Santiniho perle na Zelené hoře navrátí lesk

Dnes je slaven svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a patrona kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Tato památka, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, postupně prochází opravami ve snaze dostat ji do původní podoby. Do roku 2021 se zde bude do obnovy místa investovat se spouluúčastí farnosti 45 milionů korun z prostředků EU. Mimo to bude nově vybudováno důstojné zázemí pro turisty a návštěvníky. Novináře o tom při press tripu pořádaném ČBK informoval zdejší duchovní správce P. Vladimír Záleský.
Publikováno: 16. 5. 2018 19:00

 Foto: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Nové turistické centrum a zázemí pro průvodce by mělo být vybudováno ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, v současné době už mají dle žďárského starosty Zdeňka Navrátila (Žďár-živé město) za sebou jednání s farností, krajem a památkáři. Připravuje se návrh textu memoranda o spolupráci, jehož cílem bude právě vznik novostavby.

Samotný kostel sv. Jana Nepomuckého byl církvi vrácen v rámci tzv. církevních restitucí v roce 2014, následně zde farnost začala se systematickými opravami. Díky penězům z kraje Vysočina, městu Žďár a ministerskému fondu byly opraveny mezichórky poškozené dřevomorkou. Díky dotacím z EU zde probíhají opravy, které budou trvat do roku 2021, ale neovlivní to možnosti pro návštěvníky. Jen pro letošní rok je naplánováno opravení vnějších omítek a restaurátorská výměna oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela. V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Také bude upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

Místo pro modlitbu i obdiv architektonické geniality

Páter Vladimír Záleský říká, že nejvíce návštěv zaznamenala Zelená hora v roce 2015/2016, kdy papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství a lidé přicházeli do žďárské baziliky k Bráně milosrdenství a spojili tak návštěvu právě i s kostelem sv. Jana Nepomuckého. V současné době navštíví tento kostel 35 000 lidí ročně.

Každou sobotu jsou zde slaveny mše svaté s nedělní platností od 16.30 hodin a každého 16. v měsíci se koná Nikodémova noc, což je čas pro tiché přemýšlení, rozjímání, modlitbě či duchovnímu rozhovoru a k dispozici zde bývají kněží i jáhni.

Za duchovním zážitkem se sem ovšem můžete vydat i 16. května 2018, kdy se zde bude od 17.00 konat mimořádná mše ke cti svátku sv. Jana Nepomuckého a zároveň zde proběhne od 20.00 do 22.00 Nikodémova noc.

Poutníci se mohou domluvit s farním správcem a slavit na Zelené hoře vlastní mši svatou pobožnost či křížovou cestu. Pro návštěvníky je otevřeno od května do září od 9.00 do 17.00 hodin. Více informací o komentovaných prohlídkách naleznete na webu https://zelena-hora.cz.  

Pohnutá historie, zářná budoucnost?

Putní místo na kopci nad městem bylo vždy filiálním kostelem cisterciáckého kláštera, založeného 1252, který stojí nedaleko. Místo, kde dnes najdeme Zelenou horu, se původně jmenovalo Černý les a bylo přejmenováno opatem Václavem Vejmluvou, který zde nechal vybudovat nové poutní místo v roce 1719. Dílo měl v rukou Jan Blažej Santini-Aichel, který pracoval na jiných do dneška významných, architektonických děl. V této době se připravovalo svatořečení Jana Nepomuckého a i díky velkému nadšení lidí byl kostel postaven a vysvěcen ve dvou a půl letech. V roce 1784 kostel vyhořel a nedlouho poté byly zrušeny některé kláštery Josefem II.  Zelná hora byla zachráněna Bonifácem Procházkou, který byl prvním diecézním knězem, a proměnil kostel v hřbitovní kapli, což úřadům nevadilo.

V 50. letech 20. století byl církvi kostel odebrán a po revoluci byla Zelená hora zapsána do Světového dědictví UNESCO (1994). Kostel byl původně spravován okresem Žďár nad Sázavou, poté Národním památkovým úřadem Brno, NPÚ Telč a NPÚ České Budějovice, takže na dlouhodobější opravy nebyl prostor.

Více informací o projektu rekonstrukce poutního areálu hledejte na webu farnosti.

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019