Papež František: Nespokojme se s průměrností

Při pravidelné středeční audienci začal papež František nový cyklus katechezí, které se budou věnovat přikázáním Desatera. Úvodní evangelium o mladíkovi, který se ptá Mistra, co má udělat, aby měl podíl na věčném životě (Mk 10 17-21), nastínilo téma dnešního zamyšlení nad plností života. Papež zdůraznil, že se nelze spokojit s průměrností, ale život je potřeba žít, přijímat vlastní limity, a ne pouze přežívat a žít život zaměřený jen na sebe.
Publikováno: 13. 6. 2018 14:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

V úvodním zamyšlení k novému cyklu katechezí, které se budou věnovat přikázáním Desatera, je vyjádřena otázka: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ (Mk 10,17). Tato touha po plném a věčném životě je výzvou pro každého. „Jak ho dosáhnout? Jakou cestou jít? Žít doopravdy, žít ušlechtilý život… Kolik mladých se snaží ´žít´, a místo toho se ničí, protože upřednostňují věci pomíjivé,“ uvedl v úvodu papež František.

Nejhorším nebezpečím je být průměrný a bát se jednat

Především mladým by chtěl papež vzkázat: Nejhorším nepřítelem nejsou konkrétní problémy, i když se zdají být vážné a dramatické, největším problémem je nechtít se přizpůsobovat, což není vyjádřením mírnosti nebo pokory, ale průměrností a bojácností... Průměrný mladý člověk není člověkem s budoucností, ten ´neroste´, má ze všeho strach, ten se nikam neodstane.“

Dle slov bl. Piera Giorgia Frassatiho: „Je potřeba žít a ne přežívat.“ Proto je potřeba prosit nebeského Otce za dnešní mládež, aby byla „zdravě neklidná“, aby se nespokojovala s průměrným životem, neboť „jestliže mladí nebudou ´mít hlad´ po autentickém životě, kam bude naše lidstvo směřovat?,“ vyjádřil papež své obavy.

Jak dosáhnout života v plnosti?

Každý z nás má v sobě stejnou otázku jako mladík z úvodního evangelia: jak lze dosáhnout života v plnosti? Přestože zná všechna přikázání a od mládí je dodržoval, nežije plný život a je neklidný. Co by měl tedy pochopit?

„Jak se stát dospělým? Když začneme přijímat vlastní limity. Staneme se dospělými, když relativizujeme a uvědomujeme si, co nám chybí,“ vysvětlil papež František a zdůraznil: „Být muži a ženami je krásné! Naše existence je vzácná. A přesto je pravda, že v dějinách v posledních staletích člověk často odmítal, s tragickými následky, pravdu o svých limitech.“

Nežít život zaměřený na sebe

Ježíš často zdůrazňuje, že nepřišel zrušit zákon nebo proroky, ale přišel nám dát život v plnosti. A právě tak ten mladík z evangelia musel dojít až na hranu, kde se mu otevřela možnost, jak přestat žít život zaměřený sám na sebe, na své dílo, na svůj majetek. To bylo důvodem nenaplněnosti jeho života – je potřeba opustit vše a jít následovat Pána: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“  (Mk 10,21)

Nebuďme křesťany „trpaslíky“

Výzvou dnešní doby je tedy najít originál – pravou lásku, pravé bohatství, žádnou náhražku. „Jak nás budou moct následovat mladí ve víře, pokud nevidí, že my sami si volíme originál a jsme závislí na průměrnosti? Není hezké vidět křesťany ´trpaslíky´, kteří vyrostou do určité výšky a dál už ne, křesťané se zakrnělým uzavřeným srdcem. Je potřeba mít příklad někoho, kdo mě pozve ´dál´, k něčemu ´většímu´. Sv. Ignác to nazýval ´magis´ (více), tj. oheň, zapálení pro věc, které vyburcuje ospalce,“ uvedl papež František.

Proto je potřeba vyjít z reality, abychom udělali „skok“ do toho, „co nám chybí“, přezkoumali obyčejné a otevřeli se tak něčemu mimořádnému.

Cyklus katechezí k Desateru

V následujících katechezích se bude papež František opírat o desky Mojžíšova zákona a bude na ně nahlížet z pohledu Ježíše. Smyslem těchto zamyšlení bude přejít od mladických představ k pokladu, který je v nebi, ruku v ruce s Ježíšem. „V každém zákoně budeme postupně nacházet otevřené dveře k Otci, který je v nebesích, protože Pán Ježíš, který jimi prošel, nás vede k pravému životu. Jeho životu. Životu Božích dětí,“ nastínil papež František obsah následujících katechezí.

Před závěrečným požehnáním připomněl mistroství světa ve fotbale, které začíná zítra v Rusku, a poslal všem hráčům a organizátorům a také divákům svůj srdečný pozdrav a přání, aby se tato velká sportovní událost stala příležitostí k setkání, dialogu a bratrství mezi různými kulturami a náboženstvími a podporovala solidaritu a mír mezi národy.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články