stala slova z Janova evangelia „Zůstávejte ve mně.“  Práce této kongregace byla odpovědí na potřebu vzdělávání chudých dětí, především pak dívek. V roce 1872 měla kongregace již 670 sester a starala se o 12 000 dětí, pro které také vybudovala denní centra a obytné domy. Ale o tři roky později nátlakem Bismarckova kulturního boje proti církvi a především pak proti církevnímu vzdělávání musely sestry Prusko opustit a mnoho škol bylo zavřeno.

Clara se však nenechala odradit a nedaleko od hranic založila v holandském Simpelveldu novou základnu, kde působila až do své smrti v roce 1894. Její ostatky byly do rodných Cách převezeny až 118 let po její smrti, v roce 2012, a byly uloženy do katedrály do biskupské hrobky.

Odkaz Clary Feyové

V současné době žijí sestry kongregace Chudého Dítěte Ježíše kromě Německa, Rakouska, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Francie, Anglie, Španělska a Lotyšska také v Kazachstánu, Kolumbii, Peru a Indonésii. Jedná se o asi 450 sester, které věnují svoji apoštolskou práci vzdělávání potřebným dětem od školek až po gymnázia. Věnují se také katechetické činnosti a pastoraci rodin, starají se o imigranty, nezaměstnané, bezdomovce, působí v poliklinikách, jídelnách pro chudé apod.

Inspirací pro nás může být evangelijní verš, kterým se řídila: „Zůstávejte ve mně.“  Petra PIJ, sestra Chudého Dítěte Ježíše, o ní vypráví: „Stále říkávala: ´Musím zůstat jako hrozny na vinné révě, jinak ve své víře uvadnu.´ Ježíš byl pro ni tím středem, a stále usilovala mít jedno oko upřené na Něho a druhým být v činnosti. V každém člověku, s kterým se setkávala, rozeznávala Krista, který jí šel naproti. Každý člověk byl pro ni jako Kristus. To bylo pro ni pobídkou k činnosti a od té se vracela zpět k modlitbě.“

Zde se můžete podívat na videa (v němčině), kde Petra PIJ, sestra Chudého Dítěte Ježíše, vypráví svědectví o jejím životě. Můžete se podívat i na stránky kongregace. 

(Zdroj:www.clara-fey.de)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články