banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Evropská komise představila návrh rozpočtu EU po roce 2020

Evropská komise (EK) představila návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pro roky 2021 – 2027 ve výši 1,135 bilionu EUR (cca 28,4 bilionu CZK). O návrhu nyní bude diskutovat Evropský parlament. Objem prostředků pro ČR není zatím znám, ale je jisté, že stále zůstáváme čistým příjemcem, tzn. že z unijního rozpočtu získáme více peněz, než do něj odvedeme.
Publikováno: 23. 5. 2018 12:02

Celkový rozpočet Evropské unie je oproti stávajícímu období (2014 – 2020) snížen o cca 5 %, což je dáno zejména odchodem Velké Británie (brexit) ze společenství, která do unijního rozpočtu odváděla jeden z největších příspěvků. Na chod EU tradičně nejvíce přispívá Německo. Jenom tato samotná země odvádí do rozpočtu ročně přibližně 20 % součtu všech plateb od členských zemí unie. Poměrně značná část příspěvků do rozpočtu pochází taktéž z Francie, Itálie a v minulosti také z Velké Británie. Celkově byly tyto tři ekonomiky s Německem zdrojem přibližně 60 % příspěvků všech zemí do rozpočtu EU. Aby byla po ukončení brexitu dorovnána příjmová část rozpočtu, je nutné nalézt nové zdroje. V návrhu rozpočtu je to např. obchodování s emisemi. 

Vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit výdaje na správu hranic, bezpečnost a obranu, přistoupila EK ke snížení prostředků, které členské země využívají prostřednictvím strukturálních fondů. Z tohoto důvodu je navrženo celkové snížení prostředků na společnou zemědělskou politiku (v ČR Program rozvoje venkova) o 5 % a na politiku soudržnosti (ostatní operační programy) o 7 %. Je jisté, že celkové prostředky pro ČR budou sníženy. V tuto chvíli se odhady dost liší, původní čísla hovořila o cca 30 %, nyní někteří odborníci odhadují 5 % – 10 %.

Podrobně je problematika shrnuta např. na webu České televize, kde si můžete poslechnout i reakce českých odborníků a politiků. O návrhu bude nyní jednat Evropský parlament. O aktuálním vývoji budeme průběžně informovat.

Zdroj dat: www.euroskop.cz

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021