banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

3. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá další kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti. Tentokrát s podtitulem QUO VADIS „Cohesion Policy“?
Publikováno: 23. 5. 2018 0:00

Datum: 15. června 2018
Čas: 13.30 – 15.30
Místo: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Adresa: Pařížská ulice 4, Praha 1


PROGRAM
 Jaké nás čekají změny v pravidlech - nové nástroje, zjednodušení, výsledky?
 Co nás čeká v následujících měsících a jaké kroky budou činěny na národní úrovni?
 Na jaké priority se bude budoucí politika soudržnosti zaměřovat a kolik zdrojů bude alokováno?

ŘEČNÍCI
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Marc Lemaître, generální ředitel pro regionální a městskou politiku, Evropská komise
Andreas von Busch, vedoucí oddělení pro ČR a Slovensko, DG REGIO, Evropská komise
Zástupce za Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí ČR

Podrobnější informace a možnost přihlášení zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021