Odbor evropských fondů

Evropská komise představila návrh rozpočtu EU po roce 2020

23. 05. 2018
Evropská komise (EK) představila návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pro roky 2021 – 2027 ve výši 1,135 bilionu EUR (cca 28,4 bilionu CZK). O návrhu nyní bude diskutovat Evropský parlament. Objem prostředků pro ČR není zatím znám, ale je jisté, že stále zůstáváme čistým příjemcem, tzn. že z unijního rozpočtu získáme více peněz, než do něj odvedeme.

Celkový rozpočet Evropské unie je oproti stávajícímu období (2014 – 2020) snížen o cca 5 %, což je dáno zejména odchodem Velké Británie (brexit) ze společenství, která do unijního rozpočtu odváděla jeden z největších příspěvků. Na chod EU tradičně nejvíce přispívá Německo. Jenom tato samotná země odvádí do rozpočtu ročně přibližně 20 % součtu všech plateb od členských zemí unie. Poměrně značná část příspěvků do rozpočtu pochází taktéž z Francie, Itálie a v minulosti také z Velké Británie. Celkově byly tyto tři ekonomiky s Německem zdrojem přibližně 60 % příspěvků všech zemí do rozpočtu EU. Aby byla po ukončení brexitu dorovnána příjmová část rozpočtu, je nutné nalézt nové zdroje. V návrhu rozpočtu je to např. obchodování s emisemi. 

Vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit výdaje na správu hranic, bezpečnost a obranu, přistoupila EK ke snížení prostředků, které členské země využívají prostřednictvím strukturálních fondů. Z tohoto důvodu je navrženo celkové snížení prostředků na společnou zemědělskou politiku (v ČR Program rozvoje venkova) o 5 % a na politiku soudržnosti (ostatní operační programy) o 7 %. Je jisté, že celkové prostředky pro ČR budou sníženy. V tuto chvíli se odhady dost liší, původní čísla hovořila o cca 30 %, nyní někteří odborníci odhadují 5 % – 10 %.

Podrobně je problematika shrnuta např. na webu České televize, kde si můžete poslechnout i reakce českých odborníků a politiků. O návrhu bude nyní jednat Evropský parlament. O aktuálním vývoji budeme průběžně informovat.

Zdroj dat: www.euroskop.cz

Autor článku: Eva Schönherrová