Papež František: Duch Svatý nám dává sílu, abychom se stali solí a světlem světa

Středeční audiencí, po nedělní Slavnosti Seslání Ducha Svatého, zahájil papež František nový cyklus katechezí, které budou věnované další iniciační svátosti – biřmování. V úvodu zazněl text z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš cituje v synagoze proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou“ (Lk 4,18). Papež zdůraznil, že pouze silou Ducha Svatého můžeme jít v životě dál a stávat se tak „solí a světlem“ pro druhé. V závěru vyzval papež věřící k modlitbě za katolíky v Číně.
Publikováno: 23. 5. 2018 14:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Ježíš svěřil svým učedníkům velký úkol, aby se stali solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13-14). „Jenom Duch Kristův z nás může udělat ´sůl, která dává chuť´, a ´světlo, které osvěcuje svět´,“ řekl na úvod své katecheze o svátosti biřmování papež František.

Bez Ducha Svatého nemůžeme nic

Svátost biřmování je nazývána v latině „confirmatio“, tj. utvrzení. Znamená to, že biřmování potvrzuje křest a posiluje v nás křestní milost. Při udílení svátosti biřmování přijímáme Ducha Svatého pomazáním křižmem, tj. olejem smíchaným s balzámem, který je na Zelený čtvrtek posvěcený biskupem. Připomíná nám to Ježíše Krista, který byl pomazán Duchem Svatým.

„Narodit se křtem k božskému životu je prvním krokem; poté je potřeba se chovat jako Boží děti, tzn. žít v souladu s Kristem, který je stále ve své svaté církvi činný, a nechat se zapojit do Jeho poslání ve světě,“ řekl papež František a dále připomenul: „Bez síly Ducha Svatého nemůžeme dělat nic: je to Duch, který nám dává sílu jít dál.“  Život církve a všech jejích členů je veden stejným Duchem, který vedl Ježíše.

Stát se správnou solí a světlem

„Dech vzkříšeného Krista naplňuje životem plíce církve; a v důsledku ústa učedníků, kteří, plni Ducha Svatého, můžou hlásat všem velké Boží skutky,“ zdůraznil papež František a vysvětlil, že Seslání Ducha Svatého, které jsme slavili minulou neděli, znamená pro církev to, co pro Krista znamenalo pomazání Duchem poté, co vyšel z Jordánu a započal tak svoje poslání. V synagoze v Nazaretě pak veřejně Ježíš prohlásil ústy proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.“ (Lk 4,18) Ježíš je plný Ducha Svatého, je pramenem Ducha, kterého Otec slíbil. Když přišel zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům, řekl jim: „Přijměte Ducha svatého,“ (J 20,22) a v den letnic síla Ducha Svatého sestoupila na apoštoly (Sk 2,1-4).

V momentě, kdy biskup maže biřmovance olejem, vyslovuje slova: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého,“ tj. přijmi dar, neboť Duch Svatý je velkým Božím darem. Duch přebývá v srdci každého z nás, v naší duši. Je to Duch, který nás vede životem, abychom se stali správnou solí a správným světlem pro druhé.

Vydávat křesťanské svědectví znamená, dělat to, co po nás chce Duch Svatý

„Jestliže ve křtu je to Duch Svatý, který nás ponořuje do Krista, při biřmování je to Kristus, který nás naplňuje Svým Duchem, posvěcuje nás na Své svědky, abychom se mohli podílet na stejném principu života a poslání, podle plánu nebeského Otce,“ zdůraznil papež.

A jak se to projeví, že jsme obdrželi dar Ducha Svatého? „Jestliže budeme mít účast na díle Ducha Svatého, jestliže budeme vyslovovat slova inspirovaná Duchem Svatým. Křesťanské svědectví spočívá v tom, že děláme pouze to, co po nás žádá Duch Svatý, a k tomu nám dává svoji sílu,“ řekl v závěru své katecheze papež František.

Výzvy Svatého otce

Mezi přítomnými poutníky byli také věřící z Ukrajiny, které papež ujistil o svých neustálých modlitbách, aby Pán mohl zhojit rány způsobené válkou a aby v zemi opět zavládl mír.

Papež dále připomněl, že zítra, 24. května, je ve světě slaven svátek Panny Marie, pomocnice křesťanů, která je obzvláště uctívána v čínském chrámu Sheshan, blízko Šanghaje. „Toto výročí nás vyzývá k tomu, abychom byli duchovně sjednoceni se všemi katolickými věřícími, kteří žijí v Číně. Modleme se za ně k Panně Marii, aby mohli žít svou víru s velkorysostí a vyrovnaností, a mohli uskutečňovat konkrétní gesta bratrství, sjednocení a smíření v plném společenství s Petrovým nástupcem,“ vyjádřil papež čínským věřícím svoji účast a ujistil je, že celá církev se modlí s nimi a za ně, aby i přes všechny obtíže mohli důvěřovat Boží vůli, a svěřil je do mateřské ochrany Panny Marie.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 3. a 4. den

Prohlédněte si fotografie z Celostátního setkání mládeže v v Hradci Králové ve dnech 11. - 12. srpna objektivy fotografů ze spolku Člověk a Víra.
13.08.2022

V Hradci Králové mladí katolíci zažívají koncerty, ale i přednášky a společné mše

Mladí křesťané od 14 do 26 let na CSM prožívají necelý týden ve společenství podobně naladěných lidí na Celostátním setkání v Hradci Králové, které se zde koná od 9.-14. srpna. Kromě kultury a zábavy nabízí také seberozvoj a zamyšlení nad důležitými tématy aktuálního světa. Přihlášených účastníků je na 4 tisíce, v sobotu jsou očekáváni další účastníci tzv. Dne pro rodiny.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 1. a 2. den

Hradec Králové se v posledních dnech zaplnil katolickou mládeží z celé republiky, která sem přijela na Celostátní setkání mládeže 2022. Přinášíme fotografie spolku Člověk a víra, které zachycují první dny setkání, 9. a 10. 8.
11.08.2022