Santiniho perle na Zelené hoře navrátí lesk

Dnes je slaven svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a patrona kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Tato památka, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, postupně prochází opravami ve snaze dostat ji do původní podoby. Do roku 2021 se zde bude do obnovy místa investovat se spouluúčastí farnosti 45 milionů korun z prostředků EU. Mimo to bude nově vybudováno důstojné zázemí pro turisty a návštěvníky. Novináře o tom při press tripu pořádaném ČBK informoval zdejší duchovní správce P. Vladimír Záleský.
Publikováno: 16. 5. 2018 17:00

 Foto: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Nové turistické centrum a zázemí pro průvodce by mělo být vybudováno ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, v současné době už mají dle žďárského starosty Zdeňka Navrátila (Žďár-živé město) za sebou jednání s farností, krajem a památkáři. Připravuje se návrh textu memoranda o spolupráci, jehož cílem bude právě vznik novostavby.

Samotný kostel sv. Jana Nepomuckého byl církvi vrácen v rámci tzv. církevních restitucí v roce 2014, následně zde farnost začala se systematickými opravami. Díky penězům z kraje Vysočina, městu Žďár a ministerskému fondu byly opraveny mezichórky poškozené dřevomorkou. Díky dotacím z EU zde probíhají opravy, které budou trvat do roku 2021, ale neovlivní to možnosti pro návštěvníky. Jen pro letošní rok je naplánováno opravení vnějších omítek a restaurátorská výměna oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela. V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Také bude upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

Místo pro modlitbu i obdiv architektonické geniality

Páter Vladimír Záleský říká, že nejvíce návštěv zaznamenala Zelená hora v roce 2015/2016, kdy papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství a lidé přicházeli do žďárské baziliky k Bráně milosrdenství a spojili tak návštěvu právě i s kostelem sv. Jana Nepomuckého. V současné době navštíví tento kostel 35 000 lidí ročně.

Každou sobotu jsou zde slaveny mše svaté s nedělní platností od 16.30 hodin a každého 16. v měsíci se koná Nikodémova noc, což je čas pro tiché přemýšlení, rozjímání, modlitbě či duchovnímu rozhovoru a k dispozici zde bývají kněží i jáhni.

Za duchovním zážitkem se sem ovšem můžete vydat i 16. května 2018, kdy se zde bude od 17.00 konat mimořádná mše ke cti svátku sv. Jana Nepomuckého a zároveň zde proběhne od 20.00 do 22.00 Nikodémova noc.

Poutníci se mohou domluvit s farním správcem a slavit na Zelené hoře vlastní mši svatou pobožnost či křížovou cestu. Pro návštěvníky je otevřeno od května do září od 9.00 do 17.00 hodin. Více informací o komentovaných prohlídkách naleznete na webu https://zelena-hora.cz.  

Pohnutá historie, zářná budoucnost?

Putní místo na kopci nad městem bylo vždy filiálním kostelem cisterciáckého kláštera, založeného 1252, který stojí nedaleko. Místo, kde dnes najdeme Zelenou horu, se původně jmenovalo Černý les a bylo přejmenováno opatem Václavem Vejmluvou, který zde nechal vybudovat nové poutní místo v roce 1719. Dílo měl v rukou Jan Blažej Santini-Aichel, který pracoval na jiných do dneška významných, architektonických děl. V této době se připravovalo svatořečení Jana Nepomuckého a i díky velkému nadšení lidí byl kostel postaven a vysvěcen ve dvou a půl letech. V roce 1784 kostel vyhořel a nedlouho poté byly zrušeny některé kláštery Josefem II.  Zelná hora byla zachráněna Bonifácem Procházkou, který byl prvním diecézním knězem, a proměnil kostel v hřbitovní kapli, což úřadům nevadilo.

V 50. letech 20. století byl církvi kostel odebrán a po revoluci byla Zelená hora zapsána do Světového dědictví UNESCO (1994). Kostel byl původně spravován okresem Žďár nad Sázavou, poté Národním památkovým úřadem Brno, NPÚ Telč a NPÚ České Budějovice, takže na dlouhodobější opravy nebyl prostor.

Více informací o projektu rekonstrukce poutního areálu hledejte na webu farnosti.

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022