Papež František k novému dokumentu o sportu: jen v týmu můžeme vydat ze sebe to nejlepší

Papež František zaslal dnes, 1. června, při příležitosti vydání nového dokumentu Dikasteria pro laiky, rodinu a život jejímu prefektovi, kardinálu Kevinovi Farrellovi, své poselství. Dokument „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti" je prvním církevním dokumentem, který se zabývá pohledem Svatého stolce na sport, a papež ve svém poselství shrnuje úvahy o sportu jako místu setkání, nástroje rozvíjení osobnosti, evangelizace a posvěcení.
Publikováno: 1. 6. 2018 15:00

Foto: Alexey Gotovskiy/CNA

Papež František přijal vydáního nového dokumentu, který se zabývá křesťanskou perspektivou sportu a lidské osobnosti s radostí. „Cílem tohoto dokumentu je zdůraznit úlohu církve ve světě sportu a jak může být sport místem setkání, nástrojem rozvíjení osobnosti, evangelizace a posvěcení,“ uvedl v úvodou svého posleství Svatý otec. Úvahy na toto téma rozdělil do tří oddílů.

1. Sport je místem setkání
V dnešní době, ve které vládne spíše individualismus, je sport velmi důležitý, neboť sjednocuje lidi z různých sociálních podmínek, kultur, ras, pohlaví, náboženství a ideologií. Společně tak můžou zažívat radost ze hry a usilovat o jednotný výsledek, být součástí týmu, ve kterém se sdílí jak úspěch, tak i porážka.

„Toto nám pomáhá odmítnout myšlenku, že při dosáhnutí cíle se soustředíme pouze sami na sebe. Potřeba druhých v sobě nezahrnuje pouze spoluhráče, ale také vedoucí, trenéry, podporovatele, rodinu, prostě všechny lidi, kteří svým nasazením a odhodláním umožňují ´vydat ze sebe to nejlepší´,“ uvedl papež ve svém poselství a dodal: „Velkých výsledků, jak ve sportu, tak i v životě, dosáhneme jen společně, v týmu!“

2. Sport je nástrojem rozvíjení osobnosti
Další důraz klade papež František na mladou generaci, protože čím dříve se začne s rozvíjením osobnosti jejích příslušníků, tím jednodušeji se dosáhne integrálního vývoje člověka prostřednictvím sportu. Mladí mají často ve sportovcích své vzory, „proto je důležitá účast všech sportovců, jakéhokoliv věku a úrovně, protože všichni jsou součástí sportovního světa a jsou vzory ctností, jako je štědrost, pokora, oběť, vytrvalost a radost,“ uvedl dále papež ve svém poselství.

„Sportovci by měli přispívat k týmovému duchu, respektu, zdravé konkurenci a solidaritě s druhými,“ zdůraznil papež a použil přirovnání, že mít dobré sportovní vzory je jako mít dobrý pluh v úrodné půdě, která podporuje sklizeň, pokud se dobře obhospodařovává.

3. Sport je nástrojem evangelizace a posvěcení
V neposlední řadě připomenul papež František, že sport je také nástrojem evangelizace a posvěcování: „Církev je povolána, aby byla znamením Ježíše Krista ve světě také prostřednictvím sportu, který se praktikuje v oratořích, farnostech, školách, sdruženích… Každá příležitost je dobrá, aby bylo přinášeno Kristovo poselství ,´ať přijdeš vhod či nevhod´ (2 Tm 4,2). Je důležité přinášet a sdělovat tuto radost ze sportu, který není ničím jiným, než objevováním lidského potenciálu, jenž nás volá k objevení krásy stvoření a lidské bytosti, ve které se zrcadlí Boží obraz.“ Sport tedy může otevřít cestu ke Kristu tam, kde přímá cesta není možná.

Vydat při sportu ze sebe to nejlepší je také výzvou ke svatosti. Stejný výraz použil papež František v poslední apoštolské exhortaci Gaudete et exultate, kde připoměl, že Pán má pro každého z nás jedinečný a specifický způsob, jak ho povolat ke svatosti: "Důležité je, aby každý věřící rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít ze sebe tomu nejlepšímu, co do něho zcela osobně vložil Bůh."

Úsilí dosáhnout úspěchu ve sportu je potřeba použít jako podnět k tomu, aby člověk stále pracoval na své osobnosti ve všech aspektech života. "Toto hledání nás nasměruje na cestu, která nás s Boží pomocí může dovést k plnosti života, kterou nazýváme svatostí."

"Stejně jako sportovec při tréninku, tak i sportovní aktivita nám pomáhají vydat ze sebe to nejlepší a objevit beze strachu svoje hranice a každý den se snažit o lepší výsledky. Tímto způsobem se každý křesťan v míře svého posvěcení stává pro svět užitečným," citoval dále papež svoji poslední apoštolskou exhortaci.

Pro křesťanského sportovce bude svatost znamenat žít sport jako prostředek setkání, rozvíjení osobnosti, svědectví a hlásání radosti z křesťanství ve svém okolí.

V závěru svého poselství slíbil papež František modlitbu a požehnání všem sportovcům a pastoračním pracovníkům, kteří se cítí být součástí velkého "týmu" Pána Ježíše.

Podrobější inofrmace k novému dokumentu „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti“ připravujeme do samostatného článku.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

„Skoky do Božího dobrodružství“ - rozhovor s biskupem Kročilem v Katolickém týdeníku

V souvislosti s 60. narozeninami biskupa Vlastimila Kročila, které oslaví 10. května, přinášíme rozhovor, který vyšel v Katolickém týdeníku č. 19.
06.05.2021

50 let diplomatických vztahů Svatého stolce s Evropskou unií

50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se Svatým stolcem připomene ve Věčném městě projekt nazvaný Iter Europaeum. Každou neděli, počínaje 9. květnem, se zástupci jednotlivých členských států zúčastní “historických vycházek” do římských kostelů, ve kterých budou připraveny expozice připomínající dějiny diplomatických vztahů jednotlivých zemí s Vatikánem.
06.05.2021

Tuto neděli se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají věřící ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 9. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.
06.05.2021

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.
06.05.2021

Oslava premonstrátského jubilea na Strahově

Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků. V sobotu 1. května 2021, o svátku přenesení ostatků sv. Norberta na pražský Strahov roku 1627 se uskutečnily právě v této kanonii první z několika řádových oslav jubilea. Slavnou mši svatou v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 10 hodin celebroval litoměřický biskup Jan Baxant.
05.05.2021