Zaujal vás výzkum o tom, jak u nás dnes žijí mladí věřící?

Pokud ano, nabízíme k prostudování celý závěrečný dokument, který mapuje výsledky zkoumání na přelomu let 2017 a 2018.
Publikováno: 7. 5. 2018 16:15

Foto mobilem: František Jemelka / TS ČBK

V dubnu letošního roku představil tým pod vedením Jana Balíka a Jana Čapka výstupy z dotazníkového šetření mezi 1900 mladými účastníky Celostátního setkání mládeže - akce, na kterou v srpnu 2017 do Olomouce doputovali mladí převážně věřící účastnící z různých částí ČR.

Závěry výzkumníků, kteří se na základě informací získaných na tomto vzorku účastníků setkání pokusili odpovědět na otázku, jak dnes žijí mladí věřící v ČR, vyvolaly zájem o podrobnější informace k tomuto tématu. Jsme za něj rádi.

Proto s radostí představujeme elektronickou verzi publikace, ve které naleznete závěry plynoucí ze šetření a jejich interpretaci. Nechybí ani anglické resumé.

Dokument naleznete v příloze.

Soubory ke stažení

velikost 2 986 KB
Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020