Vatikán zveřejnil přípravný dokument pro panamazonskou synodu

Alternativní a integrální model rozvoje, který bude založený na principu solidarity a etiky a zodpovědnosti za autentickou, přírodní a lidskou ekologii. To je poselstvím přípravného dokumentu k panamazonské synodě, který dnes zveřejnil Vatikán. Speciální zasedání synody biskupů amazonského regionu se uskuteční v říjnu 2019 a její motto bude „Nové stezky církve a integrální ekologie“.
Publikováno: 8. 6. 2018 14:00

Foto: Emiliano Ricci / Flickr.com / CC BY 2.0

„Je třeba vytvářet nové stezky evangelizace pro Boží lid v tomto regionu a zároveň společně s ním. Jsou to lidé z místních komunit a venkovských oblastí, lidé z měst a velkých metropolí, lidé žijící na břehu řek, migranti a vyhnanci a zejména původní obyvatelé. Naslouchat všem těmto komunitám žijícím v Amazonii… má zcela zásadní význam pro celou církev,“ uvádí se v dokumentu.

Panamazonská synoda chce svým záběrem překročit striktní zaměření pouze na církevní dění  v Amazonii. Zasedání biskupů se tak bude tematicky věnovat celé univerzální církvi a také se bude zabývat budoucností celé planety.

Poselství ve třech kapitolách

Dokument je rozdělený do tří kapitol. První představuje výzvu „nahlédnout“ identitu a pláč ozývající se z oblasti Amazonie. Ve druhé kapitole se píše o „rozeznání“ stezky vedoucí k pastorační a ekologické konverzi. Poslední kapitola pak popisuje, jak „jednat“ nebo kráčet novými stezkami směrem k „církvi s tváří Amazonie“.

Součástí dokumentu je také seznam otázek pro tamější biskupy, aby mohli sdílet pastorační a ekologická témata ještě před konáním synody.

Kultura spotřeby

Dokument nazývá amazonský deštný prales „plícemi planety a jedním z míst největší biodiverzity na světě. Tato oblast však prochází „hlubokou krizí“, která je způsobená „dlouhodobými lidskými zásahy“, které pramení ze „spotřebitelské kultury“.

Amazonie je region s bohatou biodiverzitou; je multi-etnická, multi-kulturní a multi-religiozní; zrcadlí se v ní celé lidské společenství, které v zájmu života vyžaduje strukturální a změny osobního postoje na úrovni jednotlivců, národů a církve,“ stojí v dokumentu.

Se svým zaměřením na Amazonii chce synoda vybudovat mosty k ostatním světovým biotopům jako je nížinná oblast Konga, Mezoamerický biologický koridor a tropické pralesy asijsko-pacifického regionu.

Vykořisťovaní lidé

Dokument také reflektuje regionální sociálně-kulturní diverzitu, obzvláště pak dopad „expanzivních ekonomických zájmů“ na život původních obyvatel.

Stojí v něm, že neomezená těžba dřeva, kontaminace vody a obchodování s drogami ohrožují přežití domorodého obyvatelstva a způsobily jeho masivní vnitřní migraci do městských oblastí. Tito domorodci jsou tam pak často vykořisťováni a končí pod prahem chudoby.

"Nadměrný nárůst zemědělských a těžebních aktivit a kácení pralesů v Amazonii nejenže poškodil ekologické bohatství regionu, který představují jeho deštné pralesy a zdroje vod, ale také ochudil jeho sociální a kulturní bohatství,“ vysvětluje se v dokumentu.

Amazonská tvář církve

Podle dokumentu bude synoda hledat nové způsoby rozvoje "církve s tváří Amazonie", což chce reflektovat společně se zástupci mnoha regionálních kultur Amazonie. Církev pak bude moci reagovat "na situaci nespravedlnosti v regionu, kterou je např. neokolonialismus prostřednictvím těžebního průmyslu, infrastrukturní projekty poškozující jeho biologickou rozmanitost a vnucení kulturních a ekonomických modelů, které nekorespondují se životy tamějších obyvatel“.

Církev se zaměřuje na místní komunity a na diverzitu regionálních mikrostruktur. To posiluje církev, aby odmítala globalizaci lhostejnosti a stírání diverzity, což prosazují média a ekonomické modely odmítající respektovat amazonské národy nebo jejich území,“ uvádí se v dokumentu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články