Noc kostelů 2018: Oživlé chrámy a modlitebny se líbily

(AKTUALIZOVÁNO) Stabilnímu zájmu návštěvníků, poutníků i organizátorů se těšila uplynulá Noc kostelů 2018, která letos připadla na pátek 25. května. Ochotní organizátoři v ČR zaznamenali bezmála půl milionu návštěvnických vstupů do patnácti stovek kostelů, kaplí či modliteben. Několik tisíc programů ve všech koutech ČR bylo mnohde propojeno s dalšími aktivitami rozvíjejícími život v místní komunitě lidí.
Publikováno: 28. 5. 2018 11:00

Foto z olomoucké Noci kostelů: Pavel Langer / Člověk a víra

1515 zapojených kostelů a modliteben, na 465 000 návštěvických vstupů, více než sedm a půl tisíce programů pro všechny skupiny návštěvníků; to je v kostce bilance Noci kostelů 2018.

Pojďte si ji s námi připomenout.

Noc kostelů se mi líbí jako celek

Proč je o otevřené kostely, sbory či modlitebny v průběhu jedné páteční noci jednou za rok takový zájem? Vydali jsme se to zjistit do Vysokého Mýta, neboť dění v tomto středně velkém městě nám může dobře posloužit k popisu tohoto fenoménu.

Na otázku: "Co pro mne znamená Noc kostelů", odpovídal při městském zahájení v chrámu sv. Vavřince starosta František Jiraský: „Noc kostelů se mi líbí jako celek, neboť se jedná o společnou akci všech církví. Lidé mají možnost navštívit všechny kostely a modlitebny, zúčastnit se různých přednášek, workshopů, koncertů, výstav uměleckých děl, program je velmi pestrý. Letos mě velmi zaujala scénka o Petru Brandlovi, bylo to takové akční.“

Na úvod zahrály děti ze zdejší ZUŠ pod vedením Jany Jurčíkové, která k tomu dodala: „Noc kostelů je opravdu nádherná jako každý rok, ale letos je o to krásnější, že si mohly zahrát i děti ze ´zušky´ tady v kostele, a myslím, že z toho byly nadšené a jejich rodiče taky. Jsme šťastní, že jsme tady mohli být.“

Lidé hodně oceňují, že můžou navštívit všechny církve, které jim tradičně v tento páteční večer otevírají své dveře. „Jsem rád, že jsem mohl vidět všechny kostely, ve spoustě z nich jsem před tím ještě nikdy nebyl,“ uvedl pan Bohumír z Vysokého Mýta a jeho kamarád Jan k tomu dodal:  „Mně se líbí ta atmosféra, lidé můžou mít různé politické vyznání a různé problémy, ale atmosféra Noci kostelů je vždy sblíží, můžou se vzájemně potkávat a třeba se na sebe usmát.“

Noc v obrazech

Jak probíhal páteční večer pohledem fotografů projektu Člověk a víra? Můžete se podívat v souhrnné galerii.

A jak prožili poslední květnový pátek v několika stovkách kostelů a modliteben na severu Moravy a Slezska? Můžete se podívat na webu ostravsko-opavského biskupství. Dění na opačném konci je možné prozkoumat třebas na facebokovém profilu brněnského biskupství.

Se zjevným zápalem se do Noci kostelů 2018 pustili i na západě Čech; můžete se o tom přesvědčit na stránkách litoměřické diecéze či jejím facebookovém profilu. Taktéž se samozřejmě můžete podívat na fotky z facebokového profilu plzeňské diecéze

... a s obrazem

Noc kostelů ve Vysokém Mýtě zahájili se všemi církvemi v chrámu sv. Vavřince. Ve společné scénce zde zástupci různých církevních společenství připomněli malíře Petra Brandla jehož výročí 350 let od narození si i ve spojitosti se zdejším špičkovým barokním plátnem s vyobrazením Nanebevzetí Panny Marie město připomíná.

Rekapitulace dění v diecézích

Litoměřická diecéze

Celkový počet vstupů ve 216 otevřených objektech na území diecéze je odhadován na 32 000 a bylo připraveno na 800 programů. Návštěvnicky nejoblíbenější jsou tradičně prohlídky varhan a varhanní koncerty, výstupy na věž, koncerty či programy pro děti. Byl však také zaznamenán zvýšený zájem o duchovní témata a lidé vítají i možnost zapálení svíčky za své blízké.

První ohlasy od pořadatelů i návštěvníků vyzdvihují především příjemnou atmosféru, poklidný průběh a velkou spokojenost. Často také přišlo do kostela více místních než v předchozích letech. Velkému zájmu se těšil např. kostel sv. Šimona a Judy v Křižanech-Žibřidicích, který byl po desítkách let poprvé zpřístupněn. Lidé byli překvapeni z jeho stavu a mnozí vyslovili přání pomoci s jeho záchranou. V Kamenickém Šenově, kde oslavili 300 let zdejšího kostela, se velmi líbil videomapping.

Jak se vyjádřila jedna z pořadatelek akce v Litoměřicích, Noc kostelů je krásná, protože je nocí darů. Nocí dávání a přijetí. V této souvislosti nelze opomenout skutečnost, že v pořadatelských týmech najdeme zastoupeny všechny generace. Obdivuhodné je nasazení pravděpodobně těch nejstarších z řad pořadatelů v Děčíně, kteří ve věku značně přesahujícím osmdesátku zůstali návštěvníkům k dispozici až do půlnoci.

Královéhradecká diecéze

Na východě Čech se k akci letos přidalo 186 kostelů a modliteben, kde zaznamenali 40.000 návštěvnických vstupů na cca 1 500 programů. Zajímavostí letošního ročníku byla Noc kostelů na kole, které se zúčastnilo na 50 cyklistů. Trasa vedla okolím Hradce Králové přes kostely, do nichž není možné se běžně jen tak dostat. Většina zúčastněných odjížděla s tím, že příští rok přivezou i známé.

Největší počet návštěvnických vstupů byl hlášen z již zmíněného Vysokého Mýta, kde také zaujala propracovaná hra s hledáním obrazu P. Brandla, do které se zapojily všechny místní kostely.

Páteční Noc zde byla propojena s Týdnem otevřených kostelů, který organizátoři popsali následovně: "Řeholní sestry jezdí na kole, davy lidí se tlačí u brány do kostela, hudební skupina mladých křesťanů koncertuje na náměstí a slavní herci se hrdě hlásí k víře v Boha". Široké nabídky programů v neděli skončené akce se zúčastnilo více než 800 lidí z Hradce Králové a okolí. Pondělním tematickým večerem o hodnotě lidského života a o tom, jak může i jeden člověk měnit společnost odstartovala akce, která si klade za cíl představit křesťanství takové, jaké je v 21. století a odbourávat zažité předsudky. Návštěvníci mohli vyslechnout koncert Romana Janála, besedovat s hercem Janem Sklenářem, zapálit si svíčku v kostele Panny Marie, zúčastnit se cyklotour po kostelech, vyslechnout koncert kapely VeKa před katedrálou Svatého Ducha nebo společně poobědvat na zahradní slavnosti při poslechu koncertu Evy Henychové.

Ostravsko-opavská diecéze

Pestrý program na 141 místech v celé diecézi přilákal k návštěvě desetitisíce lidí; organizátoři napočítali okolo 32 tisíc návštěvnických vstupů, což je o dva tisíce více než v loňském roce. Nejvíc lidí se přišlo podívat do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie (2360), zájem byl také o nedaleký farní kostel sv. Jana Křtitele (1500). Do katedrály Božského Spasitele se přišlo podívat 840 lidí.

Do kostela sv. Maří Magdaleny v Dětmarovicích na Karvinsku se přišlo podívat 250 návštěvníků. Farnost pro své hosty připravila pohoštění před kostelem a bohatý program uvnitř chrámu. Místní duchovní správce Marcel Puvák do Noci kostelů zapojil odborníky: u opravovaných varhan lidé potkali diecézního organologa Jiřího Krátkého a ikonopisec Martin Damian zájemcům vysvětlil, že ikony se nekreslí, ale píší a každý tah barvou je promodlený.

Olomoucká arcidiecéze

Na střední a jihovýchodní Moravě napočítali pořadatelé podobně jako minulý rok více než 70 tisíc návštěvnických vstupů do 208 zapojených objektů. Nejvíce kostelů, kaplí a modliteben se připojilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olomouci – celkem 26, po ní pak s 11 objekty následovala Kroměříž, s 10 kostely se přidala města Zlín a Prostějov, 8 jich bylo otevřeno ve Svitavách a 7 v Přerově.

Svou kapli otevřela např. Arcidiecézní charita Olomouc a přiblížila v ní příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli válce nebo pronásledování. Návštěvníci tu měli i možnost podepsat petici na podporu čínských křesťanů v ČR.

Mezi novinkami se letos objevila například prezentace výzkumu zaniklého kostela sv. Petra a Pavla v Olomouci, jediná vojenská kaple v ČR v objektu hranických kasáren nebo odborníky oceňovaný nový kostel v Sazovicích.

Brněnská diecéze

I v sousední brněnské diecézi proběhl páteční večer úspěšně. První odhady zmiňují cca 118 000 zaznamenaných vstupů v 186 objektech na více než tisícovku programů; v jihomoravské metropoli se mohli organizátoři radosvat z téměř 90 000 vstupů.

Podle předpokladů byla v Brně opět největším lákadlem  jízda tramvaje – šaliny – Noci kostelů centrem Brna s programem v podobě rozhovorů s hosty či historickými zajímavostmi i pozvánkami na probíhající programy v okolních kostelech. Na tramvajové zastávce u kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí probíhal další doprovodný program: velká dětská pátrací soutěž Tajemství brněnských kostelů, kreslírna pro nejmenší, kavárna Emmanuel a vystoupení různých interpretů.

Další brněnskou novinkou byla pátrací soutěž pro všechny generace Po stopách Svatotomské madony, která představila významnou starobylou památku – Palladium města Brna.

Českobudějovická diecéze

Na jihu Čech se letos zapojilo 112 objektů s 435 programy; i zde se akce setkala s velkým ohlasem, neboť bylo zaznamenáno 25 000 návštěvnických vstupů.

Velký zájem byl o putování po kostelech v Soběslavi, kde připravili stezku po chrámech různých církví; návštěvníkům byla k dispozici nápaditá skládačka. V Táboře vyvolala zájem audiovizuální show v klášterním kostele a svíčkami nasvícená krypta. Tři duchovní a asi dvacet dalších účastníků se sešlo na půlnoční modlitbě u kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Evangelický farář, který je zároveň jihočeským seniorem, David Nečil, zde vedl krátkou modlitbu, při které zarecitoval místo kázání svou báseň o Noci kostelů. Město tak dýchalo uprostřed majálesových oslav i duchovními plícemi.

Plzeňská diecéze

Ve 135 objektech nabídli pořadatelé 653 programů pro více než 33 000 zájemců, což je více než vloni. Velký nárůst o 6000 vstupů zaznamenali v Plzni, kde do zdejší katedrály přišlo úctyhodných 10 000 zájemců.

Organizátoři zmiňují spojení, žev krajské metropoli se vyplatilo spojení se zdejší Muzejní nocí, neboť dle nich lidé oceňují spíše programy, kde mohou zakusit jinou atmosféru než při obyčejné prohlídce a přednášce o historii (meditace, zapalování svíček, něco si vyzkoušet, ochutnat, prostě se zapojit…).

Největší zájem byl prý o ochutnávku mešních vín, festival Light4You či o zvonění na kostelní zvony.

Pražská arcidiecéze

Na území arcidiecéze bylo zaznamenáno 122 000 návštěvnických vstupů do některého z chrámů či místa modlitby. V jednom místě přišel pouze jediný návštěvník, nejnavštívenějším místem se naopak stal kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém městě pražském, kde zaznamenali 5034 návštěvníků.

Do Noci kostelů se zapojilo 331 míst a celkově bylo připraveno více jak 1700 programových bodů.

(Zdroj: tiskoví mluvčí jendotlivých biskupství a koordinátoři Noci kostelů 2018, Petra Kolčavová, Radka Blajdová)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022