Je červen. Přichází čas nových kněží

Červen svádí k myšlenkám na to, co budeme dělat v červenci a srpnu; často tedy přemýšlíme o tom, jak budeme nepracovat. Před časem odpočinku ale bývá v církvi docela rušno. Jednou z příčin tohoto jevu je, že se blíží kněžská a jáhenská svěcení v diecézích. Zmapovali jsme je pro vás.
Publikováno: 15. 6. 2018 11:00

Ilustrační foto: Pavel Langer / Člověka  víra

Kněžská a jáhenská svěcení v brněnské diecézi

V sobotu 23. června  2018 v 9 hodin přijmou při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou  otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni a jáhenské svěcení tři kandidáti.

Kněžské svěcení  přijmou jáhni brněnské diecéze:   

 • Mgr. Jaroslav Jurka  z farnosti Třebíč – zámek
 • Tomáš Marada, DiS. z  farnosti Hodonín
 • Mgr. Vojtěch Zahrádka  z farnosti Třebíč – město
 • jáhen Novoříšské kanonie premonstrátů   Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem.  z farnosti Hanušovce nad Topľou (Slovensko).

Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci brněnské diecéze:

 • Štěpán Trčka z farnosti Slavonice
 • Miroslav Kulifaj  z farnosti Zavar (Slovensko) / Brno - sv. Jakub
 • jáhen řádu minoritů Petr Macháček, OFM Conv. z farnosti Jihlava.

Kněžské svěcení v plzeňské diecézi

30. června 2018 proběhne od 10.30 v plzeňském kostele Panny Marie Nanebevzaté kněžské svěcení Bystríka Ferance.

Kněžské svěcení v českobudějovické diecézi

30. června 2018 se od 10.00 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše uskuteční kněžské svěcení Vojtěcha Blažka. Světitelem bude biskup Vlastimil Kročil.

Primiční mše proběhne 1. července od 16.00 v pelhřimovském kostele sv. Bartoloměje.

Kněžská a jáhenská svěcení v olomoucké arcidiecézi

V sobotu 23. června 2018 přijmou z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení dva kandidáti. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30.

Kandidáti jáhenství:

 • Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod
 • Vojtěch Radoch z farnosti Ostrožská Lhota

V sobotu 30. června 2018 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení tři jáhni. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30:

 • Ondřej Poštulka (1989) z farnosti Svitavy nyní působí jako jáhen v Teologickém konviktu v Olomouci. Primiční mši svatou bude celebrovat v sobotu 7. července od 10.30 ve svitavském kostele Navštívení Panny Marie.
 • Jan Svozilek (1990) z farnosti Dobromilice působí jako jáhen v Bílovicích. Primiční mši svatou oslaví 2. července od 15.00 v kostele Všech svatých v Dobromilicích.
 • Jiří Šůstek (1991) z farnosti Luhačovice vykonává svou jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jeho primiční mše svatá se uskuteční v neděli 1. července od 14.30 v kostele sv. Martina v Pozlovicích.

Jáhenská a kněžská svěcení v ostravsko-opavské diecézi

Tři mladí muži přijmou v sobotu 23. června 2018 při mši svaté od 9.30 v opavské konkatedrále Panny Marie jáhenské svěcení z rukou pomocnéhp biskupa Martina Davida: 

 • Jiří Klos z farnosti Panny Marie Královny z Ostravy-Mariánských Hor
 • Lukáš Mocek z farnosti Nanebevzetí Panny Marie z Ostravy-Třebovic
 • Vojtěch Žvak z farnosti sv. Vavřince z Těrlicka.

O týden později, v sobotu 30. června 2018, vysvětí biskup František Václav Lobkowicz dva novokněze. Obřad od 9.30 bude součástí slavnostní bohoslužby v ostravské katedrále Božského Spasitele:

 • jáhen Jan Jurečka z farnosti sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové
 • jáhen Václav Rylko z farnosti Nenebevzetí Panny Marie v Hnojníku.

Primice v Ostravě-Hrabové a Třanovicích

Oba novokněží budou ve svých farnostech slavit svou první mši svatou. Primiční mši bude Jan Jurečka sloužit v pátek 6. července od 15 hodin v dřevěném kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové. Budoucí novokněz Václav Rylko zve na primici do Třanovic, kde bude slavit mši svatou v sobotu 7. července od 15 hodin za místním kulturním domem.

Jáhenské svěcení v litoměřické diecézi

V letošním roce byl vysvěcen na jáhna za litoměřickou diecézi 20. května 2018 v Bohosudově vysvěcen Christopher Cantzen.

Chcete se i vy mlodlit za (novo) kněze? Snadná pomoc.

(Zdroj: mluvčí jednotlivých diecézí)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019