Santiniho perle na Zelené hoře navrátí lesk

Dnes je slaven svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a patrona kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Tato památka, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, postupně prochází opravami ve snaze dostat ji do původní podoby. Do roku 2021 se zde bude do obnovy místa investovat se spouluúčastí farnosti 45 milionů korun z prostředků EU. Mimo to bude nově vybudováno důstojné zázemí pro turisty a návštěvníky. Novináře o tom při press tripu pořádaném ČBK informoval zdejší duchovní správce P. Vladimír Záleský.
Publikováno: 16. 5. 2018 19:00

 Foto: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Nové turistické centrum a zázemí pro průvodce by mělo být vybudováno ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, v současné době už mají dle žďárského starosty Zdeňka Navrátila (Žďár-živé město) za sebou jednání s farností, krajem a památkáři. Připravuje se návrh textu memoranda o spolupráci, jehož cílem bude právě vznik novostavby.

Samotný kostel sv. Jana Nepomuckého byl církvi vrácen v rámci tzv. církevních restitucí v roce 2014, následně zde farnost začala se systematickými opravami. Díky penězům z kraje Vysočina, městu Žďár a ministerskému fondu byly opraveny mezichórky poškozené dřevomorkou. Díky dotacím z EU zde probíhají opravy, které budou trvat do roku 2021, ale neovlivní to možnosti pro návštěvníky. Jen pro letošní rok je naplánováno opravení vnějších omítek a restaurátorská výměna oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela. V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Také bude upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

Místo pro modlitbu i obdiv architektonické geniality

Páter Vladimír Záleský říká, že nejvíce návštěv zaznamenala Zelená hora v roce 2015/2016, kdy papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství a lidé přicházeli do žďárské baziliky k Bráně milosrdenství a spojili tak návštěvu právě i s kostelem sv. Jana Nepomuckého. V současné době navštíví tento kostel 35 000 lidí ročně.

Každou sobotu jsou zde slaveny mše svaté s nedělní platností od 16.30 hodin a každého 16. v měsíci se koná Nikodémova noc, což je čas pro tiché přemýšlení, rozjímání, modlitbě či duchovnímu rozhovoru a k dispozici zde bývají kněží i jáhni.

Za duchovním zážitkem se sem ovšem můžete vydat i 16. května 2018, kdy se zde bude od 17.00 konat mimořádná mše ke cti svátku sv. Jana Nepomuckého a zároveň zde proběhne od 20.00 do 22.00 Nikodémova noc.

Poutníci se mohou domluvit s farním správcem a slavit na Zelené hoře vlastní mši svatou pobožnost či křížovou cestu. Pro návštěvníky je otevřeno od května do září od 9.00 do 17.00 hodin. Více informací o komentovaných prohlídkách naleznete na webu https://zelena-hora.cz.  

Pohnutá historie, zářná budoucnost?

Putní místo na kopci nad městem bylo vždy filiálním kostelem cisterciáckého kláštera, založeného 1252, který stojí nedaleko. Místo, kde dnes najdeme Zelenou horu, se původně jmenovalo Černý les a bylo přejmenováno opatem Václavem Vejmluvou, který zde nechal vybudovat nové poutní místo v roce 1719. Dílo měl v rukou Jan Blažej Santini-Aichel, který pracoval na jiných do dneška významných, architektonických děl. V této době se připravovalo svatořečení Jana Nepomuckého a i díky velkému nadšení lidí byl kostel postaven a vysvěcen ve dvou a půl letech. V roce 1784 kostel vyhořel a nedlouho poté byly zrušeny některé kláštery Josefem II.  Zelná hora byla zachráněna Bonifácem Procházkou, který byl prvním diecézním knězem, a proměnil kostel v hřbitovní kapli, což úřadům nevadilo.

V 50. letech 20. století byl církvi kostel odebrán a po revoluci byla Zelená hora zapsána do Světového dědictví UNESCO (1994). Kostel byl původně spravován okresem Žďár nad Sázavou, poté Národním památkovým úřadem Brno, NPÚ Telč a NPÚ České Budějovice, takže na dlouhodobější opravy nebyl prostor.

Více informací o projektu rekonstrukce poutního areálu hledejte na webu farnosti.

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Dnes, 1. června 2020, byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David jmenován apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze dekretem Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na biskupa – apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctae Sedis Martina Davida.
01.06.2020

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2020

Slunce, šaty a zmrzlina. To jsou pro nás indicie začátku léta. Co na tom, že oficiálně ještě nezačalo. Pro mě už je tu. A navíc oslavujeme narozeniny celé naší církve. Slavnost seslání Ducha Svatého a tak si můžeme užívat dvojnásob. A když je důvod slavit, proč toho nevyužít a nepřečíst si IN!
01.06.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. června 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
01.06.2020

Papež František: My, lidé, jsme chrámem Ducha Svatého, nikoli ekonomik

Naposledy a zároveň poprvé v této velikonoční době zazněla mariánská modlitba Regina caeli na Svatopetrském náměstí za přítomnosti několika set věřících, které papež František v poslední den tohoto liturgického období oslovil z okna ve třetím patře Apoštolského paláce.
31.05.2020