banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

3. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá další kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti. Tentokrát s podtitulem QUO VADIS „Cohesion Policy“?
Publikováno: 23. 5. 2018 2:00

Datum: 15. června 2018
Čas: 13.30 – 15.30
Místo: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Adresa: Pařížská ulice 4, Praha 1


PROGRAM
 Jaké nás čekají změny v pravidlech - nové nástroje, zjednodušení, výsledky?
 Co nás čeká v následujících měsících a jaké kroky budou činěny na národní úrovni?
 Na jaké priority se bude budoucí politika soudržnosti zaměřovat a kolik zdrojů bude alokováno?

ŘEČNÍCI
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Marc Lemaître, generální ředitel pro regionální a městskou politiku, Evropská komise
Andreas von Busch, vedoucí oddělení pro ČR a Slovensko, DG REGIO, Evropská komise
Zástupce za Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí ČR

Podrobnější informace a možnost přihlášení zde.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019