banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Evropská komise představila návrh rozpočtu EU po roce 2020

Evropská komise (EK) představila návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pro roky 2021 – 2027 ve výši 1,135 bilionu EUR (cca 28,4 bilionu CZK). O návrhu nyní bude diskutovat Evropský parlament. Objem prostředků pro ČR není zatím znám, ale je jisté, že stále zůstáváme čistým příjemcem, tzn. že z unijního rozpočtu získáme více peněz, než do něj odvedeme.
Publikováno: 23. 5. 2018 14:02

Celkový rozpočet Evropské unie je oproti stávajícímu období (2014 – 2020) snížen o cca 5 %, což je dáno zejména odchodem Velké Británie (brexit) ze společenství, která do unijního rozpočtu odváděla jeden z největších příspěvků. Na chod EU tradičně nejvíce přispívá Německo. Jenom tato samotná země odvádí do rozpočtu ročně přibližně 20 % součtu všech plateb od členských zemí unie. Poměrně značná část příspěvků do rozpočtu pochází taktéž z Francie, Itálie a v minulosti také z Velké Británie. Celkově byly tyto tři ekonomiky s Německem zdrojem přibližně 60 % příspěvků všech zemí do rozpočtu EU. Aby byla po ukončení brexitu dorovnána příjmová část rozpočtu, je nutné nalézt nové zdroje. V návrhu rozpočtu je to např. obchodování s emisemi. 

Vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit výdaje na správu hranic, bezpečnost a obranu, přistoupila EK ke snížení prostředků, které členské země využívají prostřednictvím strukturálních fondů. Z tohoto důvodu je navrženo celkové snížení prostředků na společnou zemědělskou politiku (v ČR Program rozvoje venkova) o 5 % a na politiku soudržnosti (ostatní operační programy) o 7 %. Je jisté, že celkové prostředky pro ČR budou sníženy. V tuto chvíli se odhady dost liší, původní čísla hovořila o cca 30 %, nyní někteří odborníci odhadují 5 % – 10 %.

Podrobně je problematika shrnuta např. na webu České televize, kde si můžete poslechnout i reakce českých odborníků a politiků. O návrhu bude nyní jednat Evropský parlament. O aktuálním vývoji budeme průběžně informovat.

Zdroj dat: www.euroskop.cz

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019